PlatformMuayenesi

Platform Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Platform Muayenesi ve Kontrolleri

Platform Muayenesi

Kaldırma platformları, yapılan işin gereklerine uygun şekilde üretilen ve çalışmaların güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda sürdürülmesini sağlayan, kaldırma ve iletme ekipmanları grubundan araçlardır ve amacına uygun olarak ağır yük altında çalışırlar. Bu özelliği ile ihtiyaç duyulan yerlerde, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek şekilde en uygun platformun kurulması gerekmektedir. Seçilecek platformun boyutları ve taşıyacağı yükün ağırlığı gibi özellikleri, ne amaçla kullanılacağına bağlı olarak değişmektedir. Ama asıl olan tehlike yartmayacak bir kullanım kolaylığına sahip olmasıdır.

Genel olarak hidrolik ve makaslı üretilen kaldırma platformlarının çok fazla çeşidi bulunmaktadır. Örneğin tek makaslı platform, çok makaslı plaform, tandem makaslı platform, engelli platformu, araç kaldırma platformu, makaslı yükleme platformu, U tipi alçak platform, alçak platform, motorsiklet platformu, elektrikli motorsiklet platformu, hareketli platform ve benzerleri. Hidrolik makaslı platformlar dışında asılı erişim platformu, sütunlu çalışma platformu, yükselebilen seyyar iş platformu veya mekanik teleskopik platformlar da kullanılmaktadır. Ancak hangi çeşidi kullanılıyor olursa olsun, hem çalışanların korunması ve güvenliklerinin sağlanması hem de olası kazalarda işverene düşen sorumlulukların giderilmesi açısından, plaformların belli dönemlerde kontrol ve muyanelerinin yaptırılması gerekmektedir.

Platformların Kontrol ve Muayene Esasları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanılarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde genel yükümlülükler başlığı altında, işverenlerin yükümülülükleri açıklanmıştır. Buna göre işyerinde kullanılacak makine ve teçhizatlarının yapılacak işe uygun olması ve bunlar kullanılırken çalışanlara sağlık ve güvenlik açısından zarar vermemesi için gereken önlemlerin alınması, işverenlerin temel yükümlüğüdür. Buna göre işyerinde kullanılacak kaldırma platformlarının seçiminde, işyerindeki özel çalışma koşullarını ve sağlık ve güvenlik açısından tehlikeli durumları dikkate almak zorundadırlar. Önemli olan kaldırma platformları kullanılırken, çalışanlar açısından bir tehlike yaratmamalarıdır.

İşverenler, gerekli bütün önlemleri alırlarken, tam bir güvenlik sağlayamıyor olabilirler. Söz konusu yönetmeliğe göre, çalışanların sağlık ve güvenliğinin tamamen sağlanamadığı bu durumlarda, işverenler en azından muhtemel tehlikelerin etkilerini en düşük seviyeye indirmek için çaba göstermek zorundadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., işletmelerin kaldırma ve iletme ekipmanları arasında bulunan kaldırma platformlarının düzenli kontrol ve muayenelerini gerçekleştirmekte ve bu sırada tespit edilen hataları ve tehlikeli durumları işletmeye raporlamaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği aynı zamanda makinaların çeşitlerine göre, kontrol dönemlerini, dönemsel kontroller sırasında dikkate alınacak kriterleri ve ilgili standartların neler olduğunu açıklamıştır. Buradaki düzenlemeler göre, kaldırma platformlarının, ilgili standartlarda başka bir süre verilmemişse, yılda en az bir kere kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir.

Kaldırma platformlarının muayenesi sırasında dikkate alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN 280+A2 Yükseltilebilen seyyar iş platformları - Tasarım hesapları - Denge kriterleri - Yapım - Güvenlik - Muayene ve deneyler
  • TS EN 1495+A2 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları
  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS EN 13157+A1 Vinçler (krenler) - Güvenlik - Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı
  • TS EN 818-6+A1 Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - Bölüm 6: Zincir sapanlar - İmalatçı tarafından temin edilecek kullanım ve bakım bilgileri için teknik şartname

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir. Her büyüklük ve kapasitede kaldırma platformlarının düzenli muayene hizmetlerini kaliteli, güvenilir ve hızlı bir şekilde vermektedir.

 

 Platform Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz