Neden Biz

Neden Biz

TÜRCERT Belgelendirme
Bizi Neden Seçmelisiniz

Neden Biz

Bugün ülkemizde ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları yapan ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri veren çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bunların hepsi de birbirileri ile rekabet halindedir ve rakiplerinin önünde olma gayreti içindedirler. Bu çerçevede kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., da aynı sektörde faaliyet göstermektedir ve müşterilerine bağımsız, tarafsız, dürüst, hızlı, kaliteli ve güvenilir bir hizmet vermeye çalışmaktadır. Ancak bu rekabet ortamında aynı hizmetleri veren kuruluşlar arasında elbette bir kısmı dikkat çekecektir. Böyle bir ortamda kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin tercih edilmesi için, başka bir takım özelliklerin de olması gerekmektedir. Aşağıda bu özellikler vurgulanmaya çalışılmıştır:

  • Neden biz konusunda en fazla öne çıkan nokta, kuruluşumuz TÜRCERT bünyesinde ISO 17020 standardının uygulanması ve ISO 17020 Belgesi’ne sahip olunmasıdır. Her türlü ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları sırasında ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri verilirken çalışmalar, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir ve kuruluşumuz bu standart esasları gereğince akreditasyon yetkisine sahiptir.
  • Bizim için en temel ilke, ISO 17020 standardında da yer aldığı gibi tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesidir. Kuruluşumuz TÜRCERT, müşterilerine karşı bağımsız, tarafsız ve dürüst olmaya özen göstermekte ve bunu taahhüt etmektedir. Hangi sektörden olursa olsun kuruluşlara hizmet verirken, koşulların gerektirdiği ölçüde başka hiçbir kuruluşun etkisi altında olmamakta, hiçbir kuruluştan görüş, öneri veya talimat almamakta ya da hiçbir kuruluşa fayda sağlayacak bir davranış içinde olmamaktadır. Bu ilke, çeşitli ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları yaparken ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetlerini verirken esas alınan temel bir ilkedir. Eğer çalışmalar sırasında kararlarımızı ve doğruluklarını sorgulatacak ve tarafsızlık ve bağımsızlığımızı riske sokacak bir durum ortaya çıkarsa faaliyetler süratle durdurulmaktadır. Bu noktada bağımsızlığımızı riske atabilecek taraflar şunlardır: ürün ve hizmetlerin tasarım çalışmalarını yapan, üreten, montaj çalışmalarını yapan, tedarikçisi olan, satın alan veya bakım hizmetlerini veren firmalar.
  • Bizim için diğer temel ilke gizlilik ilkesidir. Kuruluşumuz TÜRCERT, müşterilere ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları yaparken ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri verirken, yapılan işin koşulları gereğince bir takım bilgi ve belgelere sahip olmaktadır. Bu belgelerin ve sonuç raporlarının alakasız üçüncü kişiler ile paylaşılmaması veya kamuoyuna açıklanmaması gizlilik taahhüdünün bir gereğidir. Kuruluşumuz TÜRCERT, bu yüzden müşterilerine ait telif haklarını, patent haklarını, arge çalışmalarını ya da bunlara benzer fikri mülkiyet oluşturan her türlü bilgiyi gizli tutmakta ve hiçbir zaman paylaşmamaktadır. Esasen ISO 17020 Belgesi ve bu standardın uygulanan esasları da gizliliğe önem verilmesini gerektirmektedir.
  • Bizim için bir diğer temel ilke güçlü bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahip olmaktır. Kuruluşumuz TÜRCERT, insan kaynağı ve altyapı ile ilgili bu politikalara önem vermektedir. Müşterilerine sunduğu bütün hizmetleri doğru, hızlı ve kaliteli bir şekilde ve güvenilir olarak verebilmek için, bir yandan konusunda eğitimli, deneyimli ve sorumluluk duygusu olan çalışanlara sahip olmaya, diğer yandan hızlı, eksiksiz ve kaliteli bir hizmet verebilmek için en son teknoloji ürünü sağlam bir altyapıya sahip olmaya ağırlık vermektedir.

Nihayet bizim için en önemli konu, müşterilerimizi eşit görmektir.

Kuruluşumuz TÜRCERT, hizmet verilen işletmelerin büyüklüklerine, konumlarına, siyasi yaklaşımlarına ve sosyal statülerine bakmadan, bütün kuruluşlara eşit koşullarda, bilimsel değerlendirmeler eşliğinde, çıkar gözetmeden ve herhangi bir baskıya uğramadan faaliyet göstermektedir.