VOCÖlçümü

VOC Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
VOC Ölçümü Hizmetleri

VOC Ölçümü

VOC ifadesi, İngilizce Volatile Organic Compound ifadesinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır ve uçucu organik bileşenler anlamına gelmektedir. VOC’lar, insan sağlığına ve çevreye zarar veren uçucu kimyasallardır. Bu uçucu organik bileşenlerin kontrol altına tutulması, bir yandan çalışanların sağlık ve güvenlikleri açısından, bir yandan da çevrenin korunması açısından son derece önemlidir. VOC emisyon miktarlarını düşürmek amacı ile ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli yasal düzenlemeler yapılmakta ve standartlar oluşturulmaktadır.

Bu uçucu kimyasallar genelde kokusuz ve renksizdir ve daha çok gazlardan meydana gelmiştir. Normal koşullar altında buharlaşan ve havaya karışan uçucu organik kimyasal bileşenler olan VOC’un kaynağı, özellikle temizlik maddelerinde ve boyalarda kullanılan solvent, tiner ve benzer petrol türevi ürünlerdir. Bunlar çevre koşulları ve insan sağlığı bakımından zararlı maddelerdir. VOC’lar özellikle hava kirliliği, toprak ve yer altı sularında kirliliğe neden olmaktadır. VOC’un insan sağlığına doğrudan etkilemesine özellikle kapalı ortamlarda rastlanır. Örneğin boya yapılan bir mekanda, dış mekana göre bin kat daha yüksek VOC değeri ölçülebilir. Bu yüzden boya sektöründe, VOC değeri çok daha düşük olan su bazlı boyaların kullanılması tercih edilmektedir.

VOC’ların, çevre ve insan sağlığına verdiği zararlar yüzünden, birçok ürünün üretiminde, özellikle kapalı ortamlarda kullanımına yönelik ürünlerde, yasal düzenlemelere uyulması gerekmektedir.

Uçucu organik bileşenler, yer seviyesindeki ozonun oluşumunda ciddi hasarlara neden olmaktadır. Ayrıca insanlarda kroniktir hastalıklara, kanser, solunum sistemi hastalıkları (KOAH), baş ağrısı, yorgunluk ve deri ve göz tahrişi gibi rahatasızlıklara yol açmaktadır.

VOC Ölçümünün Kapsamı Nedir?

Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında 2004/42/EC ve 1999/13/EC sayılı direktifler de bulunmaktadır.

2004/42/EC sayılı direktif, belirli boya, vernik, araç yenileme ürünlerinde kullanılan organik çözücülerden kaynaklanan uçucu organik maddelerin emisyonlarındaki sınırlandırılması ile ilgilidir. 1999/13/EC direktif ise belirli faaliyetler ve tesislerde organik solventlerin kullanımından kaynaklanan uçucu organik bileşik emisyonlarının sınırlandırılması ile ilgilidir. Bu iki direktif birbirlerini destekler niteliktedir.

Bugün uçucu organik bileşiklerin havaya salınmasına neden olan çok fazla işletme bulunmaktadır. Bunların başında organik kimya, kauçuk, lastik, plastik, asfalt üretimi, fiberglass, atıksu arıtma, elektronik, boya sprey, ilaç ve tekstil işletmeleri ve organik solvent kullanan bütün işletmeler gelmektedir.

Ülkemizde uçucu organik bileşikler konusunda yapılan ilk yasal düzenleme, 1986 yılında yayınlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’dir. İlk defa bu yönetmelik ile havaya salınan organik gaz ve buhar emisyonlarına sınırlama getirilmiştir ve bu yönetmelikte açıklanan faaliyetleri gerçekleştiren işletmeler emisyon iznine tabi tutulmuştur. Bu yöntemliğin uygulanmasında karşılaşılan bir takım problemer ve eksiklikler, 2004 yılında çıkarılan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile giderilmiştir. Bu yönetmelik ile birlikte, solvent kullanan ve VOC emisyonlarına neden olan işletmelerin kapsamı genişletilmiştir. 2006 yılında çıkarılan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile de izne tabi işletmelere, çevre yatırımlarını tamamlamaları için gereken süreler verilmiştir. Ayrıca uçucu organik bileşiklerin düşürülmesi ve emisyon ölçümünden kaynaklanan hataların giderilmesi konusu 1999/13/EC Avrupa Birliği direktifi paralelinde bu yönetmelikte yer almıştır. Nihayet 2009 yılında çıkarılan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile, insan sağlığı ve doğal çevrenin kirlenmelerden doğacak tehlikelerden koruması için işletmelerin emisyonları ve hava kalitesi sınır değerleri tespit edilmiştir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. VOC ölçümü veya diğer ölçümler konusunda daha ayrıntılı bilgileri kuruluşumuzdan talep edebilirsiniz.

 

 VOC Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz