KızgınYağKazanıKontrolMuayenesi

Kızgın Yağ Kazanı Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Kızgın Yağ Kazanı Kontrol Muayenesi ve Kontrolleri

Kızgın Yağ Kazanı Kontrol Muayenesi

Bugün birçok sanayi sektöründe işletmeler üretim faaliyetleri sırasında yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duymaktadır. Bu yüksek sıcaklıklara ulaşabilmek için gerekli olan ısı enerjisi de genel olarak su buharı ile iletilmektedir. Ama bazı işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için suyun kaynama noktasının en az üç katı sıcaklıklara ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu noktada gereken yüksek basınç yüzünden su buharı kazanlarını kullanmanın maliyeti çok yükselmekte, ama daha önemlisi güvenli bir çalışma ortamı için risk yaratılmış olmaktadır. 300 derece ve daha yüksek sıcaklıklarda ısı enerjisi elde etmek için en etkin ve güvenli yol kızgın yağ kazanları kullanmak olmaktadır. Kızgın yağ sistemleri, kaynar su ve buhar gibi akışkanların ulaşamayacakları yüksek sıcaklıklara, aynı atmosferik basınç düzeyinde ulaşma imkanı vermektedir.

Kızgın yağ kazanlarında, ısıyı taşımak için kullanılan yağlar, kimyasal ve fiziksel özelliklerini 300 derecenin üzerinde kaybetmeyen bir takım termik yağlardır. Üstelik su buharlı sistemlerde, kireç bağlama ve korozyon gibi sistemin verimini düşüren, sık aralıklarla arıza çıkarabilen ve bakım gerektiren olumsuz durumlar, kızgın yağ kazanlarında söz konusu olmamaktadır.

Bu özellikleri ile kızgın yağ kazanlarının kullanıldığı alanlar şunlardır: tekstil sektörü, kağıt sektörü, kimya sektörü, lastik ve plastik sektörü, sabun ve deterjan sektörü, petrol sektörü, inşaat malzemeleri sektörü ve gıda sektörü.

Kızgın yağ kazanları, işletmelerin çok kısa sürede yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyduğu süreçlerde ısı transferi sağlamak için kullanılmaktadır. Kızgın yağ kazanları genelde yatık ve dik olarak iki şekilde üretilmektedir. Kazan gövdesi için siyah saç, kazan boruları için dikişsiz çelik çekme borular kullanılmaktadır. Kızgın yağ kazanları, fuel oil, LPG, doğalgaz yakıtlar ile kullanmaya uygundur. Bu kazanlar DIN 4745 standardına uygun şekilde üretilmektedir.

Kızgın yağ kazanlarının güvenli çalışmaları için, kuruluş ve işletim çalışmalarının kurallarına uygun yapılması ve düzenli kontrol ve muayenelerinin atlanmadan zamanında yaptırılması gerekmektedir.

Kızgın Yağ Kazanlarının Kontrol ve Muayene Esasları

Kızgın yağ kazanlarının kontrol ve muayene işlemleri, kızgın su kazanlarından farklı değildir. Sonuçta kızgın yağ kazanları da basınçlı kap ve tesisatlar sınıfına girmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde kızgın yağ kazanları, basınçlı kap ve tesisatlar başlıklı maddesinde ele alınmıştır. Bu çerçevede kızgın yağ kazanlarının kontrol ve muayene işlemlerinde 2007 yılında yayınlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 2012 yılında yayınlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 2006 yılında yayınlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği esaslar dikkate alınmak zorundadır.

Ayrıca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre dikkate alınması gereken standartlar da şunlardır:

  • TS 2025 Buhar kazanları işletme - Muayene ve bakım genel kuralları
  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney
  • TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene. Basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi.
  • TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı)
  • TS 377-12 EN 12953-12 Silindirik kazanlar - Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler standardı kapsamındadır.
  • TS EN 10216-1 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. her çeşit kızgın yağ kazanlarının düzenli kontrol ve muayene hizmetlerini vermektedir. Kuruluşumuz, bu alanda yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir.Kızgın Yağ Kazanı Kontrol Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz