HijyenSanitasyon

Hijyen Sanitasyon

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Hijyen Sanitasyon Muayenesi ve Kontrolleri

Hijyen Sanitasyon

Doktorluk mesleği geçmişte genel olarak hastaları iyi etmek ve en azından ağrılarını hafifletmek için uğraş vermiştir. Yani insanlar hep hasta olduklarında doktorun kapısını çalmıştır. Doktor ile hastanın ilişkisi yakın zamana kadar hastalanma anına ve hastalık süresine bağlı kalmıştır. Doktorluk sadece hastanın değil bütün toplumun sağlığı ile ilgilenmesi gereken bir meslek olamamıştır. Oysa doktorların birinci önceliği, özellikle toplumun hastalıklardan korunması olmalıdır. Önemli olan hastalığın meydana gelmesine neden olan koşulların düzeltilmesidir. Toplum, aile, iş ve çevre koşullarını araştırmak ve bunları düzenlemek gerekmektedir. Bugün bu yönde yapılan çalışmalara sağlık koruma denmektedir. Hijyen, toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yüksek seviyede tutulması için, sağlık ile ilgili bütün bilgilerin bir sentezidir ve kapsamı oldukça geniştir. Bu çerçevede örneğin gıda hijyeninden bahsediliyorsa, çeşitli gıdaların üretilmesi, depolanması ve tüketilmesinin tümüyle sağlığa uygun koşullarda yapılması gerekmektedir.

Sanitasyon en geniş anlamı ile insan sağlığının, korunması, iyileştirilmesi ve sağlığın bozulması durumunda yeniden kazanılmasına yönelik prensipler bütünüdür. Yine gıda sektöründen örnek verilecek olursa, gıda sektöründe sanitasyon, gıdaların üretiminde temiz ve sağlıklı koşulların yaratılması ve devam ettirilmesi anlamını taşımaktadır. Doğada sanitasyon ise biyolojik dengenin korunmasını içine alan daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede gıda sanitasyonu demek, insan yaşamının temelini oluşturan beslenme ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kimyasal, fiziksel ve biyolojik yönden güvenilir gıda maddeleri üretmek demektir.

Hijyen, sanitasyon konusu ile iç içedir ve birbirlerini tamamlamaktadır. Hijyen, üretimin bütün aşamalarında temiz, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli olma koşullarını sağlamak için gerekli önlemlerin tamamını ifade etmektedir.

Hijyen ve sanitasyon muayenesi, işletmelerin daha temiz ve hijyenik koşullarda üretim yapmalarını, tüketicilerin ise üretilen gıdalara güvenmesini sağlamak amacı ile yapılmaktadır.

Gıda hijyen ve sanitasyon muayene ve kontrolleri, 2011 yılında çıkarılan Gıda Hijyen Yönetmeliği esalarına ve 2003 yılında yayınlanan TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon - Genel Kurallar standardına göre yapılmaktadır.

Yapılan hijyen ve sanitasyon muayenelerinin yararları şu şekilde sıralanabilir:

 • Hijyen ve sanitasyon kontrolleri ile tüketiciler, aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olurlar.
 • İşletmeler temizlik ve hijyen yönünden uygun hale getirilmiş olur.
 • İşletmeler tüketicilere kaliteli ve güvenilir ürünler sunmuş olur.
 • Tüketici şikayetleri düşer, bu şekilde işetmenin itibarı yükselir.
 • Mevcut olan veya ileride olması muhtemel fiziksel, kimyasal veya biyolojik tehlikeler önceden farkedilir ve gerekli önlemler alınır.
 • Tüm çalışanlarda ortak bir sorumluluk duygusu yaratır ve işletmede etkin bir otokontrol sistemi uygulanır.
 • Çalışanların motivasyonu yükselir ve verimlilikleri artar.
 • Mevcut yasal düzenlemelere uygun üretim yapılmış olur.
 • İşletme yasal denetimlere her an hazırlıklı bulunur.

Hijyen ve Sanitasyon Muayenesi Hizmetleri Nelerdir?

Test ve muayene kuruluşlarının birçoğu, ulusal ve uluslararası standartlarda izlenebilirliği olan çalışma yöntemleri ile ve tarafsız bir şekilde hijyen ve sanitasyon muayenelerini gerçekleştirmektedir.

Genel olarak hijyen ve sanitasyon muayene hizmetleri şu alanları kapsamaktadır:

 • Gıda hijyen muayenesi
 • Su hijyen muayenesi
 • Personel hijyen muayenesi
 • Ekipman hijyen muayenesi
 • Hava hijyen muayenesi
 • Gıda sıcaklık ve pH kontrolleri
 • Ortamların nem ve sıcaklık kontrolleri
 • Lejyonella ve havuz kontrolü

Hijyen ve sanitasyon muayeneleri, işletmelerin istekleri doğrultusunda ve haberli veya habersiz gerçekleştirilebilir. Ama her durumda ilgili standartlardaki sıklıkta test ve muayene çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte, işletmelere hijyen ve sanitasyon muayene hizmetlerini vermektedir.

 

 Hijyen Sanitasyon Hizmetimizden Faydalanmak İstermisiniz

Hijyen Sanitasyon Kontrolleri

Lejyonella ve Havuz Kontrolü Legionella bir bakteri türüdür. Bu bakterinin neden olduğu hastalığa lejyoner hastalığı denmektedir ve akciğerleri etkileyen bir...
Ortamların Nem-Sıcaklık Kontrolü Bütün gıda maddeleri uygun olmayan sıcaklıklardan etkilenmektedir. Bu nedenle gıda maddelerinin bulunduğu, konulduğu veya...
Gıda Sıcaklık ve Ph Kontrolü Çeşitli gıda kontrol cihazları lokantalar, oteller, catering servisleri, fırınlar, sanayi tipi mutfaklar, hastaneler ve bakım...
Hava Hijyen Muayenesi Gıdaların temizlik ve hijyenini sağlamak için sadece hammaddenin temizliği, çalışan personelin ve kullanılan malzeme, alet ve...
Ekipman Hijyen Muayenesi Gıdaların temizlik ve hijyeni konusunda, gıda üretiminde kullanılan ve gıda ile teması bulunan bütün malzeme, alet ve...
Personel Hijyen Muayenesi Gıda sektöründe hijyen dendiği zaman, gıda üretiminde sağlıklı ve hijyenik olmak ve bu durumu devam ettirebilmek...
Su Hijyen Muayenesi Canlıların yaşaması için gerekli olan temel unsurlar, besin maddeleri yanında hava ve sudur. Canlı organizmaların yaşam...
Gıda Hijyen Muayenesi Gıda hijyeni, çeşitli gıdaların üretilmesi, depolanması ve tüketilmesinin tamamen sağlık koşullarına uygun şekilde yapılması...