ISO22000GıdaGüvenliğiYönetimSistemiEğitimi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi

Uluslararası geçerli ve akredite;
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Son yıllarda gıda güvenliği konusu, bütün ülkeler tarafından, insan sağlığı ve ekonomik boyutları yüzünden gittikçe daha fazla önemsenmektedir. Gıdalardan kaynaklanan hastalıkların ortaya çıkması, sağlık, sosyal ve ekonomik bakımdan toplumları etkilemektedir. Gıdalarda izin verilen seviyelerin üzerinde bulunacak kimyasal maddeler, mikrobiyolojik tehlikeler ve gıda katkı maddeleri, gıda maddelerini, insan sağlığı için zararlı hale getirmektedir. Gıdaların işlenmesi, üretilmesi, dağıtılması ve tüketim süreçlerinde meydana gelen değişimler yüzünden, dünyanın her yerinde tüketiciler, gıda maddelerinin güvenliği konusunda emin olamamakta, bu nedenle de gıdalardan kaynaklanan problemleri daha yakından izlemektedir.

Gıda kaynaklı problemler, sadece insan sağlığını değil, bunun ötesinde ailelerin, toplumların, sektörlerin ve ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarını da etkilemektedir. Gıda ticareti dünya genelinde, çok büyük kazançlar sağlamakta, gıda sektörüne katma değer yaratmakta ve ülkelerin milli gelirlerine ciddi katkılar yapmaktadır. Ama bir yandan da gıda kaynaklı riskler, ciddi sağlık problemlerine neden olmaktadır.

Günümüzde gıda sanayi gelişmekte, gıda ticareti küreselleşmekte ve gıda üretim ve dağıtım yöntemleri değişmektedir. Gıda ve yem maddeleri, bugün çok farklı şekillerde ve farklı yöntemlerde üretilmektedir. Ürünler çok kısa sürelerde çok farklı uzaklıklara gönderilmektedir. Böyle olunca gıdalarda ortaya çıkacak olumsuzluklar da aynı şekilde çok hızlı bir şekilde çok uzaklara yayılabilmektedir.

Bu yüzden Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim standartlarının bilinmesi, işletmelerde kurulması, ve sürdürülebilir şekilde uygulanması çok önemlidir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimlerinin Kapsamı

Üretimi tamamlamış gıdaların analiz edilmesi her zaman doğru sonuç vermemektedir. Önemli olan üretim sürecinin bütün aşamalarının kontrol altında tutulmasıdır. Sistematik bir yönteme duyulan ihtiyaç yüzünden önce Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları sistemi tasarlanmıştır (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP). Önemli bir ihtiyacı karşılayan bu sistem gıda zinciri üzerinde sadece üretim aşamalarına odaklandığı için, zamanla yetersiz kalmıştır. Uluslararası Standartlar Organizasyonu 2005 yılında daha güvenli ve sağlıklı gıda üretimi yapılmasını sağlamak amacı ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardını yayınlamıştır.

Bu standart sayesinde işletmeler gıda güvenliği konusundaki yasal düzenlemelere uygun üretim yapmakta ve gıda güvenliği risklerini tespit etmekte ve kontrol altında tutmakta, bu şekilde üretim hatalarını düşürmekte ve ürün kalitesini yükseltmektedir. Bu sistem gıda zincirinin her halkasında gıda güvenliğini sağlamaya yöneliktir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., gıda üreten firmalara TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını kurmak ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak amacı ile, belgelendirme çalışmaları yanında, eğitim hizmetleri de vermektedir. Bu amaçla düzenlenen eğitim programları şu şekildedir:

 • ISO 22000 Temel Eğitimi
 • ISO 22000 Dokümantasyon Eğitimi
 • ISO 22000 İç Tetkik Eğitimi
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Eğitimi
 • BRC Food, Gıda Güvenlik Sistemi Temel Eğitimi
 • TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi
 • ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000’in Uygulanması İle İlgili Kılavuz Eğitimi
 • ISO 22000 Uygulama Eğitimi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi’nin konuları ise şu şekildedir:

 • ISO 22000:2005 standardı hakkında genel bilgi
 • Gıda güvenliği temel kavramların açıklanması
 • Gıda konusunda yasal düzenlemeler ve ilgili standartlar
 • Tehlike analizine hazırlık ve tehlike analizleri
 • Kritik kontrol noktaları
 • Kontrol önlemlerinin değerlendirilmesi ve seçimi
 • HACCP planı
 • İzleme sistemi
 • Düzeltme ve düzeltici faaliyetler
 • Örnek çalışmalar

Bu eğitimler genelde iki günde tamamlanmaktadır ve başarılı olan katılımcılara sertifika verilmektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bütün yönetici ve çalışanları ve güçlü altyapısı ile firmalara, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimlerini vermektedir.

 

 ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi'nden Faydalanmak İstermisiniz