SolunabilirTozÖlçümü

Solunabilir Toz Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
Solunabilir Toz Ölçümü ve Hzimetleri

Solunabilir Toz Ölçümü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında yürürlüğe konulan Tozla Mücadele Yönetmeliği, çalışanların toz yüzünden karşı karşıya kalacakları risklerin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği açısından tozla mücadele edilmesi ve çalışanların tozun zararlı etkilerinden korunması amacı ile çıkarılmıştır. Yönetmelik ekinde bu amaçla toz mesleki maruziyet sınır değerlerini gösteren bir tablo yer almaktadır. Yapılacak solunabilir toz ölçüm sonuçlarının, burada açıklanan sınır değerleri içinde kalmaları gerekmektedir. Aksi halde faaliyetleri sırasında toza neden işletmeler, çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanları tozun zararlı etkilerinden korumak için gereken bütün önlemleri almak zorundadırlar. Örneğin, toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanlarının, tozları kaynağında çekecek ve tutacak uygun sistemlere sahip olmaları gerekmektedir. Kısaca, kullanılan ekipmanlardan gaz, toz, sıvı veya buhar yayılması riskine karşı bütün çalışanların korunmasına gerekmektedir.

Genel olarak solunum sistemine zararlı olan tozlar, kuvars, asbest, berilyum cevheri, kalay cevheri, bazı demir cevherleri ve kömür tozlarıdır. Ayrıca radyum ve asbest gibi kansere neden olan tozlar da bulunmaktadır. Tozların bir başka grubu insan organlarında ve dokularında zehirlenme etkisi yapan tozlardır. Bunlar berilyum, arsenik, kurşun, uranyum, radyum, manganez, nikel ve gümüş cevherleridir. Bir kısım tozlar ise alfa ve beta ışınları yüzünden zararlı olmaktadır. Uranyum, radyum ve toryum cevherleri bu özelliktedir. Bir de kaolen ve kalker benzeri az zararlı tozlar bulunmaktadır.

Boyu 10 mikrondan büyük tozlar gün ışığında görülebilir. Yeterli ışık bulunmayan ortamlarda 100 mikrondan küçük taneler görülemez. 10 mikron büyüklüğünde olan bir toz parçacığı, normal hava akımı ile 100 metre uzaklığa taşınabilir. 1 mikron büyüklüğünde olan toz parçacıkları ise 10 kilometreden daha uzun mesafelere taşınabilir.

Toz ölçümünde kullanılan cihazların bir kısmı belli bir hava miktarındaki toplam tozun ağırlığını ölçer. Bir kısım cihazlar ise boyları 5 mikrondan daha küçük olan toz parçacıklarını sayar.

Solunabilir Toz Ölçümünün Kapsamı Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre işletmeler, çalışma ortamlarını belli zaman aralıklarında ve belli yöntemler kullanarak test ve muayene ettirmek zorundadırlar. Yine aynı Bakanlık tarafından çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince, işletmelerin risk değerlendirmesi yapmaları gerekmektedir. Bu yasal düzenlemelerin ortak amacı, çalışanların sağlık problemleri yaşamamalarını ve işletmelerin bu yönde gerekli önlemleri almalarını sağlamaktır.

Bu analiz çalışmalarında esas alınması gereken ulusal ve uluslararası standartların bir kısmı şu şekidle sıralanabilir:

  • TS EN 50632-1 Elektrik motoruyla çalışan aletler - Toz ölçme işlemi - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS 2360 Hava kirliliği ölçme metotları - Kükürt dioksit miktarı tayini
  • TS 2361 Hava Kirliliği ölçme metotları - Havada süspansiyon durumunda bulunan maddeler miktarının tayini
  • HSE/MDHS 14/3 General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust
  • NIOSH NMAM 0500 Particulates not otherwise regulated, Total
  • NIOSH NMAM 0600 Particulates not otherwise regulated, Respirable
  • ASTM D 4532 Standard test method for respirable dust in workplace atmospheres using cyclone samplers

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermektedir. Ayrıca bu faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Solunabilir toz ölçümü konusunda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulursa kuruluşumuz çalışanlarına başvurabilirsiniz.

 

 Solunabilir Toz Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz