TozÖlçümü

Toz Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
Toz Ölçümü Hizmetleri

Toz Ölçümü

Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne göre çalışma ortamı havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıklara toz denmektedir. Tozlar TS EN 481 standardına göre aerodinamik çapları esas alınarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır: solunabilir tozlar, ekstra torakal tozlar, torakal tozlar, torakibronşiyal tozlar ve alveole ulaşan tozlar. Bunların bir kısmı ölçülebilir, bir kısmı hesaplanabilir özelliktedir.

Çalışma ortamlarında bulunan tozlar, insan sağlığı üzerinde ve üretimde istenmeyen durumlara yol açmaktadır.

Tozla Mücadele Yönetmeliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, çalışma ortamlarında tozların neden olduğu tehlikelerin önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu tür işletmelerde çalışanların tozun zararlı etkilerinden korunmalarını sağlamak için çıkarılmıştır. Bu yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve çalışanların yaptıkları işlerden dolayı toz maruziyetinin olabileceği bütün işletmelerde uygulanmaktadır.

Söz konusu yönetmeliğin toz ölçümleri başlıklı sekizinci maddesine göre işletmelerin ölçüm konusundaki sorumlulukları şunlardır:

 • Yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenen düzenli aralıklarla toz ölçümlerini yaptırmak
 • İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda bir nedenle değişiklik olduğu takdirde bu ölçümleri yeniden yaptırmak
 • Yapılan ölçüm sonuçlarını, yönetmelik ekinde verilen mesleki maruziyet sınır değerlerini dikkate alarak değerlendirmek
 • İşyerinde yapılacak toz ölçümlerinin, Bakanlık tarafından yeterlik belgesi verilen laboratuvarlara yaptırılmasını sağlamak

Toza maruziyet tehlikesi çok yüksek olan işyerleri şunlardır:

 • Maden ocakları
 • Döküm ve diğer metalurjik faaliyetler
 • Gemi inşa işletmeleri
 • Cam, seramik ve taş eşya üreticileri
 • Kimya ve ilaç sektörü işletmeleri
 • Tarım alanları
 • Gıda sektörü işletmeleri
 • Ağaç sektörü işletmeleri

Tozlar için mesleki maruziyet sınır değerleri, yönetmelik ekinde yer alan tabloda gösterilmiştir. Ölçüm sonuçlarının burada gösterilen değerlerin üstünde olmaması gerekmektedir. İşletmeler, toz oluşumunu önlemek, tozları çalışma ortamına yayılmadan kaynağında yok etmek ve tozu bastırmak gibi yöntemler uygulayarak toz yoğunluğunu tabloda gösterilen değerlerin altına düşürmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar sonrasında toz ölçümleri yeniden yapılır ve toz yoğunluğu uyulması gereken değerler içinde çıkarsa faaliyetlere devam edilir.

Toz Ölçümünün Kapsamı Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre, işletmeler tarafından, çalışanların kullandıkları ortamların ve ekipmanların, belli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde test ve muayene edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu çerçevede yapılan ölçümler arasında toz ölçümleri de bulunmaktadır.

Toz ölçümleri konusunda esas alınacak birçok ulusal ve uluslararası standart bulunmaktadır. Ölçümler yapılırken dikkate alınan birkaç standart şu şekildedir:

 • TS EN 481 İşyeri atmosferi - Havadaki partikül ölçümleri için boyut fraksiyonu tarifleri
 • TS EN 50632-1 Elektrik motoruyla çalışan aletler - Toz ölçme işlemi - Bölüm 1: Genel kurallar
 • TS 2360 Hava kirliliği ölçme metotları - Kükürt dioksit miktarı tayini
 • TS 2361 Hava Kirliliği ölçme metotları - Havada süspansiyon durumunda bulunan maddeler miktarının tayini
 • HSE/MDHS 14/3 General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust
 • NIOSH NMAM 0500 Particulates not otherwise regulated, Total
 • NIOSH NMAM 0600 Particulates not otherwise regulated, Respirable
 • ASTM D 4532 Standard test method for respirable dust in workplace atmospheres using cyclone samplers

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermektedir. Ayrıca bu faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. İşyeri ortam ölçümleri arasında yapılan toz ölçümleri konusunda daha ayrıntılı bilgiler, kuruluşumuz çalışanlarından talep edilebilir.Toz Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz