7YıldızOtelBelgelendirmesi

Yıldız Belgelendirme

Uluslararası onaylı ve akredite;
7 Yıldız Otel Belgelendirmesi ve Sertifikasyon Hizmetleri

7 Yıldız Otel Belgelendirmesi

Gelişmekte olan ülkeler açısından, ekonomik yararları kısa sürede elde edilebildiği için turizm önemli bir gelir kaynağıdır. Turizmden beklenen yararın elde edilebilmesi içinse bir yandan yeni yatırımların yapılması bir yandan da bu sektördeki işletmelerin, beklentiler doğrultusunda hazırlıklı olması gerekmektedir. Turizm işletmelerinin bölgenin değerlerini iyi anlamaları ve doğru stratejiler uygulamaları çok önemlidir. Doğru stratejiler arasında müşterilerin özellikle üzerinde durdukları kalite, sağlık, gıda güvenliği ve çevre gibi uygulamalar dikkat çekmektedir. Bu sayılan konularda, belirlenen standartlara göre hizmet vermek, müşteri tatmini ve memnuniyeti yaratmak adına bir zorunluluktur.

Oteller, butik oteller, moteller, tatil köyleri, lokantalar, kafeler ve turizm alanında hizmet veren bunun gibi işletmeler için hijyen ve temizlik konusunda dikkatli olmak, gıda güvenliğine dikkat etmek, müşteri memnuniyeti yaratmak, çevre ve doğayı kollamak, enerji tüketimine duyarlı olmak, sosyal sorumluluk duymak, kısaca kaliteli hizmet vermek, bütün turistik işletmeler için son derece önemlidir.

Ancak bütün bu çabaların müşterilere kanıtlanması da ayrı bir ihtiyaçtır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., böyle bir ihtiyaçtan yola çıkarak turizm sektörüne güç katacak, Yedi Yıldız Otel Belgelendirme Sistemi’ni tasarlamıştır.

Yedi Yıldız Otel Belgelendirme Sistemi Nedir?

Yedi Yıldız Otel Belgelendirme Sistemi, bütün turistik işletmelerin ihtiyacı olabilecek bu farklı yönetim sistemlerini birarada bulmak ve bir elden sistem kuruluş ve belgelendirme çalışmalarını yapmak amacı ile tasarlanmıştır ve her türden turizm işletmeleri için büyük bir imkandır.

Kuruluşumuz tarafından tasarlanan bu sistemin temelinde yedi farklı kalite yönetim sistemi standardı yer almaktadır. Her birinin farklı renklerle isimlendirildiği bu yönetim sistemleri ve dayanak olarak kullanılan ISO standartları ve ilkeleri şu şekildedir:

 • Beyaz Yıldız Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi)

Bu sistem, işletmenin sera gazı emisyonlarını düşürmesine, yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine, enerji temininde işletmeye güven duyulmasına, işletmenin enerji hedeflerini gerçekleştirmesine, enerji politikalarını yürütmesine ve işletmenin enerji maliyetlerini düşürmesine yaramaktadır.

 • Kırmızı Yıldız Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi)

Bu sistem, işletmenin gıda güvenliği ile ilgili riskleri tanımlamasına, gerekli önlemleri almasına, üretimde bir disiplin kurmasına, işletmenin piyasa itibarının yükselmesine, rekabet gücünün artmasına ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesine yaramaktadır.

 • Sarı Yıldız Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi)

Bu sistem, işletmenin müşteri şikayetlerini analiz etmesine, tekrarlanan şikayetler için önlem almasına, mevcut müşterilerini elinde tutmasına, işletmenin marka değerinin yükselmesine, problemlerin çözümünde müşteri merkezli bir yaklaşım uygulamasına ve işletmenin üretkenliğinin artmasına yaramaktadır.

 • Mavi Yıldız Hijyen Yönetim Sistemi (TS EN 13027 Gıda Üretim Yerleri Hijyen ve Sanitasyon Standardı)

Bu standart, işletmenin temizlik ve hijyen koşullarını en üst seviyede tutmasına, gıda ürünleri hazırlanırken hijyen kurallarına uymasına ve müşterilerin sağlıklarının korunmasına yaramaktadır.

 • Mor Yıldız Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi)

Bu sistem, işletmenin doğal çevrenin korunmasına özen göstermesine, turizm sektöründe saygınlığının ve marka değerinin artmasına ve rakiplere karşı üstünlük kazanmasına yaramaktadır.

 • Turkuaz Yıldız Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi)

Bu sistem, işletmenin doğal kaynakları daha etkin kullanmasına, hem yasal hem de uluslararası kuruluşların düzenlemelerine uyum sağlamasına, bu şekilde işletmenin saygınlık ve itibar kazanmasına, resmi izinleri daha kolay almasına ve müşterilerin işletmeye daha çok güven duymasına yaramaktadır.

 • Turuncu Yıldız Kalite Yönetimi Sistemi (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi)

Bu sistem, işletmenin müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamasına, gerekli yasal düzenlemelere uymasına ve müşteri memnuniyetinin artmasına yaramaktadır.

Turizm işletmeleri, bu yedi farklı yönetim sistemini ihtiyaçlarına bağlı olarak tek tek kurabilecekleri gibi hepsini birarada da kurabilirler. Yedi Yıldız Otel Belgelendirme Sistemi bu şekilde turizm işletmelerinin iç ve dış pazarlarda tanınırlıkları, güvenilirlikleri ve saygınlıkları yükseltecektir.

Beyaz Yıldız Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

Turizm işletmeleri faaliyetleri sırasında enerji tüketiminde tasarruf yapmaya, sera gazı salınımlarını kontrol altına almaya, çevreye karşı duyarlı olmaya, bu kapsamda ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uyum sağlamaya özen göstermek zorundadır. Beyaz Yıldız Enerji Yönetim Sistemi standardı bunları sağlamaya yöneliktir.

İşletmelerinde Beyaz Yıldız Enerji Yönetim Sistemi’ni uygulayan firmaların elde edeceği yararlar şunlardır:

 • İşletme ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uyum sağlar
 • Enerji tasarrufu elde eder
 • Bu şekilde maliyetleri düşer
 • Sera gazı salınımları azalır
 • Doğaya verilecek zararlar en düşük seviyeye çekilir
 • Makine ve techizatın performansı daha kolay takip edilir
 • İşletme, devletin, verimlilik artırıcı proje hibe desteklerinden faydalanabilir

Kırmızı Yıldız Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

İnsanlar gıda güvenliği konusunda artık daha fazla endişelidir ve gıdalardaki tehlikelere karşı korunmaya çalışmaktadır. İşletmelerin gıda üretim süreçlerinin her aşamasını kontrol altına almaları ve olası tehlikelerin zamanında önüne geçmeleri gerekmektedir. Kırmızı Yıldız Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, bu ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Turizm işletmeleri gıda güvenliği hedeflerine ulaşabilmek için, bu standardı uygulamak zorundadır. Bu standart hem ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hem de HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi ilke ve kriterlerini kapsamaktadır.

Kırmızı Yıldız Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulayan işletmeler şu yararları elde ederler:

 • Ürün ve hizmetlerin kalitesi yükselir
 • İşletmenin itibarı artar
 • Sektörde güven duygusu yaratır
 • Hatalar azalır ve maliyetler düşer
 • Ürün ve hizmetlerin verimliliği ve kalitesi artar
 • İşletme rakiplerine karşı üstünlük ve rekabet avantajı kazanır
 • İşletmenin yönetim etkinliği artar, hızlı ve etkin karar alınır
 • Uluslararası pazarlara açılma imkanı sağlar
 • Bütün çalışanlarda sorumluluk anlayışı gelişir
 • İşletme ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere kolay uyum sağlar

Sarı Yıldız Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Nedir?

Her sektörde, belki daha fazla turizm sektöründe müşteri tatmini, müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi çok önemlidir. Hem mevcut müşterileri elde tutmak hem de yeni müşterilerle uzun süreli ilişki kurmak açısından müşteri memnuniyetinin önemi tartışılamaz. Sarı Yıldız Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi bu amaçla tasarlanmış bir sistemdir.

Sarı Yıldız Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin işletmelere kazandırdıkları şu şekilde sıralanabilir:

 • İşletmeler müşterilerine önem verdiklerini göstermiş olur
 • Müşteri şikayetlerinin karşılanma şekli, değerlendirilme yöntemi ve çözümleme yolları sistematik olarak belirlenmiş olur
 • Müşteri ile yaşanan sorunlar adil ve hızlı bir şekilde ele alınır
 • Rakiplere karşı bir üstünlük sağlanmış olur
 • İdeal bir müşteri ilişkileri yönetimi kurulmuş olur
 • Müşteri şikayetleri, yerine göre bir fırsata dönüştürülebilir

Mavi Yıldız Hijyen Yönetim Sistemi Nedir?

Turizm işletmeleri içinde gıda ile bir şekilde teması olan bütün işletmelerin, ofisleri, hizmet binaları, çevresi, mutfak ve bulaşıkhaneleri, tuvalet ve duşları, kullanılan aletler, aydınlatma ve ısıtma sistemleri ve depo alanları için kritik kontrol noktalarını belirlemeleri ve dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarına uymaları zorunludur. Amaç müşterilerin korunması ve zarar görmemesidir. Mavi Yıldız Hijyen Yönetim Sistemi, bu amaca hizmet eden bir sistemdir.

İşletmelerinde Mavi Yıldız Hijyen Yönetim Sistemi’ni uygulayan firmaların elde edeceği faydalar şunlardır:

 • İşletmeler müşterilerine, her bakımdan temiz ve hijyen olduklarını temin eder
 • Sundukları ürün ve hizmelerin güvenilir ve kaliteli olmasını sağlar
 • Müşteri şikayetleri en aza indilir
 • Müşterilerde güven duygusu yaratılır ve işletmenin itibarı artar
 • İşletme, fiziksel, kimyasal veya biyolojik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek riskleri bugünden tespit ederek önlem almış olur
 • Bütün çalışanlarda sorumluluk anlayışı gelişir
 • İşletme ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere kolay uyum sağlar

Mor Yıldız Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Nedir?

Turizm işletmeleri, faaliyet gösterdikleri ortamı korumak ve geliştirmek açısından yükümlülüklerini belirlemek, hizmet verirken doğal çevreyi korumak, müşterilerin tercihleri doğrultusunda kaliteli hizmet vermek, çalışanların hak ve özgürlüklerine saygı göstermek, işletmenin faaliyetleri konusunda kamuoyuna doğru ve eksiksiz bilgi vermek ve çeşitli sağlık ve sanat etkinliklerini desteklemek zorundadır. Mor Yıldız Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi, şirketlere bu konularda destek olmaktadır.

Mor Yıldız Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’nin işletmelere kazandırdıkları şu şekilde özetlenebilir:

 • Kötü çalışma koşullarını iyileştirmiş olur
 • Sivil Toplum Kuruluşları’nın çabalarına destek olur
 • Sosyal Sorumluluk Yatırım Fonları’na katkı sağlayabilir

Turkuaz Yıldız Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Her sektörden kuruluşun, çevreye verdikleri zararları önlemesi ya da en düşük seviyeye çekilmesi için çaba göstermesi gerekmektedir. Yasal düzenlemeler de kuruluşları bu yönde zorlamaktadır. Turizm işletmeleri açısısından da durum farklı değildir. Turkuaz Yıldız Çevre Yönetim Sistemi standardı, turizm işletmelerinin doğal çevreyi korumalarına yönelik bir standarttır.

Turkuaz Yıldız Çevre Yönetim Sistemi, turizm işletmelerine şu yararları sağlamaktadır:

      İşletmeler müşterilere, doğanın korunması konusunda bir yükümlülük altına girdiklerini göstermiş olur

      Faaliyetler sırasında ortaya çıkan kirlilik, kaynaktan itibaren kontrol altına alınmış olur

      Müşterilerde bu konuda güven yaratılmış olur

      İşletme bazı izin ve yetki belgelerini daha kolay alır

      İşletme ulusal ve uluslararası pazarda itibar kazanır

      Doğal kaynaklar etkin kullanılmış olur

      İşletmenin maliyetler düşeri, verimlilik artar

             İşletme ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere kolay uyum sağlar

Turuncu Yıldız Kalite Yönetimi Sistemi Nedir?

Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak, yasal düzenlemelere uygun ürün ve hizmetler sunmak ve müşteri memnuniyeti yaratmak için faaliyetler sırasında hataya yer vermemek ve olası hataların önüne geçmek gerekmektedir. Hizmet kalitesi ancak bu şekilde sağlanabilir. Turuncu Yıldız Kalite Yönetim Sistemi, bu yaklaşımdan yola çıkılarak hazırlanmıştır.

İşletmelerinde Turuncu Yıldız Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulayan firmaların kazanımları şunlar olacaktır:

      İşletmede disiplinli bir çalışma ortamı kurulmuş olur

      İşletme, müşteri odaklı çalışır ve müşterilerin talep ve beklentilerini kolayca takip eder

      İşletmenin itibarı artar ve rekabet avantajı elde eder

      Müşteri portföyü genişler

      İşletme, uygun tedarikçi firmaları daha kolay seçer

      Tedarikçi firmalar daha rahat kontrol altında tutulur

      Hata oranları düşer, maliyetler iner ve verimlilik yükselir

      Faaliyetler ile ilgili analizler, ölçümler ve değerlendirmeler daha kolay yapılır

Yedi Yıldız Otel Belgesi Nasıl Alınır?

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., turizm işletmelerinin standartlaşma ihtiyacını karşılamak amacı ile, tamamen kendi çabaları ile, Yedi Yıldız Otel Belgelendirme Sistemi standartlarını hazırlamıştır.

Turizm işletmelerinin hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda, güvenilirliklerini arttırmak, saygınlıkları sürdürmek ve tanınırlıklarını yükseltmek için Yedi Yıldız Otel Belgelendirme Sistemi’ni işletmelerine kurmaları gerekmektedir.

Bunun için önce işletmenin hangi yönetim sistemine veya sistemlerine ihtiyacı olduğunu belirlemesi ve arkasından sistem kuruluşunu yaparak standartları uygulamaya başlaması gerekir. Daha sonra kuruluşumuz ile yapılacak sözleşme sonrasında denetim çalışmaları gerçekleştirilir ve eğer uygun bulunursa, işletmeye talep ettiği yönetim sistemleri ile ilgili belgeler düzenlenerek teslim edilir.

Kuruluşumuz belgelendirme çalışmalarını, ilgili akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirmektedir.

 

 7 Yıldız Otel Belgelendirmesi Hizmetimizden Yararlanmak İstermisiniz