EkipmanHijyenMuayenesi

Ekipman Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Ekipman Hijyen Muayenesi ve Kontrolleri

Ekipman Hijyen Muayenesi

Gıdaların temizlik ve hijyeni konusunda, gıda üretiminde kullanılan ve gıda ile teması bulunan bütün malzeme, alet ve ekipmanların büyük önemi bulunmaktadır. Bu ekipmanların bulaşma riskine karşı güvenlikli olmaları gerekmektedir. Gıda üretim aşamalarında gıdaya mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek açısından, çalışanların hijyeni ne kadar önemli ise, kullanılan alet ve ekipmanların hijyeni de o derece önem taşımaktadır. Ekipman hijyeni bu bakımdan gıda işletmelerinin en temel sorumluluklarından biridir.

Buna uyulduğu takdirde, mevcut yasal düzenlemelere uyum sağlanması yanında, mevcut veya olası tehlikeler de önlenmiş olmakta, müşteri şikayetleri düşmekte, düzenli muayeneler sayesinde çalışanların kontrollü çalışması sağlanmakta, işletmenin hijyen gelişimini takip etmek kolaylaşmakta ve bütün bu gelişmeler tarafsız bir göz ile denetlenmiş olmaktadır.

Ekipman hijyen muayenesi sırasında işletme için risk teşkil eden kritik noktalar ve ekipmanlar seçilir ve hijyenin sağlanması konusunda en uygun yöntem belirlenir. Ekipman hijyen muayenesi, yerinde ölçümler yapılarak organik kirliliğin saptanması şeklinde veya numune alınarak çeşitli analizler ve tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

Ekipman Hijyen Muayenesi Nasıl Yapılır?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2011 yılında, Gıda Hijyen Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkarılma amacı, gıda güveniliği açısından tüketicilerin korunmasını sağlamak ve işletmelerin gıdanın üretiminden tüketicilere ulaşmasına kadar gıda temizlik ve hijyenine yönelik uyması gereken genel kuralları açıklamaktır.

Bu çerçevede yönetmelik ekipman hijyeni ile ilgili esasları da belirlemiştir. Buna göre gıda ile bir teması bulunan bütün malzeme, alet ve ekipmanların güçlü bir şekilde temizlenmesi ve gerekli durumlarda dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin bulaşma riskini önlemek açısından ihtiyaç duyulacak aralıklarda tekrarlanması gerekmektedir.

Yönetmeliğe göre, gıda ile teması bulunan bütün malzeme, alet ve ekipmanların bulaşma riskini en aza indirmeyi mümkün kılacak şekilde tasarlanmış ve bu amaca uygun malzemelerden üretilmiş olması gerekmektedir. Keza bunların çalışır durumda olmaları, bakımlı olmaları ve iyi koşullarda saklanmış olmaları da gerekmektedir.

Ayrıca geri dönüşümü olmayan taşıma kapları ve paketleme malzemeleri dışındaki bütün ekipmaların, temizliğe ve gerekli durumlarda dezenfekte edilmesine imkan verecek şekilde tasarlanmış ve bu amaca uygun malzemelerden üretilmiş olması gerekmektedir.

Yönetmeliğe göre söz konusu ekipmanların ve çevresindeki alanın, kolayca temizliğine imkan verecek şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.

Gıda Hijyen Yönetmeliği, belirlenen amaçlara ulaşabilmesi için gerektiğinde söz konusu ekipmanlara uygun şekilde kontrol cihazları yerleştirilebileceğini de ifade etmektedir.

Bu arada ekipman ve taşıma kaplarında aşınmayı önlemek için kimyasal maddelerin kullanılması gerekiyorsa, bu maddelerin, iyi uygulama ilkelerine uygun şekilde kullanılması gerekmektedir.

Günümüzde test ve muayene hizmeti veren kuruluşların birçoğu, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile hijyen ve sanitasyon muayenelerini gerçekleştirmektedir. Bu kuruluşlar, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları gereğince akredite olan kuruluşlardır ve faaliyetlerini akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

Yapılan test ve muayene çalışmalarında Gıda Hijyen Yönetmeliği esaslarına ve 2003 yılında yayınlanan TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon - Genel Kuralları standardına uyulmaktadır.

Genel olarak gıda üreten firmalar, gıda ile temas eden malzemeleri üreten firmalar, gıda depoları, gıda satış yerleri, marketler, kafeler, lokantalar, catering firmaları ve büfeler ekipman hijyen muaynesi talep etmektedir.

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., de aynı şekilde ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak faaliyet sürdürmektedir. Yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte, işletmelere ekipman hijyeni muayene hizmetlerini vermektedir.Ekipman Hijyen Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz