Muayene

Periyodik Muayeneler

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Muayene ve Kontroller

Muayene

Farklı sektörlerde hizmet veren işletmeler faaliyet alanlarına göre birçok makine ve teçhizat kullanmaktadır. İşletmelerin, çalışma ortamlarının güvenli ve sağlıklı olması ve çalışanların sağlık ve güvenlik riski taşımaması bakımından sorumlulukları bulunmaktadır. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çeşitli yasal düzenlemelr çıkarılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Makina Emniyeti Yönetmeliği bunlar arasındadır. İşletmelerde kullanılan her türlü makine ve teçhizatın, belli dönemlerde muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir.

Örneğin, Makina Emniyeti Yönetmeliği 2009 yılında, Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 2006/42/EC sayılı direktif esas alınarak yayınlanmıştır. Bu yönetmelik esaslarına göre, makine ve teçhizatlarının, usulüne uygun şekilde kurulması, bakım ve onarımlarının yapılması ve kendilerinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanılması gerekmektedir. Bu koşullarda kullanılan maknelerin, insan sağlığına ve güvenliğine ve mallara zarar vermemesi gerekmektedir. Bu şekilde piyasaya sunulmaları ve kullanılmalarının sağlanması için de, tasarım ve imalat aşamalarında uyulması gereken güvenlik koşulları, uyulması gereken uygunluk değerlendirme süreçleri ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların çalışma koşulları ile ilgili kriterler, bu yasal düzenlemeler içinde yer almaktadır.

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak birçok yeni makina ve teçhizat çıkmaktadır. Bunlar işletmelerin hızlı, güvenli ve kaliteli çalışmalarına hizmet etmektedir. Ama makinalar ve donanımları arttıkça, çalışma ortamlarında iş kazaları da artmaya başlamıştır. Her işletme, gerekli güvenlik önlemlerini almak ve bunları arttırmak zorundadır. Makinelerin genel güvenlik muayeneleri yanında, özelliklerine uygun gerekli muayeneleri ve bu makinelerin gürültü ve titreşim kontrolleri de yaptırılmak zorundadır.

Muayene ve kontrollerin belli dönemlerde yaptırılma zorunluluğu, iş kazalarının önüne geçmek, makine ve teçhizatının güvenli ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak, bu şekilde kullanım ömürlerini uzatmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek içindir. Gerçekleştirilen sürekli bakım ve kontroller sayesinde iş güvenliği sağlanmış olmakta ve iş kazalarının önüne geçilmektedir.

Muayene Hizmetlerinin Kapsamı

Muayene hizmetleri, satın alınan ya da ihtiyaç durumuna göre siparişi verilen makine ve teçhizatlara ait, tasarımın, ürünün, üretim sürecinin veya üretimin muayene edilmesi ve belli koşullara uygunluğunun kontrol edilmesini kapsamaktadır. Bu koşullar yasal düzenlemeler, sözleşmeler, ulusal veya uluslararası standartlar ya da teknik şartnameler olabilir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., tarafından çeşitli muayene hizmetleri verilmektedir. Genel olarak bu hizmetler şu ana başlıklar altında sunulmaktadır:

  • Kaldırma ve iletme ekipmanları (vinçler, mobil vinçler, platformlar, transpaletler, forkliftler, caraskal’lar, araç kaldırma liftleri, asansörler, yük asansörleri, liftler)
  • Basınçlı kaplar (sıcak su ve kalorifer kazanları, kompresörler ve hava tankları, hidroforlar ve genleşme tankları, buhar kazanları, LPG depolama tankları, kızgın su kazanları, kızgın yağ kazanları, boyler’ler, otoklav’lar, sanayi gazları depolama tankları, kara tankerleri, sıvılaştırılmış petrol gazları tankları, basınçlı kap emniyet cihazları)
  • Teknik ölçümler ve değerlendirme (topraklama ölçümü, paratoner ölçümü, elektrik panosu ölçümü, katodik koruma ölçümü, hata akımı koruma düzenleri ölçümü (kaçak akım rölesi test işlemleri), elektrik iç tesisat muayene uygunluk, süreklilik testleri, izolasyon ve yalıtkanlık testleri, topraklama tesisi kontrolü ve ölçümü, iletkenlerin akım taşıma kontrolü, çevrim empedansı ölçümü, termal kamera görüntüleme hizmetleri, enerji analizi (harmonik) ölçümü, elektromanyetik alan ölçümü, havalandırma ve klima tesisatı ölçümü, yangın tesisatı ve hortum ölçümü)
  • Tahribatsız muayene (ultrasonik muayene, radyografik muayene, sıvı penetrant muayene, manyetik parçacık muayene, gözle muayene, sertlik ölçüm testi, vakum testi)
  • Hijyen sanitasyon (gıda hijyeni, su hijyeni, personel hijyeni, ekipman hijyeni, hava hijyeni, gıda sıcaklık ve ph kontrolü, ortamların nem ve sıcaklık kontrolü, lejyonella ve havuz kontrolü)

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., her türlü makine ve teçhizatlarının muayene hizmetlerini, uzman yönetici ve çalışanları ve güçlü bir altyapı ile vermektedir.

 

 Muayene ve Kontrol Hizmetlerimizden Faydalanmak İstermisiniz

Teknik Muayeneler

Kaldırma ve İletme Ekipmanları İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için işveren ve çalışanlara düşen...
Basınçlı Kaplar Basınçlı kap, iç basıncı 0,5 bardan daha yüksek olan kap ve ekipmanlara denmektedir. Basınçlı ekipman tanımına, her çeşit...
Teknik Ölçümler ve Değerlendirme Her sektörden işletmeler mal ve hizmet üretimleri sırasında bir takım teknik cihazlar ve ekipmanlar kullanmaktadır. Bu...
Tahribatsız Muayene Tahribatsız muayene, inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın kullanım amacı için gerekli olan özelliklerini...
Hijyen Sanitasyon Doktorluk mesleği geçmişte genel olarak hastaları iyi etmek ve en azından ağrılarını hafifletmek için uğraş vermiştir. Yani...