BasınçlıKapEmniyetCihazıKontrolMuayenesi

Basınçlı Kap Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Basınçlı Kap Emniyet cihazı Kontrol Muayenesi ve Kontrolleri

Basınçlı Kap Emniyet Cihazı Kontrol Muayenesi

2007 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, izin verilen en yüksek PS basıncı 0,5 bardan daha yüksek olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirme esaslarını düzenlemektedir. Avrupa Birliği tarafından çıkarılan 97/23/EC sayılı Basınçlı Ekipmanlara İlişkin Direktifi esas alınarak hazırlanan bu yönetmelik gereğince, basınçlı kapların düzgün olarak kurulması, bakımının yapılmış olması ve tasarımlanan amaca uygun kullanılması halinde insanların, hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmamaları gerekmektedir. Böyle olması için de ilgili kişiler gerekli önlemleri almak zorundadır.

Mevcut yasal düzenlemelere göre bütün basınçlı kapların ve bunların malzeme ve teçhizatının, bilimin ve tekniğin gereklerine ve kullanılacağı işin koşullarına uygun bir şekilde üretilmiş ve kullanılıyor olması gerekmektedir.

Basınçlı kabın üretilme ve kullanılma amacına bağlı olarak basınçlı kapların üzerinde, içindeki basınç seviyesini, sıcaklığını ve su seviyesini gösteren bir takım ölçü cihazları bulunmak zorundadır. Bu cihazların başında, örneğin kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde bir manometre olmak zorundadır. Manometre üzerinde kazanın çıkabileceği en yüksek çalışma basıncı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş olmalıdır. Bu işaretler, kazan boyunun bir buçuk katı mesafeden rahatlıkla okunabilecek büyüklükte olmak zorundadır. Sıcak su kazanlarında suyun sıcaklığını gösteren bir termometre bulunmak zorundadır. Kazanlarda su seviyesini gösteren birbirinden ayrı en az iki su seviye göstergesi bulunmalıdır. Su göstergeleri, doğrudan kazana bağlı olacak ve en yüksek ve en düşük su seviyelerini gösterecek şekilde olmalıdır.

Her çeşit göstergenin giriş ve çıkışlarına, kazan basıncına uygun birer vana konmak zorundadır. Bütün göstergeler, kazanın yanından ve önünden, normal çalışma koşullarında görülecek durumda olmalıdır.

Basınçlı kaplarda bu ölçü cihazlarından ayrı bir de emniyet süpabı olmak zorundadır. Örneğin buhar kazanlarında en azından iki tane emniyet süpabı olmak zorundadır. Bu sübaplar, kazanın çalışma basıncına göre ayarlı olacak ve hiç bir zaman tutukluk yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.

Basınçlı kaplar insan ve mal güvenliği açısında ciddi tehlikeler yaratan ekipmanlar olduklar için üzerinde bulunması gereken emniyet cihazlarının da düzenli kontrol ve muayenelerinin zamanında yaptırılması gerekmektedir.

Basınçlı Kap Emniyet Cihazlarının Kontrol ve Muayene Esasları

Her türlü basınçlı kap emniyet cihazlarının, basınçlı kabın özelliklerine uygun olması, çalışır durumda olması, göstergelerinin doğru değerleri göstermesi, ilgili yasal düzenlemelerde açıklanan koşullara ve sandartlara uygun olması gerekmektedir.

2013 yılına çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde basınçlı kap ve tesisatlar başlıklı maddesinde, güvenlik ile ilgili kriterler, muayene periyodları, koşullar ve ilgili standartlar sayılmıştır. Bu kapsama giren basınçlı kaplar şunlar olmaktadır: buhar kazanı, kızgın su kazanı, kızgın yağ kazanı, sıcak su (kalorifer) kazanı, otoklav, hava tankı ve kompresörü, hidrofor, akaryakıt kara tankeri tankı, sanayi gazları kara tankeri tankı, sanayi gazları depolama tankı, tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, basınçlı kap emniyet cihazı (emniyet ventili).

Basınçlı kap emniyet cihazı ya da emniyet ventili, basınçlı tank ve diğer sistemlerde tespit edilen en yüksek sıcaklık veya basınca ulaşıldığında otomatik olarak gaz salınımı yapan vana düzeneğidir. Kazan ve tanklarda güvenliği sağlamak amacı ile kullanılmaktadır.

Çok sayıda test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de sıvılaştırılmış petrol gazları tanklarının periyodik kontrol ve muayene hizmetlerini vermektedir. Kuruluşumuz, bu alanda yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir.

 

 Basınçlı Kap Emniyet Cihazı Kontrol Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz