İletkenlerinAkımTaşımaKontrolü

İletkenlerin Akım Taşıma Kontrolü

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
İletkenlerin Akım Taşıma Muayenesi ve Kontrolleri

İletkenlerin Akım Taşıma Kontrolü

Elektrik enerjisini veya ısı enerjisini geçiren cisimlere fizikte iletken madde denmektedir. Elektrik iletkenliği, bir cismin elektriği iletme yeteneğidir. Gümüş, bakır, altın ve alüminyum iyi birer iletken maddedir. Bu maddelerin temel özelliği elektronların atomlarından ayrılıp serbest hareket edebilmeleridir. Gaz ve sıvılar ise elektrik akımını  iyonize olmuş durumda iletirler. İletkenler üzerindeki serbest elektronlar elektrik akımını kolayca taşırlar. Bütün metaller iletkendir. Ama iletken olarak en çok kullanılan element bakırdır. Bakır elektrik iletiminde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Cam, seramik, plastik malzemeler ve benzer maddeler elektriği hemen hemen hiç iletmezler. Bu özellikleri ile de yalıtkan olarak kullanılırlar. En iyi iletken madde önce altın, sonra gümüştür. İnsan vücudu da iyi bir iletkendir.

İletkenlerin temel özellikleri şunlardır:

  • Elektrik akımını çok iyi iletirler.
  • Elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Elektrik akımını gördüklerinde elektronlar kolayca atomdan ayrılırlar.
  • Metaller ve bazı sıvı ve gazlar iletken olarak kullanılır.
  • Metaller, sıvı ve gazlara göre daha iyi iletkendir ancak kendi içinde iyi iletken ve kötü iletken ayrılırlar.
  • Altın, gümüş ve bakır iyi iletkendir.
  • Bakır, altın ve gümüşe göre kötü iletkendir ama ekonomik olduğu için daha çok kullanılır.

Elektrik akımını iletmeyen maddelere yalıtkan madde denmektedir. Yalıtkan maddeler iletken maddelerin yalıtımı işinde kullanılmaktadır. Kauçuk, hava, tahta, yağ, cam ve plastik yalıtkan maddelerdir. Bu maddelerde elektronlar hareket etmezler.

İletkenlerin Akım Taşıma Kontrolünü Yaptırmanın Önemi

Akım taşıma kontrolü, kabloların akım taşıma kapasitelerinin test edilmesidir. Yapılan test sonuçlarına göre, kullanılan iletken kesitinin uygun olup olmadığı onaylanmaktadır. Hesaplamalar, besleme geriliminin iki faz veya üç faz olmasına göre yapılmaktadır. İletkenlerin akım taşıma kapasiteleri, üretim şekline ve kullanılacakları ortama göre farklıdır.

2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin, bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar başlıklı ekinde (Ek-III), iletkenlerin akım taşıma kontrolü konusu, tesisatlar konusuna girmektedir. Buna göre iletkenlerin akım taşıma kontrollerini yapacak kişilerin mutlaka elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri veya yüksek teknikerler olması gerekmektedir. Yapılacak konrollerin ve düzenlenecek raporların geçerli olmaları açısından bu husus önemlidir.

Yapılacak kontroller sırasında dikkate alınması gereken yasal düzenlemeler şu şekilde açıklanmıştır:

  • 2001 yılında çıkarılan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
  • 2000 yılında çıkarılan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • 1984 yılında çıkarılan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Akım taşıma kapasitesi, bir iletkenin, temelde sıcaklık esasına dayalı olarak, hiçbir bileşeninin bozulmadan ve güvenle kullanılmaya devam edilebileceği en yüksek akım değeri demektir. Akım taşıma kapasitesi ile, kulanılacak iletkenin seçimi arasında doğrudan bir etki bulunmaktadır. İletkenler için bir de gerilim düşümü faktörü bulunmaktadır.

Gerilim düşümü, bir iletkenin kendi iç direncinden kaynaklanan kayıplar yüzünden, gerilimin, kaynaktan yüke ulaşıncaya kadar geçen mesafede düşmesi durumunu ifade etmektedir. Taşıma mesafesi ne kadar uzak olursa, bu kayıp artar. Bu durumda da kullanılacak iletken kesitinin büyütülmesi gerekir.

Bu parametreler kullanılarak en uygun iletkene karar vermek gerekmektedir. Buna karar verebilmek için de iletkenlerin akım taşıma kapasitenin ve gerilim düşüş değerinin doğru ve güvenilir şekilde ölçülmesi gerekmektedir.

 

Birçok test ve muayene kuruluşu, iletkenlerin akım taşıma kontrollerini yapmaktadır. Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de, iletkenlerin akım taşıma kontrolü hizmetlerini yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte sunmaktadır.İletkenlerin Akım Taşıma Kontrolü Yaptırmak İstermisiniz