UltrasonikMuayene

Ultrasonik Muayene

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Ultrasonik Muayene ve Kontrolleri

Ultrasonik Muayene

Ultrasonik muayene, özel muayene başlıkları kullanılarak yüksek frekanslı ses dalgaları üreterek yapılan bir tahribatsız muayene yöntemidir. Bu yöntem ile malzemelerin iç kısımlarında bulunan ve görünmeyen hatalar tespit edilmektedir. Bunun dışında malzemelerin kalınlıklarını tespit etmek, esnekliğini anlamak ve tane yapısını araştırmak için de ultrason muayene yöntemi kullanılmaktadır.

Kelime anlamı itibatiyle ultrason, ultrases veya ses ötesi anlamına gelmektedir. Ultrason, titreşim frekansı 20 kHz’den daha yüksek olan seslere denmektedir. İnsan kulağının bu sesi duyması mümkün değildir. Bu sesler titreşim frekansı ile doğmakta, bir titreşim hareketi olarak yayılmakta ve özel cihazlar kullanılarak algılanmaktadır.

Quartz kristali veya benzer malzemelere elektrik gerilimi uygulanırsa boyları uzar veya kısalır. Bu şekilde üretilen ultrases incelenecek malzemenin içine gönderilmektedir. Bu ses dalgaları, malzeme içinde doğrusal olarak yayılmaktadır. Bu sırada malzeme içinde bir boşluk veya çatlak gibi farklı özelliklere sahip noktalar varsa bu bölgelerin yüzeylerinden yansıyan ses dalgalarının şiddetinde düşme meydana gelmektedir. Bu bilgiler osiloskop ekranında değerlendirilerek hatalı veya arızalı bölgeler tespit edilmektedir.

Kısaca malzeme içine gönderilen yüksek frekanslı ses dalgaları, herhangi bir engel ile karşılaşırsa yansımaktadır. Çarpma açısına bağlı olarak yansıyan bu ses dalgaları, ultrasonik muayene cihazının ekranında dalga çizgileri meydana getirmektedir. Yansımanın konumuna göre malzeme içindeki engelin koordinatları hesaplanmaktadır. Ekrandaki yansımanın yüksekliği de engelin boyutları hakkında fikir vermektedir.

Ultrasonik muayene yöntemi ile esas olarak iki çeşit ölçüm yapılmaktadır. Ya boyut ölçümlemesi yapılmaktadır (kalınlık, boy veya yüzey sertliği ölçümleri gibi) ya da malzemenin özellikleri tespit edilmektedir (tane büyüklüğü, kalıntılar, soğuk ve sıcak işlem dereceleri, hataların tespiti ve iç gerilmelerin tespiti gibi).

Tahribatsız muayene yöntemleri içinde ultrasonik muayene tekniğinin bir takım üstün yönleri bulunmaktadır. Örneğin, malzemelerdeki hatalar üç boyutlu olarak tespit edilebilir. Bu yöntemi uygulamak kolaydır. Malzeme içindeki hatalar büyük bir hassaslık ile tesbit edilir. Uygulama sırasında fazla sarf malzemesi kullanılmaz. Özellikle kalın parçaların düzlemsel hatalar daha duyarlı bir şekilde tespit edilir.

Ultrasonik Muayene İle İlgili Standartlar

Üretimi tamamlanmış bir parçanın veya malzemenin tahrip edilmeden kontrol ve muayene edilmesine imkan tanıyan ultrasonik muayene yöntemi geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Yapılan muayene çalışmaları sırasında, 2014 yılında yayınlanan TS EN ISO 16823 Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Geçiş tekniği standardı esas alınmaktadır. Bu standart daha önce uygulanan TS EN 583-3 standardının yerini almıştır.

Günümüzde ultrasonik muayene yöntemlerini uygulayan ve değerlendiren birçok test ve muayene kuruluşu bulunmaktadır. Önemli olan bu çalışmaların TS EN ISO 9712 Tahribatsız muayene - NDT personelinin kalifikasyonu ve belgelendirme - Genel özellikler standardına uygun (önceki TS 7477 EN 473 standardı) makine mühendisleri tarafından gerçekleştirilmesidir.

Ultrasonik muayene tekniğini uygulanmasında başvurulan standartlar şunlardır:

  • TS EN ISO 16810 Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Genel prensipler (önceki EN 583 standardı)
  • TS EN 12668-1 Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene teçhizatlarının karakterizasyonu ve doğrulanması - Bölüm 1: Cihazlar
  • TS EN 12668-2 Tahribatsız muayene - Bölüm 2: Problar
  • TS EN 12668-3 Tahribatsız muayene - Bölüm 3: Birleşik teçhizat
  • TS EN ISO 2400 Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu no:1 için özellikler (önceki EN 12223 standardı)
  • TS EN ISO 7963 Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon bloğu no:2 için özellikler

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., tahribatsız muayene hizmetleri kapsamında ultrasonik muayene hizmetlerini yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte sunmaktadır.Ultrasonik Muayene Yaptırmak İstermisiniz