Politikalar

Politikalar

TÜRCERT Belgelendirme
Şirketin Çalışma Politikaları Hakkında

Politikalar

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kurulduğu ilk günden itibaren, hizmet verdiği müşterileri nezdinde güven yaratmış ve sektörde aranılan bir kuruluş olabilmişse, bunu büyük ölçüde çalışma ilkelerine, kalite anlayışına ve güttüğü politikaların tutarlı olmasına borçludur.

Şirketimizin önem verdiği politikaların en tepesinde, tarafsızlık ve bağımsızlık prensibi bulunmaktadır. Şirketimiz hizmet verdiği kamu veya özel kuruluşlar nezdinde, ürün ve hizmet belgelendirme faaliyetlerini ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirirken, her zaman tarafsız ve bağımsız davranmakta ve çalışmalar sırasında her zaman objektif kalmaya özen göstermektedir. Şirket nezdinde bunu sağlamaya yönelik gerekli güvenceler oluşturulmuştur.

Şirketimizin önem verdiği politikaların ikincisi ise gizlilik esasıdır. Çalışmalar sırasında elde edilen veya gözlemlenen her türü bilgi ve belgenin ve düzenlenen raporların korunmasına ve gizli kalmasına önem verilmektedir. Bütün belgeler hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanmaz ve paylaşılmaz. Bütün kayıtlar, belirlenen süreler içinde ve güvenilir ortamlarda, yasal düzenlemeler aksini öngörmediği takdirde müşteri sırrı olarak korunmaktadır.

Şirketimizin üçüncü temel politikası, faaliyetlerini, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları çerçevesinde gerçekleştirmektir. Şirketimiz nasıl ki ürün ve hizmetlerin belgelendirme çalışmalarında olsun, ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme faaliyetlerinde olsun, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara uygun hareket ediyorsa, kendi faaliyetlerini de standarda uygun gerçekleştirmek konusunda titizlik göstermektedir.

Bu çerçevede üstlendiği bütün çalışmaları, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarına akredite olarak gerçekleştirmekte ve aldığı yetki çerçevesinde ve akreditasyon kurallarına uygun şekilde gerekli rapor ve belgeleri düzenlemektedir.

Şirketimiz aynı zamanda çalışmaları sırasında, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin gerektirdiği koşullara ve Avrupa Birliği direktif ve yönetmeliklerine tam ve eksiksiz olarak uymaktadır. Bu husus şirketimiz politikaları içinde ciddi bir öneme sahiptir.

Şirketimizin önem verdiği bir başka politika, sunulan bütün hizmetlerde, hizmet talep eden kuruluşun sadece ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak, bunun dışına çıkmamaktır. Şirketimiz, hizmet verdiği kuruluşların beklentilerini karşılamaya önem vermektedir. Müşterilere her zaman pratik ve ekonomik çözümler sunulmaktadır.

Şirketimiz, müşteri odaklı bir yönetim anlayışı kabul etmiştir ve belirlediği ilkelerinden ödün vermeden bütün müşterilerine eşit koşullarda hizmet sunmakta ve müşteri memnuniyeti yaratmaya çalışmaktadır. Bu şekilde müşteriler nezdinde güven duygusu yaratmakta ve bağlılık yaratmaya çalışmaktadır.

Şirketimiz, bu sektörde faaliyet gösteren rakipleri arasında her zaman birinci sırada olmaya çalışmakta, sektördeki rakiplerini ciddiye almakta, gereksiz yöntemlerle haksız rekabet yaratmamaya çalışmakta ve her zaman rakiplerinin önünde olmaya çalışmaktadır. Bu şekilde şirketimiz, sunduğu bütün hizmetlerde müşterilerine katma değer yaratmaya çalışmakta ve bulunduğu sektörde lider olmayı hedeflemektedir.

Şirketimiz önem verdiği bir başa politika, insan kaynağı ve altyapı ile ilgilidir. Müşterilerine sunduğu bütün hizmetleri doğru, hızlı ve kaliteli bir şekilde ve güvenilir olarak verebilmek için, bir yandan konusunda eğitimli, deneyimli ve sorumluluk sahibi çalışanlara sahip olmaya, diğer yandan hızlı, eksiksiz ve kaliteli bir hizmet verebilmek için, en son teknoloji ürünü sağlam bir altyapıya sahip olmaya ağırlık vermektedir.

Şirketimiz ayrıca, kendini sürekli geliştirmektedir. Bir yandan yeni teknikleri ve yöntemleri yakından izlerken, diğer yandan yapılan yeni yasal düzenlemeleri takip etmeye çalışmaktadır. Bir yandan da hizmet verdiği kuruluşları bu yönde bilgilendirmeye çalışmaktadır.

Nihayet şirket politikalarımızın önemli bir yönü de, çevrenin ve doğal kaynakların korunması ile ilgilidir. Şirketimiz sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve çevrenin ve doğal kaynakların korunması konusunda duyarlı olmaktadır.

Biz Kimiz

Güvenilir Hizmet Müşteri memnuniyetinin oluşmasında en önemli faktörlerden biri güvenilir hizmettir. Müşteri memnuniyeti yaratabilen kuruluşlar,...
Doğru Raporlama Test ve muayene hizmetleri sunan bütün kuruluşlar açısından raporlama, yapılan çalışmanın en önemli kısmıdır. Ölçüm, analiz,...
Tarafsız Hizmet Genel anlamı ile tarafsız olmak, olaylar ve gelişmeler karşısında taraf tutmamak ve yansız kalmak becerisidir. Tarafsız olmak,...
Hızlı Hizmet Çağımız hız çağıdır. Zaman, gittikçe insanlara yetmemektedir. Herkes biryerlere, birşeylere yetişmenin telaşı içindedir. Ama...
Profesyonel Hizmet Bir kuruluşun profesyonel olup olmadığını gösteren bir takım kriterler bulunmaktadır. Örneğin o kuruluş hizmet verdiği alanda...
Neden Biz Bugün ülkemizde ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları yapan ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri...
Gizlilik, Bağımsızlık, Tarafsızlık Taahhüdü Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., her türlü ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları sırasında ya da...
Türins Ahlak Prensipleri Ulusal ve uluslararası ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri veren kuruluşların, ISO 17020 standardını...
Politikalar Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kurulduğu ilk günden itibaren, hizmet verdiği müşterileri nezdinde...
Vizyon ve Misyonumuz Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kurulduğu günden itibaren belirlediği vizyon ve misyon doğrultusunda,...
Hakkımızda Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kuruluşunu 2013 yılında İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Tamamen yerli...