CaraskalMuayenesi

Caraskal Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Caraskal Muayenesi ve Kontrolleri

Caraskal Muayenesi

Caraskalların en büyük özelliği, kaldırdıkları yükü istenilen bir konumda herhangi bir güce ihtiyaç duymadan tutabilmesi ve bu ağırlığı kaldırmak için çok fazla kuvvete ihtiyaç duymamasıdır. Diferansiyel palanga ismi de verilen caraskalların en büyük eksikliği ise yükü kaldırma süresinin uzun olmasıdır. Çalışma süreleri bir miktar uzundur. Bir çeşit palanga olan caraskal, eş merkezli ve birlikte dönen iki sabit ve bir hareketli makaradan meydana gelmektedir. Boyutları küçük ve bakımları kolay olduğu için özellikle küçük atölyelerde ve işletmelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

250 kilodan 20 tona kadar ağırlıkları kaldırabilen caraskal çeşitleri bulunmaktadır. Manuel standart caraskallar yanında, manuel zincirli caraskallar, zincirli ekonomik caraskallar, alçak tavan caraskalları, düşük tavan caraskalları, mekanik caraskallar, 360 derece dönebilen caraskallar, şaryo entegreli carascallar, elektrikli carascallar ve sanayi tipi caraskallar gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Netice olarak carascallar da herhangi bir yükü bulunduğu yerden alan ve başka bir yere bırakan kaldırma veya iletme makineleri arasındadır. Kaldırma ve havada tutabilme özellikleri ile de tehlikeli ekipmanlar arasında girmektedir. Çalışanların sağlık ve güvenlikleri sağlanmadan hiçbir şekilde kullanılmamaları gerekmektedir.

Carascalların neden olduğu tehlikeler genelde hatalı ve bilinçsiz kullanım yüzünden olmaktadır. Bir kısım tehlikeler carascalların yanlış kurulmuş olması yüzünden meydana gelmektedir. Ama tehlikelerin en büyük kısmı yetersiz kontrol, muayene ve bakım koşullarından meydana gelmektedir.

Caraskalların Kontrol ve Muayene Esasları

Caraskallar, taşınabilir ayaklar üzerinde hareket etmekte ve bulundukları yerden kolayca sökülüp bir başa yerde monte edilebilmektedir. Basit bir kaldıraç mantığı ile çalıçan caraskallar genelde birkaç katlı işletmelerde veya atölyelerde yerden üst katlara malzeme çıkarmak için kullanılmaktadır. İnşaatlarda da sıkça kullanıldığı görülmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, caraskallar dahil bütün iş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli bir konudur. Belli bir ağırlığı havada tutabilme özelliği olan carascallar açısından bu konu çok önemlidir. Bunun yanında çalışanların sağlık ve güvenliği bakımından ciddi bir tehlike oluşturmaması için, carascalların sabitlenmiş olması ve parçalarının kırılma, kopma veya dağılma tehlikelerine karşı uygun önlemlerin alınmış olması gerekmektedir.

Söz konusu yönetmelik esaslarına göre, caraskallar için başka standartlarda bir süre öngörülmemişse, yılda en az bir defa, makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından kontrol ve muayene edilmelidir. Kullanılması doğru bulunmayan carascallar, işletmelerde kullanılmaya devam ederse, bunun sorumlusu kontrol eden test ve muayene kuruluşunda değil, işveren üzerindedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işyerlerinde kullanılan bütün kaldırma ve iletme ekipmanlarının, kontrol dönemleri ve dönemsel kontroller sırasında hangi kriterlerin ve standartların esas alınacağı açıklanmıştır. Buna göre caraskalların kontrolleri sırasında esas alınacak standartlar şunlardır:

  • TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 3: Kullanım ve bakım bilgileri
  • TS EN 13157+A1 Vinçler (krenler) - Güvenlik - Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı
  • TS EN 818-6+A1 Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - Bölüm 6: Zincir sapanlar - İmalatçı tarafından temin edilecek kullanım ve bakım bilgileri için teknik şartname
  • TS EN 1757-2 Endüstriyel araçlarda güvenlik - Yaya tarafından kumanda edilen araçlar

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontol ve muayene hizmetlerini, yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile vermektedir. Bu çerçevede her büyüklük ve kapasitede caraskalların düzenli kontrol ve muayene hizmetlerini de kaliteli, güvenilir ve hızlı bir şekilde vermektedir.

 

 Caraskal Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz