ISO50001EnerjiYönetimSistemiEğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Eğitimi

Uluslararası geçerli ve akredite;
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi

Enerjinin bilinçsiz ve sorumsuzca fazla kullanılması sonucunda, doğal kaynaklar hızla tükenmekte, çevre kirlenmekte ve enerji için çok yüksek miktarda paralar ödenmektedir. Bu yüzden gelişmiş ülkelerde, ekonomik ve sosyal toplumlarda enerji, vazgeçilmez bir unsur olarak yer almaktadır. Bugün enerji dönüştürme çalışmaları artık yaşam dengesini etkiler duruma gelmiştir.

İşletmelerin enerji ihtiyaçlarına bakılırsa, enerji kullanımı iki şekilde olmaktadır. Ya üretim sırasında makinelerin ve techizatın çalıştırılması için enerji kullanılmaktadır, örneğin bir elektrik motoruna güç verilmesi gibi, ya da ofislerin ve depoların ısıtılması, soğutulması ve aydınlatılması gibi üretim işlerini destekleyen noktalarda enerji kullanılmaktadır.

Bu arada, dünyada ciddi bir değişim süreci yaşanmaktadır. Ülkeler arasında sınırlar kalkmakta, küreselleşme hız kazanmakta ve uluslararası alanda daha fazla işbirliği yaşanmaktadır. Ama diğer yandan yerküre ısınmakta, asit yağmurları gibi önemli çevre problemleri yaşanmakta ve hava kirliliği artmaktadır. Bütün bu olumsuzluklar sağlık, çevre ve ekonomik sıkıntılar yaratmaktadır. Çeşitli ülkeler ve kuruluşlar bu problemler ile baş edebilmek için stratejiler geliştirmektedir.

Enerji problemleri, sadece finansal bakış açısından değil, aynı zamanda doğal kaynakların tükenmesi, çevre kirliliğinin artması ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması gibi enerji tasarruf tedbirlerini de içine almaktadır. Enerjinin verimli kullanılmasını sağlayacak enerji yönetim sistemleri bu nedenle önem kazanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin enerji politikalarında, ekonomik büyüme, enerji güvencesi ve çevre korumasının birlikte sağlanması amaçlanmaktadır.

Enerji tasarrufu demek, üretim faaliyetlerinde, işgücünde ve konforda herhangi bir düşüş olmadan, enerji kaynaklarını boşa harcamamak ve verimli kullanmak demektir. Yani aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaya çalışmaktır. Ülkemizde ve dünyada enerji tüketimi hızla artmaktadır. Bunun kaçınılmaz sonucu, doğal kaynakların hızlı ve bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi olmaktadır. Diğer yandan doğal kaynakların tüketimi sonunda, doğaya çeşitli katı, sıvı ve gaz atıkları bırakılmaktadır. Bu önemli bir çevre kirliliği yaratmaktadır ve bu durumun önüne geçilmezse yeryüzü yaşanılır olmaktan çıkacaktır.

Üretilen enerjinin ortalama üçte biri sanayi sektöründe tüketilmektedir ve bu enerjinin önemli bir miktarı, alınacak önlemlerle geri kazanılabilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, yükselen enerji maliyetleri ve değişen iklim koşullarına dikkat çekerek, enerji verimliliğinin önemini ortaya koyan bir standarttır.

Enerji Yönetim Sistemi Eğitimlerinin Kapsamı

ISO 50001 standardı, kuruluşların ana bina ve tesislerinin enerji performanslarını sürekli iyileştirmelerine, enerji kullanımlarını verimli hale getirmelerine ve işletme maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olmak amacı ile tasarlanmıştır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., işletmelerinde bu standardı kurmak ve uygulamak isteyen firmalara hem belgelendirme çalışmaları yapmakta hem de eğitim hizmetleri vermektedir. Bu amaçla düzenlenen eğitim programları şu şekildedir:

  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, daha fazla enerji verimliliği sağlamak için özellikle sanayi ve imalat firmaları, güç üretici firmalar, zincir mağazalar ve hastaneler, bankalar, okullar ve üniversiteler gibi firmalar için uygundur.

Bu konuda verilen eğitimlerde başlıca şu konular üzerinde durulmaktadır:

  • TSE belgelendirme süreci
  • Enerji verimliliği ile ilgili temel kavramlar
  • Enerji Yönetim Sistemi’nin ve belgelendirmenin faydaları
  • ISO 50001 standardının tanıtımı
  • ISO 50001 standart maddelerinin yorumlanması
  • Örnek çalışmalar

Bu eğitimler genelde iki günde tamamlanmaktadır ve başarılı olan katılımcılara sertifika verilmektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bütün yönetici ve çalışanları ve güçlü altyapısı ile firmalara, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi eğitimlerini vermektedir.

 

 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimimizden Yararlanmak İstermisiniz