KişiselGürültüMaruziyetÖlçümü

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçüm Ve Hizmetleri

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Gürültü Yönetmeliği esaslarına göre, gürültü mazuriyet düzeyleri şu şekilde tanımlanmıştır:

  • Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8 saat): TSE 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı şekilde, sekiz saatlik bir iş gününde, anlık darbeli gürültüler dahil olmak üzere her türlü gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasıdır.
  • Haftalık gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8 saat): TSE 2607 ISO 1999 standardında tanımlandığı şekilde, günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, günlük sekiz saat üzerinden bir haftalık çalışma süresi için zaman ağırlıklı ortalamasıdır.

Söz konusu yönetmelik, çalışanların gürültüye maruz kalmaları yüzünden sağlık ve güvenlik problemi yaratacak risklerden, özellikle de duyma yeteneği ile ilgili risklerden korunmaları için alınması gereken önlemleri belirlemek amacı ile çıkarılmıştır.

Yönetmeliğe göre kabul edilebilir kişisel gürültü maruziyet seviyeleri şu şekildedir:

  • Günlük gürültü maruziyet sınır değerleri: LEX, 8 saat = 87 dB
  • Ses basıncı yönünden en yüksek maruziyet etkin değeri: LEX, 8 saat = 85 dB
  • En düşük maruziyet etkin değeri: LEX, 8 saat = 80 dB

Günlük gürültü maruziyet değerleri eğer günden güne belirgin bir şekilde farklılık gösteriyorsa, bu işlerde koşullarına uyulmak suretiyle maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerlerinin uygulanmasında, günlük yerine haftalık maruziyet değerleri kullanılabilmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin altıncı maddesi, risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi başlığını taşımaktadır ve işyerlerinde gürültünin neden olduğu risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik esasları içermektedir.

Yönetmeliğin yedinci maddesi ise maruziyetin önlenmesi veya azaltılması başlığını taşımaktadır ve çalışma ortamlarındaki gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik esasları içermektedir.

Kısaca hiçbir şekilde çalışanların kişisel gürültü mazruziyetleri, yönetmelikte belirlenen sınır değerlerini aşmayacaktır. Ancak alınan bütün önlemlere rağmen, maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı tespit edilmişse, bu durumda işveren maruziyet sınır değerlerinin altına inmek için gerekli olan önlemleri derhal almak zorundadır. Ayrıca maruziyet sınır değerlerinin neden aşıldığını araştırmak ve nedenlerini bulmak zorundadır. Keza bu durumun tekrar etmesini önlemek için, koruma ve önlemeye yönelik bütün önlemleri almak zorundadır.

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümünün (LEX, 8 Saat) Kapsamı Nedir?

2013 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre, işletmeler tarafından, çalışanların kullandıkları ortamların ve ekipmanların, belli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde test ve muayene edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu çerçevede yapılan ölçümler arasında kişisel gürültü maruziyet ölçümleri de bulunmaktadır.

Bu ölçümler yapılırken esas alınacak birçok ulusal ve uluslararası standart bulunmaktadır. Dikkate alınması gereken birkaç standart şu şekildedir:

      TS 2607 ISO 1999 Akustik - İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini

      TS EN ISO 9612 Akustik - Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün belirlenmesi - Mühendislik yöntemi

      TS EN ISO 9614-1 Akustik - Ses şiddeti kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayin edilmesi - Bölüm 1: Farklı noktalarda ölçme

      TS EN ISO 3746 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerinde çevreleyici bir ölçüm yüzeyinin kullanıldığı gözlem yöntemi

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermektedir. Ayrıca bu faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. İşyeri ortam ölçümleri arasında yapılan kişisel maruziyet ölçümleri konusunda daha ayrıntılı bilgiler, kuruluşumuz çalışanlarından talep edilebilir.Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz