KaliteBelgelendirme

Kalite Belgelendirme

Uluslararası onaylı ve akredite;
Kalite Belgelendirme ve Sertifikasyon Hizmetleri

Kalite Belgelendirme

Belgelendirme çalışmaları, akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşu tarafından, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan ve yayınlanan bir yönetim sistemi standardını işletmelerinde kuran ve uygulayan firmaların bu durumunu tespit etmek amacı ile yapılan çalışmalardır. Bu şekilde yapılan bir belgelendirme ile, o firmanın daha önceden belirlenen koşullara uyduğu, ilgili yönetim sistemi standardı için tespit edilmiş politika ve hedefleri sürekli bir şekilde gerçekleştirebilme kapasitesine sahip olduğu ve bu standardı etkin bir şekilde uygulandığı, bağımsız bir kuruluş tarafından kanıtlanmış olmaktadır.

Bir yönetim sistemi standardının belgelendirilmiş olması ile firmalar, hem müşterileri hem de diğer ilgili taraflar nezdinde kendileri için değer yaratmış olmaktadır. Belgelendirme çalışmalarının temel amacı, belgelendirilen yönetim sistemi standardının koşullarına uyulduğunun güvencesini vermektir. Aynı zamanda yetkin ve bağımsız bir üçüncü kuruluş tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda firmalar resmi makamlar karşısında da güven yaratmış olacaklardır.

Yönetim sistemi belgelendirme çalışmaları ulusal ve uluslararası pazarlarda artık bir zorunluluk haline gelmiştir ve herhangi bir yönetim sistemi standardına uygunluğun denetlenmesi ve belgelendirmesi çalışmaları uluslararası belgelendirme kuruluşları aracılığı gerçekleştirilmektedir. Bu kuruluşlar çeşitli yönetim sistemleri belgelendirme hizmetlerini, bu konuda geniş bir sektörel bilgisi olan ve uygulama deneyimine sahip bir denetçi ekibi ile vermektedir.

Kalite Belgelendirme Çalışmaları

Bugün başta ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi olmak üzere, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve daha birçok yönetim sistemi ile ilgili olarak belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Söz konusu yönetim sistemlerinin hemen hemen hepsinin temelinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı bulunmaktadır. Bu standart çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren her büyüklük ve güçte firmaya uygulanabilir niteliktedir. Bu firmalar isterlerse gerekli denetimlerden geçerek ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alabilirler. Ancak zaman içinde sektörler bazında, o sektörün özellikleri ve koşullarına uygun standartlar geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Otomotiv sektörüne, tıbbi cihazlar sektörüne, enerji sektörüne, çevreye, bilgi güvenliğine ve daha birçok alana özgü standartların hazırlanması bu ihtiyaçtan doğmuştur. Ancak sonuçta bu standartların hepsi de, ürün ve hizmetlerin belli standartlara uygunluğunun, belli koşulları taşıdığının, uygulanıyor olduğunun ve sürdürülebilir olduğunun kısaca kaliteli olduğunun kanıtlanması ve belgelenlenmesi amacını taşımaktadır.

Akreditasyonun Önemi

Belgelendirme çalışmalarının yapılmasında ilgili belgelendirme kuruluşu açısından en önemli konular, tarafsız olması, bütün belgelendirme faaliyetlerinde objektif davranması ve bu konuda güvence verebilmesidir. Bu güvencenin temelinde ise ilgili yasal düzenlemeler ve akreditasyon koşulları çerçevesinde hizmet sunması yatmaktadır.

Bir belgelendirme kuruluşu denetim çalışmalarını akreditasyon koşulları kapsamında yürütmek zorundadır. Akreditasyon, belgelendirme kuruluşunun, belgelendirme talep eden firmaların yeterliliğine resmi yoldan tanıklık etmesi işidir. Bu işi yapabilmesi için de ulusal veya uluslararası bir akreditasyon kuruluşundan yetki alması gerekmektedir. Düzenleyeceği kalite belgesini, bu kuruluştan aldığı yetkiye dayanarak ve bu kuruluş adına düzenlemektedir. Böyle olduğu için de söz konusu belge, ulusal veya uluslararası piyasalarda herkes tarafından tanınır ve kabul görür.

Bunun yanında belgelendirme kuruluşu, hizmet verirken herkese eşit bir şekilde yaklaşmak ve ilgili prosedürlere uymak zorundadır. Denetim çalışmaları için, nitelikli ve yeter sayıda personel bulundurmak ve personelin sürekli gelişimini sağlamak zorudadır. Belgelendirme çalışmaları ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek zorundadır. Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına karşı duyarlı olmak zorundadır. Kendi içinde de sürekli iyileşmeyi ilke edinmiş olmak zorundadır. Herhangi bir çıkar çatışması durumunda riskleri doğru yönetebilecek yetkinlikte olmak zorundadır. Kısaca müşterilerine ve topluma değer katmak zorundadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., Kalite Belgelendirme çalışmaları konsunda talep eden müşterilerine yardımcı olmaya hazırdır.

 

 Kalite Belgelendirme Faaliyetlerimizden Faydalanmak İstermisiniz

Kalite Sertifikasyonu

ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yöntim Sistemi Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarının devam ettiği bugünlerde çeviri hizmetleri ve çeviri alanında yaşanan gelişmeler...
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne göre, insanlar tarafından kullanıldığı zaman etkilerini...
ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Risk yönetimi çalışmaları, firmaların faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak risklerin önceden ayrıntılı ve dikkatli bir...
ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Toplumsal güvenlik bir topluluğun veya bir kuruluşun kimliğinin bir tehdide karşı savunulmasıdır. Herhangi bir topluluk bir...
ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Üretim faaliyetleri için gereksinim duyulan girdileri elde etmek, bunları işleyerek müşterilere sunulabilecek hale getirmek ve daha...
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Bilgisayar, kullanıcıların girdiği verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemler yapan, yaptığı işlemlerin sonucunu...
TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi Canlılar dünyasının temel içgüdüsü, sağlığını korumak ve neslini sürdürmektir. Buna yönelik davranışlar, canlılar...
ISO 15838 Çağrı Merkezi Kalite Yönetim Sistemi Çağrı Merkezi, firmaların müşterileri ile yakınlaştıkları bir iletişim köprüsüdür. Firmalar Çağrı Merkezleri sayesinde...
ISO 22716 Kozmetik Kalite Yönetim Sistemi Arkeooljik bulgulara göre kozmetik ürünler, MÖ 4000 yıllarında bile eski Mısır’da kullanılıyormuş. Eski Yunan ve Roma...
TS EN ISO 15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Yönetim Sistemi ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından, kaynaklı...
7 Yıldız Otel Belgelendirmesi Gelişmekte olan ülkeler açısından, ekonomik yararları kısa sürede elde edilebildiği için turizm önemli bir gelir...