Gizlilik,Bağımsızlık,TarafsızlıkTaahhüdü

Tarafsızlık Taahhüdü

TÜRCERT Belgelendirme
Kuruluşumuzun Gizlilik, Bağımsızlık, Tarafsızlık Taahhüdü

Gizlilik, Bağımsızlık, Tarafsızlık Taahhüdü

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., her türlü ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları sırasında ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetlerini verirken, müşterilerine karşı bağımsız ve tarafsız olmayı ve bütün bilgi ve belgelerin korunmasına ve gizli tutulmasına özen göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT’in ilan ettiği ve kurulduğu günden bugüne titizlikle uyguladığı gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhüdü, sektördeki rakipleri ile mücadesinde kendisini her zaman bir adım öne çıkarmaktadır.

Gizlilik Taahhüdü

Gerek müşterilerine ürün ve hizmet belgelendirme çalışmalarını yaparken, gerekse ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri verirken, yapılan işin koşulları gereğince bir takım bilgi ve belgeler eline geçmektedir. Bu belgelerin ve sonuç raporlarının ilgisiz üçüncü kişiler ile paylaşılması veya kamuoyuna açıklanması, mutlaka hizmet talep eden kuruluşa zarar verecektir. Kuruluşumuz bu nedenle müşterilerine ait telif haklarını, patent haklarını, arge çalışmalarını ya da bunlara benzer fikri mülkiyet oluşturan her türlü bilgiyi gizli tutmakta ve hiçbir zaman paylaşmamaktadır.

Sahip olduğumuz ISO 17020 Belgesi ve bu standardın uygulanan esasları da esasen faaliyetlerimiz sırasında gizliliğe önem verilmesini gerektirmektedir. Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bu belge sayesinde bütün müşterilerine çalışmaları sırasında eline geçen bilgi ve belgelerin gizli tutulacağının güvencesini vermektedir.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhüdü

Hangi sektörde olursa olsun bağımsız olmak, çalışmalarını yaparken, koşulların gerektirdiği ölçüde başka hiçbir kuruluşun etkisi altında olmamak, hiçbir kuruluştan görüş, öneri veya talimat almamak ya da hiçbir kuruluşa fayda sağlayacak bir davranış içinde olmamak gerekmektedir. Bu ahlaki ilke, çeşitli ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları yaparken ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetlerini verirken, kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. için de temel bir ahlaki ilkedir.

Tabi olduğumuz TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları açısından da faaliyetleri sırasında bağımsız, tarafsız ve dürüst olmak temel prensiptir.

Bağımsız ve tarafsız olmak, belgelendirme ve test ve muayene hizmetlerini vermekten sorumlu şirket yönetici ve çalışanlarının, bu çalışmalar kapsamında söz konusu ürünlerin tasarım çalışmalarını yapan, üreten, montaj çalışmalarını yapan, tedarikçisi olan, satın alan veya bakım hizmetlerini veren firma olamayacağını ifade etmektedir. Bu önemli bir noktadır. Hizmet verilen konuda bu şekilde taraf durumunda olmak, verilen hizmetlerin tarafsız olmasına gölge düşüren bir faktördür. ISO 17020 standardına göre kuruluşumuzun, söz konusu tarafların yetkili temsilcisi de olması mümkün değildir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ISO 17020 standardı esasları uyarınca akreditasyon yetkisine sahiptir. Çalışmaları sırasında kararlarının ve doğruluklarının tarafsızlığına ve bağımsızlığına ters düşecek faaliyetlerden kesin olarak kaçınmaktadır. Faaliyetleri sırasında uymak zorunda olduğu bütün süreçleri, ayırım yapmadan bütün taraflara aynı şekilde uygulamalıdır.

Kısaca kuruluşumuz TÜRCERT, standartta yer alan bağımsız, tarafsız ve dürüst olmak ilkesi gereğince, özellikle, ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışması yapılan ürünlerin tasarımı, üretimi, montajı, tedariki ve kullanımı ile veya rekabet koşulları ile doğrudan ilgili olmamaya önem vermektedir. Bu kapsamda olmak üzere hizmet verilen işletmelerin büyüklüklerine, konumlarına, siyasi yaklaşımlarına ve sosyal statülerine bakmadan, bütün kuruluşlara eşit koşullarda, bilimsel değerlendirmeleri esas alarak, çıkar gözetmeden ve hiçbir baskıya maruz kalmadan faaliyet göstermektedir.

Bu arada kuruluşumuz TÜRCERT, ISO 17020 standardı gereğince diğer belgelendirme ve test ve muayene kuruluşları ile deneyimlerini paylaşmaya ve uygun olduğunda süreçler konusunda bilgi alışverişinde bulunmaya gayret etmektedir.

Biz Kimiz

Güvenilir Hizmet Müşteri memnuniyetinin oluşmasında en önemli faktörlerden biri güvenilir hizmettir. Müşteri memnuniyeti yaratabilen kuruluşlar,...
Doğru Raporlama Test ve muayene hizmetleri sunan bütün kuruluşlar açısından raporlama, yapılan çalışmanın en önemli kısmıdır. Ölçüm, analiz,...
Tarafsız Hizmet Genel anlamı ile tarafsız olmak, olaylar ve gelişmeler karşısında taraf tutmamak ve yansız kalmak becerisidir. Tarafsız olmak,...
Hızlı Hizmet Çağımız hız çağıdır. Zaman, gittikçe insanlara yetmemektedir. Herkes biryerlere, birşeylere yetişmenin telaşı içindedir. Ama...
Profesyonel Hizmet Bir kuruluşun profesyonel olup olmadığını gösteren bir takım kriterler bulunmaktadır. Örneğin o kuruluş hizmet verdiği alanda...
Neden Biz Bugün ülkemizde ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları yapan ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri...
Gizlilik, Bağımsızlık, Tarafsızlık Taahhüdü Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., her türlü ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları sırasında ya da...
Türins Ahlak Prensipleri Ulusal ve uluslararası ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri veren kuruluşların, ISO 17020 standardını...
Politikalar Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kurulduğu ilk günden itibaren, hizmet verdiği müşterileri nezdinde...
Vizyon ve Misyonumuz Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kurulduğu günden itibaren belirlediği vizyon ve misyon doğrultusunda,...
Hakkımızda Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kuruluşunu 2013 yılında İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Tamamen yerli...