GMPİyiÜretimUygulamalarıSistemiEğitimi

GMP Sistemi Eğitimi

Uluslararası geçerli ve akredite;
GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Eğitimi

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Eğitimi

İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practices, GMP), 1990’lı yıllarda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından geliştirilen ve her çeşit ürün ve hizmetin üretim aşamasından başlayarak kişi ve kuruluşlara sunulmasına kadar geçen bütün süreçlerde uyulması gerekli kriterleri belirleyen bir sağlık kalite standardıdır. Bu standart 2000’li yıllarda Dünya Sağlık Örgütü ve çok sayıda uluslararası kuruluş tarafından kabul görmüştür. Son yapılan güncellemeler ile birlikte bu standarda, farklı sektörlere yönelik ve uyulması zorunlu, kalite, sağlık ve hijyen kurallarını içeren kılavuzlar ilave edilmiştir.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, temel kullanım alanlarına göre şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 19011 Kalite ve Çevre Tetkiki için Kılavuz
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • HACCP ISO 22000 Gıda Yönetimi Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi
 • SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sistemi
 • ISO 13485 ve 13488 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi
 • ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi
 • Entegre Yönetim Sistemi

Bu sistemler, uluslararası seviyede, sağlık, çevre ve çeşitli üretim alanlarına göre değişebilen, kalite ve hijyen koşullarının korunmasına yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Her çeşit mal veya hizmetin, üretim aşamasından tüketicilere sunulmasına kadar uyulması ve izlenmesi gereken standartları içermektedir.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, ilaç, kozmetik, gıda ve veteriner ilaçlarının üretimi, depolanması, dağıtımı ve tüketiciye ulaştırılması süreçlerini denetleyen bir kalite kontrol sistemidir ve bu özelliği ile çok farklı sektörlerde kolaylıkla uygulanabilmektedir. Örneğin gıda sektöründe, gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında kaliteyi korumak için, hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama ve dağıtım aşamalarında uygulanması gereken standartlar yer almaktadır.

Ülkemizde özellikle Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan işletmelerin bu uygulamaları hayata geçirmesi önemlidir. Aksi halde bu işletmeler rakipleri ile mücadele edemeyecektir.

İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Eğitimlerinin Kapsamı

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, sadece üretim ve dağıtım koşullarının değil, ürünlerin her açıdan kaliteli olmasını sağlamak için, daha hammadde olarak üretime girişinden, işlenmesi, ürünün tasarlanması, üretilmesi, paketlenmesi, depolanması ve dağıtılmasına kadar bütün aşamaların ilgili standartların esaslarına uygun olmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan bu sistemlerin iyi anlaşılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., işletmelerinde iyi üretim uygulamaları sistemini kurmak ve yönetmek isteyen firmalara hem belgelendirme çalışmaları yapmakta hem de gerekli eğitim hizmetlerini vermektedir. Bu amaçla yukarıda sözü edilen yönetim sistemleri ile ilgili olarak ayrı ayrı olmak üzere şu eğitim programları düzenlenmektedir:

 • Temel eğitim
 • İç tetkik eğitimi
 • Dokümantasyon eğitimi
 • Belgelendirme eğitimi

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, gıda ve ilaç sektöründe, sağlıklı bir üretim için temel kalite yaklaşımıdır. Firmaları, sadece çalışanlar veya ürünler yönü ile değil her yönü ile ele almaktadır. Üretim tesisleri, ofisleri, çevre ile ilişkileri, kullanılan makineler ve ekipmanları, üretim süreçleri, çalışanların nitelikleri ve kullanılan hammaddenin özellikleri, hepsi bir arada ürünün kalitesini ve güvenilirliğini göstermektedir.

Bu konuda verilen eğitimlerde başlıca şu konular üzerinde durulmaktadır:

 • TSE belgelendirme prosedürü
 • İlgili yönetim sistemi bazında temel kavramlar
 • İlgili yönetim sistemi bazında belgelendirmenin faydaları
 • İlgili yönetim sistemi bazında standartların tanıtımı
 • İlgili yönetim sistemi bazında standart maddelerinin yorumlanması
 • Örnek çalışmalar

Bu eğitimler genelde iki günde tamamlanmaktadır ve başarılı olan katılımcılara sertifika verilmektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bütün yönetici ve çalışanları ve güçlü altyapısı ile firmalara, GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi eğitimlerini vermektedir.

 

 GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Eğitimimizden Yararlanmak İstermisiniz