GıdaHijyenMuayenesi

Gıda Hijyen Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Gıda Hijyen Muayenesi ve Kontrolleri

Gıda Hijyen Muayenesi

Gıda hijyeni, çeşitli gıdaların üretilmesi, depolanması ve tüketilmesinin tamamen sağlık koşullarına uygun şekilde yapılması demektir. Gıda sektöründe, gıdaların üretiminde temiz ve sağlıklı koşulların yaratılması ve devam ettirilmesi, bugün ülkemizin ve dünyanın en önem verdiği konuların başında gelmektedir. Beslenme insan yaşamının en temel ihtiyacıdır. Beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, mutlaka kimyasal, fiziksel ve biyolojik yönden güvenilir gıda maddeleri ile olmak zorundadır. Gıda hijyen muayenesinin temelinde, işletmelerin daha temiz ve hijyenik koşullarda üretim yapmaları, tüketicilerin ise üretilen gıdalara güvenmelerini sağlamak yatmaktadır.

Gıda sektöründeki uygulamaları ile hijyen, temizlik ve sağlık koşullarının oluşturulması ve korunması için alınan bütün önlemleri ifade etmektedir. Aslında bu yaklaşımı ile gıda ve çevre hijyeni birlikte ele alınması ve uygulanması gerekmektedir. İşletmelerin temizliği, tüketici sağlığı ve ürün güvenliği açısından son derece önemlidir.

Gıda sektöründe hijyen uygulamalarında, olası tehlike faktörlerini tespit etmek, bunlara gerekli önemi vermek, kontrol edilmesi ve tehlikelerin giderilmesi yönünde çaba göstermek, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını ihmal etmemek esastır. Bu anlamda, çalışanların sağlıklı olması ve hijyen konusunda bilgili olması da önemlidir.

Gıda Hijyen Muayenesi Nasıl Yapılır?

Gıda üretimi yapmak herşeyden önce ahlaki ve yasal bir sorumluluk gerektirmektedir. Bütün tüketiciler sağlıklı ve güvenilir gıda ürünleri almak ister. Yasal düzenlemeler bu ihtiyacın yerine getirilmesini sağlamak ve kontrol etmek üzere yapılmıştır.

Gıda hijyen muayene ve kontrolleri, 2011 yılında çıkarılan Gıda Hijyen Yönetmeliği esaslarına ve 2003 yılında yayınlanan TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon - Genel Kuralları standardına göre yapılmaktadır. Yasalar güvenli gıda üretim sorumluluğunu işletmelere vermiştir ama işletmeler denetim olmasa bile güvenli ve sağlıklı gıda üretiminden sorumludurlar.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan Gıda Hijyen Yönetmeliği’nin çıkarılma amacı, gıda güveniliği açısından tüketicilerin korunmasını sağlamak ve işletmelerin gıdanın üretiminden tüketicilere ulaşmasına kadar gıda temizlik ve hijyenine yönelik uyması gereken genel kuralları açıklamaktır.

Gıda hijyen muayenesi öncelikle bu yönetmelik esaslarına göre gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yönetmelik, genel ve özel hijyen gereklilikleri yanında, birincil üretim ve ilgili faaliyetler için genel hijyen kuralları, gıdaların taşınma esasları, ekipman ile ilgili gereklilikler, gıda atıklarının durumu, su tedariki, personel hijyeni, gıdaların ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik esasları ve tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP standardı) ile ilgili esaslara da yer vermiştir.

Test ve muayene kuruluşlarının birçoğu, ulusal ve uluslararası standartlarda izlenebilirliği olan çalışma yöntemleri ile ve tarafsız bir şekilde hijyen ve sanitasyon muayenelerini gerçekleştirmektedir. Bu kuruluşlar, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları gereğince akredite olan kuruluşlardır ve faaliyetlerini akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir. Bu şekilde gıda hijyeni muayene ve denetim raporları, uluslararası izlenebilirliğe sahiptir ve geçerlidir.

Gıda hijyeni muayene kapsamına, gıda ve gıda ile temas eden ürünlerin üretim tesisleri, bu ürünlerin satış yerleri, sevkedilme yöntemleri, sevk edildiği ve depolandığı yerler, hatta gıda ürünlerinin servis edildiği yerlere kadar bütün aşamalar girmektedir. Bu şekilde güvenli gıdaların nasıl hazırlandığı ve olası sorunların nasıl hızlı ve güvenli şekilde ele alındığı, muayene ile birlikte kanıtlanmış olmaktadır. Bu sayede tüketici şikayetleri düşecek, memnuniyet yükselecek ve firmalar itibar kazanmış olacaktır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., de aynı şekilde ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkiye dayanarak faaliyet sürdürmektedir. Yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte, işletmelere gıda hijyeni muayene hizmetlerini vermektedir.

 

 Gıda Hijyen Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz