Non Gluten - Gluten İçermez Belgesi

Gluten İçermez Belgesi

TÜRCERT Belgelendirme
NON-GLUTEN / Gluten Free Sertifikasyonu

Non-Gluten Gluten Yok Belgelendirme

Günümüzde glutensiz ürün pazarı, dünyada giderek büyümektedir. Bu pazarın büyüklüğü 2015 yılında 4,6 milyar Dolar seviyesindeyken, 2020 yılında 7,6 milyar Dolara yükselmesi beklenmektedir. Ne yazık ki ABD ve Avrupa’da hergün daha fazla kişiye çölyak hastalığı veya gluten alerjisi teşhisi konmaktadır. Pazarın büyümesinde bu durumun şüphesiz ki etkisi fazladır.

Ancak diğer yandan son yıllarda glutensiz gıda maddelerinin gluten içeren gıda maddelerine kıyasla çok daha sağlıklı olduğu yönünde görüşler de ileri sürülmektedir ve bu algı giderek yayılmaktadır. Bu durum da glutensiz gıda pazarının büyümesinde önemli etkenlerden biridir.

Her iki faktörün de etkisi ile, ABD ve Avrupa ülkelerinde resmi kuruluşların üretici firmalara sağladıkları teşvikler, glutensiz gıda maddelerine olan talebi arttırmaktadır.

Bu gelişmeler karşısında üretici firmalar ürünleri için non-gluten, yani gluten yok belgelendirmesi yaptırmakta ve glutensiz gıda arayışında olan tüketicilere, ürünlerin bu yönde güvenilir olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır.

Bu çerçevede kuruluşumuz bünyesinde olan EuroLab laboratuvarlarında, gıda maddelerinde gluten olup olmadığına yönelik testler yapılmaktadır. Anı zamanda yine kuruluşumuz bünyesinde olan Türcert belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır. Söz konusu her iki kuruluşumuz da test ve belgelendirme çalışmalarında ISO 17065 standardına göre akredite edilmiş durumdadır (TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar).

Kısaca Non-Gluten, Gluten Yok Sertifikası, gıda maddeleri içinde gluten olmadığını gösteren bir belgedir.

Dünyada bu konuda ilk adımları atan kuruluş, Kuzey Amerika Gluten Karşıtı Olan Grup olmuştur. 2005 yılında kurulan GFCO (Gluten-Free Certification Organization, Glutensiz Ürün Belgelendirme Kuruluşu) tarafından geliştirilen standart çerçevesinde dünyadaki test ve belgelendirme kuruluşları gluten testlerini ve sertifikasyon çalışmalarını yürütmektedir. Bunun yanı sıra Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından geliştirilen ve ülkemizde TSE tarafından yayınlanan başka standartlar da bu çalışmalarda dikkate alınmaktadır. Örneğin, TS EN ISO 21415 Buğday ve buğday unu - Gluten içeriği standardı ve TS 13143 Gıdalar - Gluteni azaltılmış ve glutensiz hale getirilmiş standardı gibi.

Sertifikasyon çalışmalarında gıda maddelerinin bütün üretim süreçleri esas alınmaktadır ve bu süreçlerde ayrıntılı kalite değerlendirme ve kontrol önlemleri sorgulanmaktadır.

Kuruluşumuz, glutensiz gıda maddeleri testlerini, ayrıca gerekli diğer gıda güvenliği test ve analizleri ile birlikte gerçekleştirmektedir. Tarafsız ve bağımsız bir yaklaşımla gerçekleştirilen glutensiz gıda belgelendirme hizmetlerimiz ile tükericiler, bu ürünlere karşı güvenle yaklaşmakta ve tüketmektedir.

Yukarıda sözü edilen GFCO, Glutensiz Ürün Belgelendirme Kuruluşu standardı, glutensiz gıdalara yönelik çıkarılan yerli ve yabancı yasal düzenlemelere ve uluslararası gıda kodeksine uygun üretim yapmak zorunda olan üretici firmalar, perakendeci firmalar, gıda hizmet sağlayıcıları ve çiftçiler için geliştirilmiştir. Temelinde HACCP standarının prensipleri bulunmaktadır (HACCP, Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Belgelendirmesi).

GFCO, Glutensiz Ürün Belgelendirme Kuruluşu tarafından geliştirilen belgelendirme süreci, risk değerlendirmelerinden üretim tesisleri incelemelerine kadar birçok ayrıntıyı dikkate almaktadır. Üretim tesislerinde ve satış noktalarında uygulanan birçok test ve analiz çalışmasını içermektedir.

Bugün üzerinde EuroLab logosu taşıyan gıda maddelerinde gluten miktarı, 10 ppm veya altında demektir.

Dünyanın en saygın glutensiz gıda belgelendirme sistemlerinden biri de Avrupa’da faaliyet gösteren 40’a yakın çölyak hastalığı grubundan oluşan Association of European Coeliac Societies tarafından geliştirilmiştir. Bu kuruluş glutensiz gıda üretiminde güvenliği sağlayan bir standardı esas almıştır.

 

Kuruluşumuz çalışmalarında bu standardı da dikkate almakta ve tüketicilere bu konuda güvence vermektedir. Kuruluşumuz güçlü bir teknolojik altyapı ve deneyimli ve eğitimli bir çalışan kadrosu ile hizmet vermektedir ve çalışanlarımız dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.