SertlikÖlçümTesti

Sertlik Ölçüm Testi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Sertlik Ölçüm Testi Muayenesi ve Kontrolleri

Sertlik Ölçüm Testi

Sertlik ölçüm testleri, bir malzemenin veya parçanın, çizilmeye ya da plastik deformasyona gösterdiği direnci ölçmek için yapılmaktadır. Test sonucunun yüksek bir değer çıkması, malzemenin plastik deformasyona veya basınç altında çatlamaya karşı dirençli olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda aşınma özellikleri bakımından daha iyi durumda olduğu anlamına gelmektedir. Kısaca sertlik, malzemelerin plastik deformasyona karşı direnç gösterebilme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır.

Çok farklı sertlik ölçme yöntemleri bulunmaktadır. Uygulamada esas olarak şu üç yöntemden biri kullanılmaktadır: Brinell Sertlik ölçme yöntemi, Vickers Sertlik ölçme yöntemi ve Rockwell Sertlik ölçme yöntemi. Bu yöntemlerden ilk ikisinde iz büyüklüğü, üçüncüsünde ise batma derinliği ölçülmektedir.

Brinell sertlik ölçme yöntemi, 1900 yılında ortaya çıkmıştır. Belli bir çapta ve çelik gibi sert bir malzemeden imal edilen bilye, belli bir yük ile ve belli bir süre test edilecek malzemenin yüzeyine bastırılır ve malzeme yüzeyinde meydana gelen izin çapı ölçülür. Uygulanan yük değerinin oluşan izin yüzey alanına bölünmesi ile Brinell sertlik değeri elde edilir.

Vickers sertlik ölçme yönteminde kare tabanlı elmas bir piramit, batıcı uç olarak kullanılmaktadır. Piramidin sivri ucu belli bir yük ile ve belli bir süre test edilecek malzemenin yüzeyine bastırılır. Oluşan izin köşegen uzunlukları ölçülerek Vickers sertlik değeri hesaplanır. Vickers sertlik değeri yükün, izin yüzey alanına oranıdır.

Rockwell sertlik ölçme yönteminde test edilecek malzeme üzerine belli çapta çelik bir bilya veya belli ölçülerde konik bir elmas batırılır. Önce sabit belli bir küçük yük uygulanır ve meydana gelen izin derinliği ölçülür. Arkasından izin dip noktası başlangıç noktası alınır ve yük belli bir ölçüde arttırılır. Daha sonra tekrar önceki yüke dönülerek ilk ize göre meydana gelen iz derinliği karşılaştırılır.

Sertlik Ölçüm Testi İle İlgili Standartlar

Yapılacak sertlik ölçüm testlerinin güvenilir ve sağlıklı sonuçlar vermesi için işlemlerin standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sertlik ölçüm testlerinin uygulanmasında başvurulan standartlar şunlardır:

 • Brinell sertlik ölçme makinesi / cihazı kalibrasyonu
  • TS EN ISO 6506-1 Metalik malzemeler - Brinell sertlik deneyi - Bölüm 1: Deney metodu
  • TS EN ISO 6506-2 Metalik malzemeler - Brinell sertlik deneyi - Bölüm 2: Deney cihazlarının doğrulanması ve kalibrasyonu
  • TS EN ISO 6506-3 Metalik malzemeler - Brinell sertlik deneyi - bölüm 3: Referans blokların kalibrasyonu
  • TS EN ISO 6506-4 Metalik malzemeler - Brinell sertlik deneyi - bölüm 4: Sertlik değeri çizelgeleri
 • Rockwell sertlik ölçme makinesi / cihazı kalibrasyonu
  • TS EN ISO 6508-1 Metalik malzemeler - Rockwell sertlik deneyi - Bölüm 1: Deney metodu
  • TS EN ISO 6508-2 Metalik malzemeler - Rockwell sertlik deneyi - Bölüm 2: Deney cihazlarının ve uçların doğrulanması ve kalibrasyonu
  • TS EN ISO 6508-3 Metalik malzemeler- Rockwell sertlik deneyi- Bölüm 3: Referans blokların kalibrasyonu
 • Vickers sertlik ölçme makinesi / cihazı kalibrasyonu
  • TS EN ISO 6507-1 Metalik malzemeler - Vickers sertlik deneyi - Bölüm 1: Deney metodu
  • TS EN ISO 6507-2 Metalik malzemeler - Vickers sertlik deneyi - Bölüm 2: Deney cihazlarının doğrulanması ve kalibrasyonu
  • TS EN ISO 6507-3 Metalik malzemeler- Vickers sertlik deneyi - Bölüm 3: Referans blokların kalibrasyonu
  • TS EN ISO 6507-4 Metalik malzemeler - Vickers sertlik deneyi - Bölüm 4: Sertlik değeri çizelgeleri

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., sertik ölçüm ve test hizmetlerini yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte sunmaktadır.Sertlik Ölçüm Testi Yaptırmak İstermisiniz