ÇalışmaOrtamıGürültüÖlçümü

Gürültü Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü Hizmetleri

Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü

Gürültü, insanların algılamasını ve işitme sağlığını olumsuz yönde etkileyen, psikolojik ve fiziksel dengelerini bozabilen, çalışma performansını düşüren, bulundukları ortamın sakinliğini ve hoşnutluğunu yok eden ve niteliğini değiştiren bir çevre kirlilik faktörüdür. Gürültü, işitenlere bir anlam ifade etmeyen ve işitilmek istenmeyen seslerdir. Kısaca hoşa gitmeyen ve insanlar üzerinde olumsuz etkiler yapan seslere gürültü denmektedir. Her ne şekilde tarif edilirse edilsin insanları rahatsız edici boyutu ağır basan gürültü, özellikle çalışma ortamlarında çok daha fazla etkili olmaktadır.

Sesin şiddetini ölçerken kullanılan ölçü birimi desibel’dir ve dB şeklinde ifade edilir. İnsan kulağı ağırlıklı olarak orta ve yüksek frekanslı seslere çok hassastır ve desibel ölçü birimi bu frekanslara dayanan bir ses değerlendirme birimidir. Sesler desibel birimlerine göre şu şekilde gruplandırılmaktadır:

  • 0-30 desibel çok sessiz ortam
  • 30-50 desibel sessiz ortam
  • 50-60 desibel orta derece gürültülü ortam
  • 60-70 desibel gürültülü ortam
  • 70-80 desibel çok gürültülü ortam

Buna göre 80 desibel’den daha yüksek sesler kulağı rahatsız etmektedir. Beş yüz metre alçaktan uçan bir jet uçağının gürültüsü 120 desibel’dir.

Üstelik gürültü problemi sadece bugünün problemi de değildir. Romalılar zamanında bile önemli bir çevre problemi olarak görülmüş ve örneğin karanlık bastıktan sonra gece taş kırma ve kaldırma çalışmalarının yapılması yasaklanmıştır. O dönemde bile gürültüyü önleyeecek tedbirler alınmıştır.

Bugün teknolojinin imkanları arttıkça, kullanılan makine, araç ve gereçlerin kapasiteleri ve güçleri yükseldikçe, birçok sektörde çalışma ortamlarında gürültü, tehlikeli sınırları aşmaya başlamıştır. Gürültü, gittikçe insan sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkileyen bir faktör olmaktadır. Bu yüzden gürültü, günümüzde bir sağlık ve çevre sorunu olarak ele alınmaktadır. Gürültü, arzu edilmeyen bir durum olduğu için ve bundan insanlar olumsuz şekilde etkilendiği için, genelde bir kirlilik unsuru olarak kabul edilmekte ve gürültü kirliliğinden söz edilmektedir.

Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümünün Kapsamı Nedir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, 2013 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin esas amacı, işyerlerinde çalışanların kullandıkları ortamların ve ekipmanların, belli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde işletmeler tarafından test ve muayene ettirilmesini zorunlu kılmaktır. Bu çerçevede yapılan çok sayıda ölçüm ve analiz çalışmaları arasında çalışma ortamı gürültü ölçümleri de bulunmaktadır.

Bu ölçümler yapılırken esas alınacak birçok ulusal ve uluslararası standart bulunmaktadır. Dikkate alınması gereken birkaç standart şu şekildedir:

      TS 2607 ISO 1999 Akustik - İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini

      TS EN ISO 9612 Akustik - Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün belirlenmesi - Mühendislik yöntemi

      TS EN ISO 9614-1 Akustik - Ses şiddeti kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayin edilmesi - Bölüm 1: Farklı noktalarda ölçme

      TS EN ISO 3746 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerinde çevreleyici bir ölçüm yüzeyinin kullanıldığı gözlem yöntemi

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermektedir. Ayrıca bu faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Bu standart gereğince de akreditasyon yetkisine sahiptir. İşyeri ortam ölçümleri arasında yapılan çalışma ortamı gürültü ölçümü konusunda daha ayrıntılı bilgiler, kuruluşumuz çalışanlarından talep edilebilir.Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz