VizyonveMisyonumuz

Vizyon ve Misyonumuz

TÜRCERT Belgelendirme
Sirketimizin Vizyon ve Misyonu Hakkında

Vizyon ve Misyonumuz

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kurulduğu günden itibaren belirlediği vizyon ve misyon doğrultusunda, ilkelerinden taviz vermeden ve tamamen bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimizin Vizyonu

 • Hizmet verilen kuruluşlar nezdinde, ürün ve hizmet belgelendirme faaliyetlerini ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme faaliyetlerini sürdürürken, tarafsız ve bağımsız davranmak ve çalışmalar sırasında her zaman objektif kalmak.
 • Ürün ve hizmet belgelendirme faaliyetlerinde olsun, ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme faaliyetlerinde olsun, gizlilik ilkesinden hiçbir şekilde taviz vermemek.
 • Çalışmalar sırasında, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin gerektirdiği koşullara ve Avrupa Birliği direktif ve yönetmeliklerine tam ve eksiksiz olarak uymak.
 • Faaliyetlerini sürdürürken, müşteri odaklı bir yönetim anlayışı sergilemek ve bütün müşterilerine eşit koşullarda hizmet sunmak.
 • Her zaman müşterilere, rekabet koşulları içinde kalarak ve haksız rekabet yaratmadan hizmet vermek.
 • Belgelendirme çalışmaları veya test ve muayene çalışmaları dendiği zaman ilk akla gelen ve ilk tercih edilen kuruluş olmak.
 • Bu sektörde faaliyet gösteren rakipleri arasında her zaman birinci sırada olmak.
 • Sektördeki rakip kuruluşları önemsemek, ciddiye almak ve her zaman onların önünde olmaya çalışmak.
 • Çalışmaları sırasında hizmet kalite düzeyini hep en üst seviyede tutmak ve müşteri memnuniyeti yaratmaya çalışmak.
 • Hizmet verilen kamu veya özel bütün kuruluşlara karşı dürüst davranma ve onların güvenini kazanmaya çalışmak.
 • Gerçekleştirilen bütün çalışmalarda ve sunulan bütün hizmetlerde, kendini sürekli geliştiren, iyileştiren ve dinamik bir kuruluş olmak ve bulunduğu sektörde lider olmaya çalışmak.
 • Aynı zamanda sorumluluk duygusu ile hareket etmek ve çevrenin ve doğal kaynakların korunması konusunda duyarlı olmak ve bu anlayışını hizmet verdiği müşterileri ile paylaşmak.
 • Bütün faaliyetlerini, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları çerçevesinde gerçekleştirmek.
 • Şirket olarak, yönetici ve çalışanları ile birlikte her zaman iyi bir ekip olmak ve çalışan memnuniyetini esas almak.
 • Hizmet verilen kuruluşlar ile ileriye dönük ve uzun vadeli bir iş ilişkisi kurmak.
 • Müşterilerin karşısına her zaman pratik ve ekonomik çözümlerle çıkmak.
 • Her zaman hızlı ve kaliteli hizmet vermek.

Şirketimizin Misyonu

 • Kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren müşterilerin, işletmelerinde yönetim sistemlerinin kurulma çalışmalarını yönetmek.
 • Yönetim sistemlerini kurmuş ve yöneten işletmelerin talep etmeleri durumunda, belgelendirme çalışmalarını yapmak.
 • Yönetim sistemlerinin kurulması veya belgelendirme çalışmaları sırasında ya da belge alındıktan sonra yapılacak ara denetimler sırasında, yapılması gereken ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışmalarını yapmak ve bu çalışmalar sonunda gerekli belge ve raporları düzenlemek.
 • Aynı zamanda kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren müşterilerin, yasal olarak sorumlu oldukları ve periyodik olarak yaptırmaları gereken çalışma ortamları ve ekipmanlar ile ilgili ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme taleplerini yerine getirmek.
 • Gerek belgelendirme ve gerekse test ve muayene çalışmaları ile ilgili olarak, işletmelerin talepleri doğrultusunda, yönetim sistemleri temel eğitimi, iç denetçi eğitimi, dokümantasyon eğitimi, süreç yönetimi eğitimi, problem çözme teknikleri eğitimi, sürekli iyileştirme ve benzeri eğitim programlarını organize etmek ve katılımcılara sertifika vermek.
 • Bütün bu hizmetleri doğru, hızlı ve kaliteli bir şekilde ve güvenilir olarak verebilmek için, bir yandan konusunda eğitimli, deneyimli ve sorumluluk sahibi çalışanlara sahip olmak, diğer yandan hızlı, eksiksiz ve kaliteli bir hizmet verebilmek için, en son teknoloji ürünü sağlam bir altyapıya sahip olmak.
 • Teknoloji konusunda son gelişmeleri yakından izlemek ve çalışanları bu yönde bilgilendirmek.
 • Sürekli olarak hizmet yelpazesini genişletmek ve yenilikçi olmak.

Dinamik olmaya çalışmak ve hizmetlerin her zaman vaktinde tamamlanmasına özen göstermek.

Biz Kimiz

Güvenilir Hizmet Müşteri memnuniyetinin oluşmasında en önemli faktörlerden biri güvenilir hizmettir. Müşteri memnuniyeti yaratabilen kuruluşlar,...
Doğru Raporlama Test ve muayene hizmetleri sunan bütün kuruluşlar açısından raporlama, yapılan çalışmanın en önemli kısmıdır. Ölçüm, analiz,...
Tarafsız Hizmet Genel anlamı ile tarafsız olmak, olaylar ve gelişmeler karşısında taraf tutmamak ve yansız kalmak becerisidir. Tarafsız olmak,...
Hızlı Hizmet Çağımız hız çağıdır. Zaman, gittikçe insanlara yetmemektedir. Herkes biryerlere, birşeylere yetişmenin telaşı içindedir. Ama...
Profesyonel Hizmet Bir kuruluşun profesyonel olup olmadığını gösteren bir takım kriterler bulunmaktadır. Örneğin o kuruluş hizmet verdiği alanda...
Neden Biz Bugün ülkemizde ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları yapan ya da ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri...
Gizlilik, Bağımsızlık, Tarafsızlık Taahhüdü Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., her türlü ürün ve hizmet belgelendirme çalışmaları sırasında ya da...
Türins Ahlak Prensipleri Ulusal ve uluslararası ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri veren kuruluşların, ISO 17020 standardını...
Politikalar Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kurulduğu ilk günden itibaren, hizmet verdiği müşterileri nezdinde...
Vizyon ve Misyonumuz Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kurulduğu günden itibaren belirlediği vizyon ve misyon doğrultusunda,...
Hakkımızda Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kuruluşunu 2013 yılında İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Tamamen yerli...