ISO14001ÇevreYönetimSistemiEğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Eğitimi

Uluslararası geçerli ve akredite;
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Doğanın korunması ve çevreye önem vermek konusunda farklı görüş ve anlayışlar söz konusudur. Bu farklılığın temelinde bölgesel ve yöresel nedenler kadar ideolojik nedenler de bulunmaktadır. Ancak hangi nedene dayanırsa dayansın doğaya karşı duyarlı olmak ve doğanın yok olması endişesi taşımak ve çevre ile ilgili bütün girişimleri desteklemek, bugün için yeryüzündeki yaşamı sağlıklı sürdüremek açısından son derece önemlidir. Çevrenin korunması konusundaki ortak bilinç gün geçtikçe artmaktadır. Elbette sadece istemekle çevrenin korunacağını sanmak büyük bir yanılgıdır. Bu konuda en büyük engel uluslararası alanda yaşanan rekabettir.

Etkili bir çevre yönetimi uygulanması halinde önemli ölçüde çevre kirliliğinin önünde geçilebilir. Ancak bu durum özellikle gelişmekte olan ülkelere önemli ekonomik maliyetler yüklemektedir. Oysa gelişmekte olan ülkeler, küresel rekabette geri kalmamak için, hızlı bir büyüme stratejisi izlemek zorundadır. Bunun için çok fazla kaynak kullanımı gerekmektedir. Bu durum ise suyun, havanın ve toprağın daha fazla kirlemesine yol açmaktadır. Ormanların ve toprağın bilinçsiz kullanımı, erozyon ve çölleşmeye neden olmaktadır. İşletmelerin gelir hesaplarında fiziki sermayelerinde meydana gelen erime düşünülürken, doğal kaynakların aşırı tüketimi bu hesaplarda yer almamaktadır. Böyle olunca kaynakların ölçüsüz ve bilinçsiz kullanılması işletmeler açısından kazanç yaratıyor gibi olsa da, gerçekte ileride bu kaynakların hiç kullanılamaması tehlikesi bulunmaktadır. Gelecek nesilleri hiç de güzel doğa koşulları beklemiyor. Oysa herkesin gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakma sorumluluğu bulunmaktadır.

İşletmeler açısından ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının bilinmesi, kurulması ve sürdürülebilir şekilde uygulanması bu bakımdan önemlidir.

Çevre Yönetim Sistemi Eğitimlerinin Kapsamı

Doğanın bu şekilde bilinçsiz kullanımının önüne geçmek ve insanların daha fazla çevreye zarar vermesine engel olmak amacı ile çevre standartları daha çok konuşulmaya başlanmış ve bu konuda ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Uluslararası Standartlar Organizasyonu da bu çalışmalar kapsamında doğanın korunmasını esas alan ISO 14000 standartlarını geliştirmiştir. Bu standartlara uygun mal veya hizmet üreten işletmeler, bu durumlarını kanıtlamak amacı ile bir belgelendirme kuruluşuna müracaat etmekte ve denetimlerden geçtikleri takdirde ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaktadır.

ISO 14000 standartları, esas olarak hava, su ve toprak gibi doğal kaynak kullanımlarının en düşük seviyeye çekilmesini ve doğal kaynaklara verilen zararların önüne geçilmesini hedef almaktadır. ISO 14000 standartları serisi içinde yer alan çevre standartları şunlardır:

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, Şartlar ve Kullanım Kılavuzu
 • ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri, Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Kılavuz
 • ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları, Genel Prensipler
 • ISO 14031 Çevre Yönetimi, Çevre Performans Değerlendirilmesi, Kılavuz
 • ISO 14040 Çevre Yönetimi, Hayat Boyu Değerlendirme, İlkeler ve Çerçeve
 • ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

Bu standartlar serisi, işletmelerin çevreye yönelik performanslarının incelenmesini, olumsuzlukların giderilmesini ve çevre faktörleri ile ilgili çeşitli yasal düzenlemelere uyum sağlanmasını şart koşmaktadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. tarafından verilen Çevre Yönetim Sistemi eğitimlerinde işlenen konular genelde şu şekildedir:

 • Çevre Yönetim Sistemi’nin temel kavramları
 • Çevre Yönetim Sistemi standartlarının gelişimi
 • Çevre politikaları
 • Çevre etkilerini belirlemeye yönelik çevre yöntemleri
 • Çevre programının geliştirilmesi ve sorumlulukların tanımlanması
 • Çevre süreçlerinin tanımlanması
 • ISO 14001 standardı maddelerinin yorumlanması
 • Sağlık, güvenlik ve kalite yönetim sistemlerinin Çevre Yönetim Sistemi ile entegre edilmesi
 • Tehlikeli maddelerin kontrol edilmesi ve çevre mevzuatı
 • Örnek çalışmalar

Bu eğitimler genelde iki gün sürmektedir ve başarılı olan katılımcılara sertifika verilmektedir.

 

 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimimizden Yararlanmak İstermisiniz