TopraklamaTesisiKontrolüveÖlçümü

Topraklama Tesisi Kontrolü

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Topraklama Tesisi Kontrolü ve Ölçümü Muayenesi ve Kontrolleri

Topraklama Tesisi Kontrolü ve Ölçümü

Topraklama işlemi, elektrik ile çalışan cihazların herhangi bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı, gövdelerinin bir iletken yardımı ile toprağa gömülü durumdaki topraklama sistemine bağlanması yöntemidir. Eğer cihazda bir elektrik kaçağı olursa, çarpılma riski bu şekilde ortadan kaldırılmış olmaktadır. Elektrik kaçağı olan bir cihaza dokunulduğu zaman, elektrik akımı, insanın üzerinden değil, direnci daha az olan toprak hattı üzerinden geçer. Toprak sınırsız büyüklükte iletken bir kütledir.

Elektrik şebekelerinde kurulan topraklama tesisleri, herhangi bir arıza durumunda kısa devre akımlarının, insanların can güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde geçmelerini sağlamak içindir. Doğru ve güvenilir bir topraklama sisteminin kurulması için iyi hesaplanması ve koşullara uygun bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Topraklama tesisi kurulurken ve topraklama hesaplaması yapılırken, tesisin geriliminden çok toprağa geçen akımlar dikkate alınır.

Topraklama tesisinin görevini yapabilmesi için, cihazın gövdesinden toprağa kadar olan elektriksel direnç, yeterince düşük olmalıdır. Burada asıl önemli direnç, toprak içinde gömülü bulunan topraklama iletkenlerinden toprağa geçiş direncidir. Bu direnci düşürmek için topraklama elektrotları oldukça derine gömülür.

Genel olarak tesislerde üç çeşit topraklama yöntemi kullanılmaktadır: koruma topraklaması, işletme topraklaması ve yıldırım topraklaması. Yüksek gerilim tesislerinde insanları yüksek gerilim temasına karşı korumak amacı ile koruma topraklaması yapılır. İşletme topraklaması, elektrik tesislerinde işletme akım devresine ait bir noktanın topraklanması yöntemidir. Yıldırım topraklaması ise, elektrik tesislerini yıldırıma karşı korumak için yapılır.

Topraklama Tesisi Kontrolü ve Ölçümü Yaptırmanın Önemi

Topraklama tesislerinin muayene ve kontrol edilmesinin amacı, tesisin sağlamlığını değerlendirmek ve dokunma geriliminin izin verilen sınırlar içinde olup olmadığını belirlemektir.

Tesisin sağlam olup olmadığına, toprak yayılma direncinin, veya topraklama direncinin ölçülmesi ile karar verilmektedir. Topraklama tesisinin dokunma gerilimi açısından yeterli olup olmadığı, topraklama direnci ölçülmesi ile anlaşılmaz. Farklı topraklayıcı çeşitleri ve topraklama sistemleri aynı topraklama direncine sahip olsalar da, dokunma gerilimi veya adım gerilimi açısından farklı özellikler gösterirler. Dokunma gerilimini belirleyen unsur, topraklayıcılardan akım geçmesi halinde, toprak içinde oluşan potansiyel dağılım miktarıdır. Bu konular 2001 yılında çıkarılan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Bu yönetmelik, belli değerlerde alternatif akım ve doğru akım elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, çalıştırılması, denetlenmesi çalışmalarının, insanların can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasını sağlamak amacı ile çıkarılmıştır. Söz konusu yönetmelikte, özellikleri birbirinden farklı olan yüksek gerilimli elektrik kuvvetli akım tesislerine ve alçak gerilimli elektrik tesislerine ilişkin topraklama kriterleri ve kuralları ayrı ayrı ele alınmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin, bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar başlıklı ekinde (Ek-III), topraklama tesisi kontrolü ve ölçümü konusu, tesisatlar konusuna girmektedir. Buna göre bu tür testleri yapacak kişilerin mutlaka elektrik mühendisleri, elektrik teknikerleri veya yüksek teknikerler olması gerekmektedir. Yapılacak ölçümlerin geçerli olmaları ve düzenlenecek raporların kabul görmesi açısından bu önemlidir.

Topraklama tesisi kontrolü ve ölçümü sırasında uyulması gereken yasal düzenlemeler şunlardır:

  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Kısaca her topraklama tesisi, işletmeye alınmadan önce, kurulum ve işletme aşamasında, kontrol ve muayene edilmelidir. Normal topraklama sisteminin dışında her tesis sistematik olarak ölçülmeli ve toprak direnci hesaplanmalıdır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. topraklama tesisi kontrolü ve ölçümü hizmetlerini yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosu ve güçlü bir altyapı ile birlikte sunmaktadır.

 

 Topraklama Tesisi Kontrolü ve Ölçümü Yaptırmak İstermisiniz