BoylerKontrolMuayenesi

Boyler Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Boyler Kontrol Muayenesi ve Kontrolleri

Boyler Kontrol Muayenesi

Boyler, farklı ısı kaynaklarından alınan suyu depolamak ve gerek olduğunda kullanmak için kullanılan mekanik tesisat elemanıdır. Boylerler ısı kaynakları olarak, sıcak su kazanı, buhar kazanı, güneş kollektörü, ısı pompası ya da elektrikli ısıtıcıları kullanmaktadır. Esas olarak boylerler, serpantinli boyler (bakır borulu veya çelik borulu), elektrikli boyler, hızlı boyler, klasik tip boyler (cidarlı boyler), kombi boyler veya gömlekli boyler olmak üzere farklı amaçlara uygun olarak farklı tiplerde üretilmektedir

Çift serpantinli veya tek serpantinli boylerler, genelde otellerde, lokantalarda, villalarda veya sıcak su ihtiyacı olan mekanlarda kulanılmaktadır ve bir buhar kazanına, güneş kollektörüne veya sıcak suya bağlanmaktadır. Genelde bu tip boynerlerin deposu, iç yüzeyleri emaye adı verilen camsı bir maddeyle kaplanmış bir metaldir.

Elektrikli boylerler, genelde herhangi bir sıcak su kaynağı olmayan yerlerde kullanılmaktadır. Bu tip boylerler, sıcak su kazanı, ısı pompası, buhar kazanı, güneş kollektörü ve benzeri imkanları olmayan mekanlarda elektrik enerjisi ile çalışmaktadır.

Hızlı boylerlerin hacimleri serpantinli boylerlere göre daha küçüktür. Bu tip boylerler, az miktarda ve kısa sürede sıcak suya ihtiyaç duyulacak mekanlarda kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada son zamanlarda kullanımı artmaktadır. En fazla talep gören boyler çeşidir budur.

Klasik tip boyler ise ilk günden bugüne en yaygın kullanılmış boyler çeşididir. Ancak bu tip boylerler hem fazla yer kaplamaktadır hem de yeni tip boylerlere göre sıcak suyu daha uzun bir sürede temin etmektedir. Böyle olunca eski yaygınlığını yitirmiştir ve artık daha az talep görmektedir. Bunun yanında bu tip boylerlere cidarlı boyler denmektedir, çünkü boyler yüzeyi sıcak daldırma ile kaplanmış ve boyalıdır. Bu nedenle klasik boylerler hijyenik açıdan pek uygun koşullara sahip değildir.

Günümüzde özellikle sıcak bölgelerde, güneş enerjisinden yararlanarak çalışan ve hijyenik sıcak su temin eden kombi boylerler kullanılmaktadır.

Hangi tip kullanılıyor olursa olsun, boylerlerin güvenli çalışmaları için, kuruluş ve işletim çalışmalarının kurallarına uygun yapılması ve düzenli kontrol ve muayenelerinin atlanmadan zamanında yaptırılması gerekmektedir.

Boylerlerin Kontrol ve Muayene Esasları

Boylerlerin çalışma sistemi su kazanlarından farklı değildir. Bu yüzden de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına tabidir. Bu yönetmelik uyarınca boylerlerin düzenli kontrol ve muayeneleri TS EN 12952-6 standardına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene. Basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi.

İnsanların birlikte yaşadığı alanlarda, bireysel sıcak su üretimi yapmak yerine merkezi sıcak su hazırlama sistemlerini kullanmak, ekonomik açıdan daha yararlı olmaktadır. Özellikle, apartman, fabrika, kışla, hastene ve otel gibi yerlerde günlük sıcak su tüketimi fazla olmaktadır. Bu yerlere merkezi sıcak su hazırlama sistemleri kurmak, hem yakıttan hem de insan gücünden tasarruf sağlamaktadır. Kullanma için sıcak su hazırlama görevi yapan boylerler bu açıdan hem kullanışlı hem de ekonomiktir.

Boylerlerin çalışma prensibi olarak beslemesinde 90 derece kadar sabit sıcaklıkta su gerekmektedir. Bu nedenle boylerlerin beslenmesinde ayrı bir kazan kullanmak gerekmektedir. Ancak bina ve boyleri aynı kazandan ısıtmak da mümkündür. İşin içine sıcak su kazanı girdiği için de test ve muayene işlerinin makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. her çeşit kızgın yağ kazanlarının düzenli kontrol ve muayene hizmetlerini vermektedir. Kuruluşumuz, bu alanda yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir.

 

 Boyler Kontrol Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz