İSGÖlçümleri

İSG Ölçümleri

Uluslararası onaylı ve akredite;
İSG Ölçümleri Hizmetleri

İSG Ölçümleri

İSG ifadesi, iş sağlığı ve güvenliği ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır ve çıkarılan yasa, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların sağlıklarının korunmasını sağlamaya yönelik incelemeler ve uygulamaların tamamını ifade etmektedir.

Sanayide ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ile birlikte, özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği ile ilgili sorunlar da hızla büyümektedir. Yaşanan problemlerin artması ve ciddi rahatsızlıklar, sakatlıklar ve ölümlerin olması üzerine bir takım önlemlerin önceden alınması ve işyerlerinin daha güvenli hale getirilmesi bir zorunluluk olmuştur. Bu çerçevede iş güvenliği konusu ciddiyet kazanmıştır.

Kısaca işyerlerinde güvenli çalışma ortamlarını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine iş güvenliği denmektedir. Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan en üst seviyede tutmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve üretim araçlarını sağlığa zarar vermeyecek hale getirmek gerekmektedir. Çalışanlar, çalışma ortamlarının her türlü zararlı etkilerinden korunmalı ve iş ile çalışanların birbirine uyumu sağlanmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği konusu bugün bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, bir işin yapılması sırasında iş ortamındaki fiziki koşullar yüzünden çalışanların maruz kaldıkları sağlık problemlerini ve mesleki riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak ile ilgilenmektedir. Bir işletmenin faaliyetlerinden etkilenen herkesin, çalışanların, alt yüklenici çalışanlarının, geçici işçilerin, müşterilerin, ziyaretçilerin ya da işyerinde bulunan herhangi bir kişinin sağlığını ve güvenliğini etkileyen faktörleri ve koşulları incelemektedir.

İSG ölçümlerinde, ya da iş sağlığı güvenliği ölçümlerinde temel yaklaşım şunlar olmaktadır:

  • Çalışanları, bir işin yapılması ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verecek risklerden korumak ve daha insancıl bir çalışma ortamı meydana getirmek
  • Öncelikle çalışanları korumak, ama aynı zamanda bütün işletmeyi ve işletmenin üretim güvenliğini korumak
  • Çalışanların sağlık ve iş güvenliğini sağlamak, yani işyerinde ortaya çıkacak iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi risklere karşı gerekli önlemleri almak

İşletmeler, yukarıda açıklanan koşulları yerine getirmek ve bunu sağlamaya yönelik araç ve gereçleri eksiksiz bulundurmak zorundadırlar. İşverenlerin bu sorumlulukları yanında çalışanlar da aynı şekilde alınan önlemlere uymaktan ve işlerini belirlenen süreçlere göre yapmaktan sorumludurlar.

İSG Ölçümlerinin Kapsamı Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre işverenler, işyerinde kullanılacak ekipmanların yapılan işe uygun olmasını ve çalışanların sağlık ve güvenliğine zarar vermemesini temin etmekle yükümlüdür. Ayrıca yönetmeliğe göre işlerin yapılması sırasında kullanılan aletlerin, makinelerin, tesislerin ve tesisatın, belli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde, yetkili kişiler tarafından test ve muayene edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu yönetmelik gereğince gerçekleştirilmesi gereken ölçümlerin kapsamı oldukça geniştir. Örnek olması açısından şu ölçümler sayılabilir: gürültü maruziyet ölçümü, titreşim ölçümü, solunabilir toz ölçümü, kimyasal madde maruziyet ölçümü, uçucu organik bileşenler (VOC) ölçümü, ortam hava kalitesi ölçümü, ışık şiddeti ölçümü, termal konfor (sıcaklık, nem, hava akım hızı) ölçümü, frekans ölçümleri, zehirli gaz ve buhar ölçümü, el kol titreşimi kişisel maruziyet ölçümü, tüm vücut titreşimi kişisel maruziyet ölçümü ve rüzgar hızı ölçümü.

Bu ölçümlerde esas alınacak çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda kabul gören standartlar bulunmaktadır.

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. İSG, iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri konusunda daha ayrıntılı bilgiler, kuruluşumuz çalışanlarından talep edilebilir.İSG Ölçümleri Testi Yaptırmak İstermisiniz