KompresörveHavaTankıKontrolMuayenesi

Kompresör ve Hava Tankı Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Kompresör ve Hava Tankı Kontrol Muayenesi ve Kontrolleri

Kompresör ve Hava Tankı Kontrol Muayenesi

Kompresörler, havayı veya gazları atmosfer basıncından daha yüksek bir basınç değerinde sıkıştırmak için kullanılan motorlu makinelerdir. Yani dışarıdan aldığı havayı sıkıştırır ve basıncını yükseltir. Kompresörler, basınçlı havaya gereksinim duyulan ortamlarda hava desteği elde etmek için ya da pnömatik çalışma sistemlerinde kullanılmaktadır. Pnömatik, sıkıştırılmış hava gücü ile çalışan araçların ve kumanda elemanlarının çalıştırılması için gerekli olan uygulamalardır.

Geçmişte ilk kompresör uygulamaları 1650 yılında yapılmıştır. Basınçlı hava kompresör makinasının bulunması ile daha hafif makinalar yapılmıştır. 187o’li yıllarda sıkıştırma ile birlikte soğutma işlemleri de yapılmaya başlanmıştır. Ancak bugünkü soğutma sistemleri bu ilk uygulamalardan biraz farklıdır.

Kompresörlerin genel çalışma prensibi, dışarıdan aldığı havayı daha yüksek basınçlarda kullanıma sunmalarıdır. Basınçlı hava birçok işletme için işe yarar olsa da maliyeti yüksektir. Bu yüzden basınçlı havanın ekonomik kullanılması için doğru bir kompresör seçmek ve sürekli çalışmasını sağlamak gerekmektedir. Uygun bir komresör, kullanımı sırasında en düşük elektrik enerjisini kullanan ve en verimli havayı elde eden kompresördür.

Kompresör soğutma sistemlerinin can damarıdır. Kompresörler arıza yaptıklarında siztem de arızalı demektir. Kompresör problemleri önemlidir ve hızlı bir şekilde çözülmesi gerekmektedir.

Hava tanklarının en belirgin özelliği kompresör çıkışındaki hava basıncını emmesidir. Kompresörlerde gereğinden fazla ve limitlerinin üzerinde hava basıncına çıkmak istenirse, bunu yapabilmek için gereken fazla hava, hava tankında depolanır. Hava tankının kapasitesi ayarlanırken, kompresörün en yüksek basınç sınır değerine ve gerekli olan hava miktarına bakılmalıdır.

Hava tankları, basınçlı hava sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlayan araçlardır. Genelde hava tankları seçiliriken gereksinim duyulandan daha yüksek kapasiteye sahip olanlar seçilmelidir. Bu şekilde sistem basıncı ve artışlarında daha iyi performans elde edilir.

Kompresörlerin ve hava tanklarının güvenli çalışmaları için, kurulum ve işletim faaliyetlerinin kurallara uygun yapılması ve düzenli kontrol ve muayenelerinin zamanında yaptırılması gerekmektedir.

Kompresör ve Hava Tanklarının Kontrol ve Muayene Esasları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre, kompresörler ve hava tanklarının, ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemişse her yıl en az bir defa kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir. Bu kontrol çalışmaları da mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmak zorundadır.

Kompresörler ve hava tankları, yönetmelik hükümleri gereğince basınçlı kaplar sınıfına girmektedir. Bunların dikkatsiz ve hatalı kullanımları sonucunda, hem sistemi çalıştıranlar hem de çevredekiler açısından can ve mal güvenlikleri tehlikeye girmektedir. Bu yüzden belirlenen güvenlik talimatları çerçevesinde kullanılması ve düzenli bakımlarının mutlaka yaptırılması gerekmektedir.

Söz konusu yönetmelikte, muayene ve kontroller sırasında dikkate alınması gereken standartlar ise şu şekilde gösterilmiştir:

  • TS 1203 EN 286-1 Tanklar - Basit - Alev almayan - Basınçlı - Hava veya azot depolamak için tasarımlanmış - Bölüm 1: Genel amaçlar için basınçlı tanklar
  • TS EN 1012-1 Kompresörler ve vakum pompaları - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Hava kompresörleri
  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney

 

Birçok test ve muayene kuruluşu gibi kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. de basınçlı kapların düzenli kontrol ve muayeneleri kapsamında kompresör ve hava tanklarının kontrol ve muayene işlemlerini gerçekleştirmekte ve uygun bulunması halinde rapor düzenlemektedir. Kuruluşumuz, bu alanda yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir.Kompresör ve Hava Tankı Kontrol Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz