SASO Belgesi

SASO Belgesi

Uluslararası onaylı ve akredite;
SASO Suudi Arabistan Belgelendirme ve Sertifikasyon Hizmetleri

SASO Suudi Arabistan Belgelendirme

SASO Suudi Arabistan sertifikasyon programı, Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü (SASO) tarafından tasarlanmış bir sistemdir ve Suudi Arabistan’a gönderilecek mal, ürün ve hizmetlerin, ilgili standartlara uygunluğunu sağlayacak uygunluk prosedürlerinin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri kapsamaktadır.

Esas olarak bu düzenlemeler, Suudi Arabistan’a ihraç edilen tüm mal ve ürünlere uygulanmaktadır. Sadece şu dört ürün grupu kapsam dışı bırakılmıştır: gıdalar ve tarım ürünleri, tıp ve kozmetik ürünleri, tıbbi cihaz ve ekipmanlar ve ham petrol.

SASO programı aynı zamanda standartlaşma çalışmalarını koordine etmek, kalite ve uygunluk prosedürlerini hazırlamak, ülkede uygulanan ölçüm ve kalibrasyon uygunluğunu sağlamak ve diğer ülkelerdeki aynı kuruluşlarla karşılıklı tanıma kriterlerini belirlemek gibi konularda düzenlemeler içermektedir.

Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü (SASO), sorumlulukları çerçevesinde, test, muayene ve denetim dahil olmak üzere standardizasyon faaliyetleri ve kalite sistemleri için tek yetkili organdır.

SASO programı ile Suudi pazarlarına ithal edilen mal ve ürünlerin, ulusal ekonomiyi ve tüketicileri korumak için ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun olduğunu temin etmek amaçlanmaktadır. Uygunluk belgelendirme (Certificate of Conformity, CoC) çalışmaları kapsamında SASO (Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü), Suudi Arabistan’a ürün gönderecek firmalara gümrükleme işlemlerinde kolaylık sağlaması açısından, teknik düzenlemelere ve standartlara göre uygunluğun kanıtlandığı SASO belgesinin alınmasını şart koşmaktadır. Bu sayede Suudi sınırlarında herhangi bir teknik engel olmadan ithalat işlemleri tamamlanmaktadır.

Kısaca SASO Belgesi, Suudi piyasalarına giriş için pasaport olarak kabul edilmektedir. Ürünler ile ilgili bir uygunluk belgesi (CoC) olmaması durumunda ürünlerin teknik düzenlemelere veya standartlara uygun olduğundan emin olmak için gümrüklerde ilave denetim ve testlere tabi tutulmaktadır. Bu ise doğal olarak gümrük işlemlerinin uzamasına ve ilave maliyetlere neden olmaktadır.

Suudi Arabistan’a ihracat yapacak firmalar, mal ve ürünlerin gerekli uygunluk koşullarını taşıdığını kanıtlamak amacı ile akredite bir laboratuvara başvurmak zorundadır. Gelişmiş laboratuvarlar, ürünlerin ISO ve IEC koşullarına ve SASO tarafından yayınlanan ilgili teknik düzenlemelerde ve standartlarda yer alan kriterlere dayanan bir uygunluk belgesi (CoC) ve test raporunu hazırlamaktadır. Yapılacak testler ISO / IEC rehberinin 65. maddesinde yer alan esaslara uygun gerçekleştirilir. Test ve muayene çalışmaları firmanın depolarında ve sahasında da yapılsa ihracat limanında da yapılsa, ürünlerin sonradan değişmediğinden emin olmak için Certification Body (CB) tarafından mühürlenmesi gerekmektedir.

Certification Body kuruluşu veya onun yasal sorumluluğu altındaki akredite laboratuvarlar, özellikle sağlık ve güvenlik testlerine yoğunlaşmak zorundadır. Ayrıca testler için ürünlerden rastgele örnekler almak zorundadır.

Doğal olarak yükleme öncesi yapılacak bu kontroller ile, sevkiyat denizyolu veya karayolu ile de yapılsa, yüklemenin doğru bir şekilde ve gerekli koşul ve kirtelere uygun yapıldığı güvence altına alınmış olmaktadır. Bu tür denetimlerde aynı zamanda miktar doğrulaması ve ürünlerin izlenebilirliği de sağlanmış olmaktadır. Ürünlerin ambalaj özellikleri ve faturaya istinaden ürün kodları ve tesis ve stok numaraları doğrulanmış olmaktadır. Ürünler konteyner ile taşınacaksa, konteynerlerin taşıma koşullarına uygunluğu ve temizliği de bu kapsamda denetlenmektedir. Depolama ve yükleme işlemleri sırasında gözlemlenen bir hasar durumu da raporlanmaktadır. Kısaca ürünlerin güvenilir ve kaliteli şekilde sevkedileceği kanıtlanmış olmaktadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında SASO Suudi Arabistan Sertifikasyonu hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

SASO Suudi Arabistan Sertifikasyonu hizmetleri, kuruluşumuz tarafından verilen belgelendirme hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok belgelendirme hizmetleri daha verilmektedir.