MobilVinçMuayenesi

Mobil Vinç Muayenesi

Uzman Mühendislerimiz ve Yetkilerimizle;
Mobil Vinç Muayenesi ve Kontrolleri

Mobil Vinç Muayenesi

Mobil vinçler, işletmelerin faaliyet şekline göre, çalışma alanlarında yükleme, tahliye ve aktarma işlerini yapabilen, elektrikle veya yakıtla çalışabilen yüksek tonajlı iş makineleridir. Bu vinçlerin mobil olanları yanında, bir platform üzerinde sabit çalışan çeşitleri de bulunmaktadır. Mobil vinçler, vincin kabinlerinde ya da dışında bulunan ve elektronik veya mekanik kumanda sistemleri kullanılarak yönetilir. Mobil vinçleri kullanan kişiler, her türlü hava koşulunda, vardiye usulüne göre ve hazırlanmış bir çalışma çizelgesine göre çalışırlar. Mobil vinçlerin kullanılacağı alanlar açık veya kapalı alanlar olabilir. Mobil vinçlerin kullanımı sırasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza ve yaralanma riskleri her zaman bulunmaktadır. Bu nedenle çeşitli yasal düzenlemelerde bu vinçlerin kullanılma yöntmelerine ve kullanacak kişilerin sahip olması gereken özelliklere yer verilmiştir. Kaldırma ve iletme ekipmanları arasında yer alan mobil vinçlerin ehliyetsiz ve eğitimsiz kişiler tarafından kullanılmaması gerekmektedir.

Mobil vinçler, yükleri kaldırma, kaldırılan yükü başka bir yere taşıma, yerini değiştirme, ya da yükleme ve boşaltma işlerinde kullanılan makineleredir. Bu vinçler de genel yapılarına uygun şekilde düşey veya yatay hareket kabiliyetine sahiptir.

Tarihte, bugünkü kullanım şekline uygun ilk vinçlerin, onbirinci yüzyılda limanlarda kullanlıdığı görülmektedir. O günlerin imkanları ile genelde tahta kullanılarak yapılan bu vinçler, gemilerin inşa edilmesi sırasında ya da gemilere mal yükleyip boşaltma işlerinde kullanılıyormuş. Bu vinçleri çalıştırabilmek için de yerine göre hayvan, insan, rüzgar veya su gücünden yararlanılmış. Sanayileşme ile birlikte, ahşabın yerini demir ve çelik almış ve buhar gücü kullanılmaya başlanmıştır. Buhar gücü ile çalışan ilk vinç ondokuzuncu yüzyılda yapılmıştır. Arkasından motorlar, elektrikli motorlar ve hidrolik sistemler kullanılmaya başlanmıştır.

Dünyada ve ülkemizde hidrolik mobil vinç sektörü büyük bir gelişim içindedir. Özellikle inşaat sektöründe son yıllarda kaldırma, kurtarma ve montaj işlerinde daha çok mobil vinçler kullanmaktadır. Mobil vinç piyasasında oldukça yoğun bir rekabet yaşanmaktadır.

Mobil Vinçlerin Kontrol ve Muayene Esasları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre, işyerinde mobil vinçlerin yapılacak işe uygun olması ve kullanılırken çalışanlara sağlık ve güvenlik açısından zarar vermemesi gerekmektedir. Önemli olan mobil vinçler kullanılırken, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından bir tehlike oluşturmamalarıdır. Yine de eğer işverenler, çalışanların sağlık ve güvenliğini tamamen sağlayamıyorlarsa, en azından olası riskleri, kabul edilebilir seviyelere indirmek için çaba göstermek zorundadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., işletmelerin kaldırma ve iletme ekipmanları arasında bulunan mobil vinçlerin düzenli kontrollerini gerçekleştirmekte ve muayene sırasında tespit edilen hataları ve tehlikeli durumları işletmeye raporlamaktadır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre, mobil vinçlerin, ilgili standartlarda başka bir süre gösterilmemişse yılda en az bir kere kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir. Beklenmedik bir tehlikenin yaşanması halinde, işverenler bu durumun sonuçlarından sorumludurlar. Bu nedenle mobil vinçleri düzenli olarak kontrol ettirmek, hem yasal bir gereklilik hem de çalışanlar açısından bir sağlık ve güvenlik koşuludur. Yönetmelikte ayrıca mobil vinçlerin çeşitlerine ve özelliklerine göre, kontrol dönemleri ve kontroller sırasında dikkate alınacak kriterler ve ilgili standartlar da yer almaktadır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., yetkin bir yönetici ve çalışan kadrosuna ve güçlü bir altyapıya sahiptir. Her büyüklük ve kapasitede mobil vinçlerin düzenli muayene hizmetlerini kaliteli, güvenilir ve hızlı bir şekilde vermektedir.

 

 Mobil Vinç Muayenesi Yaptırmak İstermisiniz