DozimetrikGürültüÖlçümü

Dozimetrik Gürültü Ölçümü

Uluslararası onaylı ve akredite;
Dozimetrik Gürültü Ölçümü Hizmetleri

Dozimetrik Gürültü Ölçümü

Hem yaşanılan çevre koşulları hem de çalışma ortamları bakımından insan sağlığını olumsuz olarak etkileyen faktörlerden başında gürültü gelmektedir. Gürültü, basit anlamı ile istenmeyen, hoşa gitmeyen ve rahatsız edici boyuttaki sesler olarak tanımlanmaktadır. Ses ise canlıların doğada işitme organları ile algılayabildikleri titreşimlerdir. Bu titreşimler ölçülerek sesin şiddeti anlaşılabilmektedir. Ancak gürültü daha kişisel bir kavramdır ve kişiden kişiye değişebilmektedir. Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, her ses bir gürültü demek değildir, ancak gürültü yüksek seslerden oluşmaktadır.

Bugün hızla kalabalıklaşan şehirlerde, yerleşim ve iş alanlarının plansız olarak ve fazlası ile içiçe gelişmesi, trafik yoğunluğunun gittikçe artması, mekanik, elektrikli ya da elektronik aletlerin günlük yaşamın bir parçası olması ve daha birçok faktöre bağlı olarak gürültü insan sağlığını tehdit etmeye başlamıştır.

Birçok işyerinde çalışma ortamları çok gürültülüdür ve insanlarda meslek hastalıkları olarak isimlendirilen kalıcı zararlar yaratmaktadır. Bu yüzden işverenler çalışma ortamlarında risk değerlendirmesi yaptırmak ve çalışanların maruz kaldığı gürültü maruziyetini önlemek zorundadırlar. Ses ve gürültü seviyelerini belirlemek amacı ile gürültü ölçümü yapılmaktadır.

Dozimetrik Gürültü Ölçümünün Kapsamı Nedir?

2013 yılında çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre işverenler özel çalışma koşullarına uygun ve çalışanların sağlık ve güvenliklerini riske atmayacak iş ekipmanları seçmek zorundadırlar. Eğer bu noktada sağlık risklerini tamamen ortadan kaldıramıyorsa, en azından riskleri kabul bir seviyeye indirecek uygun önlemleri almak zorundadır.

Söz konusu yönetmeliğin eklerinde iş ekipmanlarında bulunması gereken asgari koşullar, bu ekipmanların kullanımı ile ilgili konular, hangi tür iş ekipmalarının kontrole tabi tutulacakları ve bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi koşullar altında yapılacağı bilgileri de yer almaktadır.

Bu yönetmelik kapsamında yapılacak maruziyet ölçümleri arasında gürültü ölçümleri de bulunmaktadır. Gürültü ölçümlerinde şu sayılan standartlar esas alınmaktadır:

  • TS ISO 9613-1:2006: Akustik - Sesin dışarıda yayılırken azalması - Bölüm 1: Sesin atmosfer tarafından soğurulmasının hesaplanması
  • TS ISO 9613-2:2006: Akustik - Sesin dışarıda yayılırken azalması - Bölüm 2: Genel hesaplama yöntemi
  • TS ISO 8297 Akustik - Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi tesislerinde çevredeki ses basınç seviyelerinin değerlendirilmesi için ses güç seviyelerinin tayini - Mühendislik metodu
  • TS EN ISO 3744 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerindeki temel olarak serbest bir alanda uygulanan mühendislik yöntemleri
  • TS EN ISO 3746 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerinde çevreleyici bir ölçüm yüzeyinin kullanıldığı gözlem yöntemi
  • TS 9315 ISO 1996-1: Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 1: Temel büyüklükler ve değerlendirme işlemleri
  • TS ISO 1996-2: Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini

İşletmelerin faaliyet alanlarına ve çalışma koşullarına göre başka ulusal ve uluslararası standartlar da bulunmaktadır.

 

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve tarafsız bir yaklaşım ile ölçüm hizmetleri vermekte ve faaliyetleri sırasında, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esaslarına uymaktadır. Bu standart gereğince akreditasyon yetkisine sahiptir. İşyeri ortam ölçümleri arasında yapılan dozimetrik gürültü ölçümleri konusunda daha ayrıntılı bilgiler, kuruluşumuz çalışanlarından talep edilebilir.Dozimetrik Gürültü Ölçümü Testi Yaptırmak İstermisiniz