Diğer Kalite Belgelendirme

Sektörel Kalite Belgelendirme Hizmetleri

Kalite Belgesi Nedir

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, atıkların çevre koşullarına ve insan sağlığına zarar verecek şekilde atılmasının önlenmesine, atık üretiminin kaynağında azaltılmasına, kaçınılmaz durumlarda üretildiği yere en yakın yerde bertaraf edilmesine, atıkların bertar

Marangoz Kalite Belgesi

Marangozlar, ahşap malzemeleri, talebe göre işleyen ve şekillendiren veya ahşap eşya yapan kişilerdir. Marangozlar esas olarak, binaların kapılarını, pencerelerini, dolaplarını ve ağaç merdivenlerini yaparlar. Bunun dışında masa, sandalye, sıra gibi eşyaları ya da çatı kirişlerini, parkeleri ve

Elektronik Kalite Belgesi

Teknolojinin de hızlı gelişmesi paralelinde günümüzde elektronik sektörü, en hızlı ilerleyen ve gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Çoğu zaman bu hıza yetişilememekte, bugün alınan bir elektronik ürün kısa sürede demode olabilmektedir. Elektronik sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelerin faaliyetleri, hem elektronik hem de elektrik ü

Silah Sanayi Kalite Belgesi

Ülkemiz, bulunduğu coğrafya itibariyle, bölgesinde ve dünyada giderek artan çok yönlü bir istikrarsızlık ve belirsizlik içindedir. Bu yüzden savunma sanayinde yürütülen faaliyetler ve uygulamalar çerçevesinde, hem silhalı kuvvetlerin hem de diğer resmi güvenlik kuruluşlarının sistem, teçhizat ve ekipman ihtiyaçlarını tamamlamak zorundadır.<

Astronomi Kalite Belgesi

İlk olarak 1957 yılında Sovyetler Birliği, uzaya Sputnik I isimli bir araç göndermiştir. Bu araç uzaya gönderilen, dünyanın çevresini dolaşarak atmosferik çalışmalar yapan ve uzaydan radyo sinyalleri gönderen ilk insan yapımı cisimdir. Bir yıl sonra bu defa Amerika ilk Amerikan uydusu Explorer I’i uzaya göndermiştir.

Uzaycılık Kalite Belgesi

Uzaya uydu göndermek, eskiden sadece güçlü ve zengin devletlerin yapabildiği bir işti. Ancak bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim sonucu, ülkelerin uydulara ve görüntüleme hizmetlerine duyduğu gereksinim giderek artmıştır ve dünya yörüngesine bir uydu yerleştirmek artık sıradan bir faaliyet haline gelmiştir. Öyle ki bugün hem dev

Ambulans Hizmetleri Kalite Belgesi

Ambulanslar, herhangi bir acil durumda, olay yerinde veya ambulans içinde hasta ve yaralılara gereken acil tıbbi müdahaleleri yapacak personele ve teknik ve tıbbi donanıma sahip olan araçlardır. Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralılar, hasta nakil araçları ile nakledilirler. Eğer nakil sırasında hasta veya yaralıların ileri seviyede izlenmesi

Cenaze Hizmetleri Kalite Belgesi

Cenaze ve defin hizmetleri Belediyeler tarafından yerine getirilmektedir. Mezar yerinin tahsis edilmesi, tahsis edilen mezar yerinin defin işlemi için hazırlanması, ölüm olayının bildirilmesi, gömme izninin düzenlenmesi, ölen kişinin taşınması, cenazenin yıkanması, namazın kılınması ve tahsis edilen yere ölen kişinin defnedilmesi, belli kurallar ve s�

İş Merkezi Kalite Belgesi

İş merkezleri, rezidanslar, ofis binaları, konut binaları, alışveriş merkezleri ve kompleks binaların yönetimi başlıbaşına bir faaliyet alanı haline gelmiştir. Bu binalar için yönetim hizmetleri veren işletmeler, bunların herbirini ayrı bir proje olarak değerlendirmekte ve proje bazında verilecek hizmetlerin kapsamını belirlemektedir. Bu çerçevede o

Anket Firması Kalite Belgesi

Anket çalışmalarının temelinde sistematik bir veri toplama yöntemi bulunmaktadır. Bu çalışmada veriler, önceden belirlenen insan gruplarına anket yapılan konu ile ilgili hazırlanmış bir dizi soru yöneltilerek elde edilir. Anket yöntemi ile birçok farklı türde veri toplamak mümkündür. Örneğin insan davranışları, bilgi düzeyleri, i

Servis Sağlayıcı Kalite Belgesi

İnternet servis sağlayıcıları, kişi ve kuruluşlara internet bağlantısı sağlayan işletmelerdir. Kısaca ISS denmektedir ve bu ifade İngilizce’de aynı anlama gelen Internet Service Provider ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu işletmeler bir ücret karşılığı bu hizmeti vermektedir. Bir internet servis sağlayıcı kuruluşa bağlanmanın en yay

Hosting Kalite Belgesi

Hosting hizmeti, bir internet sitesinde yayınlanmak istenilen sayfaların, belgelerin, görsellerin ve dokümanların, internet kullanıcılarının ulaşabileceği bir bilgisayarda tutulması yönünde verilen hizmete denmektedir. Sunucu adı verilen bu bilgisayarlar, yüksek erişim hızlarına sahiptir ve binlerce kullanıcının aynı anda erişimine imkan tanımaktadı

Veri Barındırma Kalite Belgesi

Veri barındırma hizmeti, bir internet sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin, videoların veya dokümanların, internet kullanıcıları tarafından erişilebilecek bir ortamda tutulması hizmetidir. Bu hizmetleri sunan bilgisayarlara sunucusu denmektedir. Sunucular, internet üzerinde site yayınlamak için özel olarak üretilmiş bilgisayarlardır. Bunla

Düğün Salonu Kalite Belgesi

Davet edilecek kişilerin sayısı çok büyükse ve kimsenin hatırı kırılsın istenmiyorsa, en iyi çözüm bir düğün salonu tutmak olmalıdır. Gönül rahatlığı ile ve hiç kimsenin kırgınlıklarına maruz kalmadan bu işin altından kalkmanın başka bir yolu yoktur.

Moda Tasarım Kalite Belgesi

Moda tasarımcıları, giysilerin ve giysileri tamamlamak amacı ile kullanılan aksesuarların tasarımını yapan, çizen, gerekli durumlarda çizilen modeli kalıba dönüştüren ve ilk örnek ürünlerin elde edilmesi çalışmalarına katılan kişilerdir. Bu tanımdan yola çıkarak moda tasarım çalışmalarının kapsamı şu şekilde çizilebilir:

Prefabrik Yapı Kalite Belgesi

Ülkemizde ve dünyada prefabrik yapı sektörü hızla gelişen sektörlerden biri durumundadır. İnşaat sektörünün alt sektörlerinden biri olan bu sektör, inşaat piyasasındaki büyümeye paralel olaak gelişme göstermektedir.

Pref

Konteyner Kalite Belgesi

Konteynerler, uluslarası standartları olan taşımacılık sistemi içinde güvenilir, ekonomik ve zarar görmeyecek şekilde yük taşıması için üretilen büyük çelik kutulardır. Konteynerler, içlerindeki yük boşaltılmadan farklı taşıma araçları kullanılarak taşınabilir. Konteyner boyutları ISO 6346 standardı ile belirlenmiştir (TS EN ISO 6346/A3 Yü

Sarraf Kalite Belgesi

Sanılanın aksine kuyumculuk va sarraflık birbirlerinden çok farklıdır. Kuyumcular altın ve gümüş alıp satmanın yanında onarım ve imalat çalışmaları yaparlar, oysa sarraflar sadece altın ve gümüş alım satım işini ve değerli kağıt ticaretini meslek edinen kişilerdir. Son yıllarda bankaların altın hesabı açmaya ve yastık altı yatırımları b

Çelik Konstrüksiyon Kalite Belgesi

Ülkemizde çelik yapı bilinci çok yavaş gelişmektedir. Buna rağmen ülke dışından gelen talepler sayesinde çelik yapı sektörü ihracata yönelmiş durumdadır. Bu durum sektörün gelişmesi açısından umut verici olmuştur. Özellikle 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılması, Varşova Paktı’nın sona ermesi ve soğuk savaş döneminin bitm

Sporcu Ürünleri Kalite Belgesi

Son yıllarda insanlar spor yapmaya daha fazla vakit ayırmaktadır. Bir kısmı amatörce, bir kısmı sağlıklı olmak çabaları ile bir kısmı ise profesyonel olarak spora yönelmektedir. Spor aktiviteleri arttıkça da sporcu besinleri önemli olmaya başlamıştır.

Gıda Takviye Ürünleri Kalite Belgesi

Gıda takviyesi ya da besin desteği ifadesi, İngilizce food supplement veya nutritional supplement ifadesinden dilimize yerleşmiştir. Bugünün zor yaşam koşullarında düzenli ve doğru beslenme imkanı giderek kötüleşmekte, düzenli yemek alışkanlığı yerini fast food alışkanlıklarına bırakmakta ve tüketilen besinler vücudun enerji ihtiyacını yeterinc

Şekerleme Kalite Belgesi

Şekerlemeler yapı olarak birer karbonhidrattır. Şekerleme üretiminde esas olan şeker, şeker pancarı ve şeker kamışının bir takım yöntemlerle işlenerek ve rafine edilerek elde edilmektedir. Şekerleme üretiminde aynı zamanda mısır nişastasından ile elde edilen glikoz da kullanılmaktadır. Glikoz, şekerin kristalize olmasını sağlayan ve işlenmesini

Kebapçı Kalite Belgesi

Kebap, doğrudan doğruya ateşte veya bir kap içinde susuz olarak pişirilen et yemeğidir. İlk insanlar ateşi buldukları andan itibaren eti pişirmeye başlamışlardır. Yani ateşin bulunduğu günden beri kebapçılık yapılmaktadır. Uzmanlara göre bugünün sofra kültürünün doğmasına, ilk insanların etin pişmesini ateşin etrafında beklemeleri neden olm

Haşere İlaçlama Kalite Belgesi

Sanitasyon, hijyen ve sağlık koşullarının sağlanması ve devam ettirilmesi çalışmalarının yapıldığı uygulamalı bir bilim dalıdır. Doğru bir sanitasyon uygulaması, sağlıklı yaşam standardının bir göstergesidir. Sanitasyon, hastalık yapıcı organizmaların kontrol altına alınması, sterilizasyon, tecrit, temizlik, atıkların yok edilmesi ve haş

Pest Kontrol Kalite Belgesi

Pest kontrol, ya da haşare kontrolü, insanlar, hayvanlar ve tarımsal ürünler üzerinde zararlı etkileri olan organizmalarla bir mücadele yöntemidir. Bir takım yürüyen haşere, uçan haşere ve kemirgenler, üzerlerinde taşıdıkları organizmalar ile insan sağlığını doğrudan veya dolaylı yoldan tehdit etmektedir. Bu tür canlılara uygulanan kimyasal ve ki

Nalbur Kalite Belgesi

Sanayi geliştiği ve çalıştığı sürece hırdavat ve nalburiye sektörüne her zaman ihtiyaç olacaktır. Çünkü hırdavat ve nalburiye sektörü, otomotiv, tekstil, tersane, inşaat ve mobilya gibi sektörlere hitap etmektedir ve sanayi ve hırdavat sektörleri birbirlerini tamamlamaktadır. Hırdavat ve nalburiye sektörünün en fazla ilişkili olduğu sektör in�

Unlu Mamüller Kalite Belgesi

Un ve unlu ürünler, insanların beslenmesinde birinci derecede öneme sahip olan ve asla vazgeçilmeyecek gıdalar grubu içindedir. Unlu mamüller, ticari ve ekonomik açıdan olduğu kadar, kaliteli, güvenilir, temiz ve sağlıklı olması açısından da büyük önem taşımaktadır.

<

Raf Sistemleri Kalite Belgesi

Farklı üretim sektörlerinde faaliyet gösteren ve ürünlerini tüketicilere ulaştırma sürecinde depo ihtiyacı bulunan işletmeler ya da üretim dışında sadece satış ve dağıtım ile ilgili depolama ihtiyacı olan işletmeler, her zaman çeşitli raf sistemlerine ihtiyaç duymaktadır.

Yedek Parça Kalite Belgesi

Yedek parça sektörü, esas olarak çalıştıkları ana sanayi sektörüne bağımlı bir sanayi dalıdır. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekli firma (KOBİ) özelliğindedir. Yedek parça sektörlerinin bağımlı oldukları sanayi dallarının başlıcaları, taşıt araçları, dayanıklı tüketim malları, elekt

Konaklama Kalite Belgesi

Bugün turizm sektörünün önemi, ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan her geçen gün artmaktadır. Küresel düzeyde pazar ve rekabet koşulları sürekli olarak değişmektedir ve turizm sektörü bu yüzden sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu çerçevede konaklama hizmetleri ülkelerin gelişiminde odak noktasıdır ve bu sektörün korunması ve rekabet

Organizasyon Kalite Belgesi

Açılış organizasyonları, tanıtım organizasyonları, çeşitli amaçlara yönelik toplantı organizasyonları, basın toplantıları, kurumsal piknik organizasyonları, konser organizasyonları, temalı davet organizasyonları, şirket yemekleri, festival organizasyonları, yılbaşı partileri, temel atma törenleri ve bunlara benzer sayısız faaliyetler düzenlenmek