HastaneKaliteBelgesi

Hastane Kalite Belgesi

TÜRCERT Sertifikasyon
Hastane ve Sağlık Kuruluşları Kalite Belgesi

Hastane Kalite Belgesi

Hastaneler, uzmanlaştıkları bütün sağlık hizmetlerinde, tıbbın elverdiği en üst seviyede, hasta odaklı, güvenilir ve kaliteli hizmet veren sağlık kuruluşlarıdır. Bütün hastaneler, hasta ve çalışanların güvenliğini ön planda tutmak, hasta haklarına saygılı olmak, çevreye duyarlı olmak, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren kuruluşlar olmak zorundadır.

Hastanelerin sorumlulukları, hastalara en iyi tanı ve tedavi hizmetleri sunmak, yaşam kalitesini yükseltmektir. Hasta güvenliği ve memnuniyeti her şeyin üstünde olmak zorundadır. Çalışanlara en uygun çalışma ortamını kurmak ve bu yöndeki olası riskleri azaltarak güvenlik sağlamak zorundadır. Çalışanları ile bir ekip olmak ve işbirliği içinde olmak zorundadır. Çalışanların bilgi ve becerilerini yükseltmek ve nitelikli iş gücü yaratmak zorundadır. Sunulan her türlü sağlık hizmetlerini sürekli geliştirermek bu yöndeki teknolojik yenilikeri takip etmak zorundadır.

Bu sayılanlara ilave olarak hastane yönetimi, çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreye zarar verecek bir davranış içinde olmamak zorundadır. Ayrıca mevcut yasal düzenlemelere uymak zorundadır.

Buraya kadar sayılan bütün bu sorumluluklar aslında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının da gereklilikleridir.

Hastanelerde ISO 9001 Standardı

Bugün faaliyet gösteren bütün hastaneler ve sağlık kuruluşları, toplam kalite yönetimi anlayışını benimsemekte ve uluslararası standartlarda tanı ve tedavi hizmetleri vermeye çalışmaktadır.

Bunun yanında ISO 9001 standardını kuran ve uygulayan hastaneler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaktadır. Bir belgelendirme kuruluşunun denetim çalışmaları sonrasında alınan bu belge, bu sektörde Hastane Kalite Belgesi olarak da anılmaktadır.

Kalite standartlarının uygulanması ile hastanelerde, uluslararası hasta güvenliği hedeflenmiş olmakta, tanı ve tedavi süreçlerinde süreklilik sağlanmakta, hasta ve ailesinin hakları korunmakta, hastanın bakımı, ilaç yönetimi ve anestezi ve cerrahi uygulamalar üst seviyede yapılmış olmaktadır.

Bunun yanında hastane yönetimine özgü bir takım kriterler de yerleşmiş olmaktadır. Örneğin, hasta güvenliği, enfeksiyon kontrol ve önleme çalışmaları, tesis yönetimi ve güvenliği, çalışanların nitelikleri ve eğitimleri ve bilgi ve iletişim yönetimi gibi.

Hastane Kalite Belgesi konusunda merak edilen herşeyi, kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., yönetici ve çalışanlarına sorabilirsiniz.Hastane Belgesi Almak İstermisiniz