OtomotivKaliteBelgesi

Otomotiv Kalite Belgesi

TÜRCERT Sertifikasyon
Otomotiv Sanayi Kalite Belgesi

Otomotiv Kalite Belgesi

Otomotiv sanayinde faaliyet gösteren tedarikçi firmalara yönelik standartların oluşturulma çalışmaları yeni değildir. Örneğin Amerika’da otomotiv sektörü ihtiyaçları dikkate alınarak, Chrysler, General Motor ve Ford Motor şirketleri tarafından QS 9000 standardı geliştirilmişti. Otomotiv sektörü için geliştirilen bu standart, Toplam Kalite Yönetimi anlayışına oldukça yakındır. Bu standart, otomotiv sektörü yan sanayi, tedarikçi firmaları ve taşeron üretim yapan ve hammadde ve yardımcı malzeme sağlayan firmalara uygulanıyordu.

Bunun yanında Fransız EAQF standardı, Fransız otomotiv sektörü için geliştirilen bir standarttır. Kalite Yönetim Sistemi’ni esas alan bu standart, Citroen, Fiat, Peugeot ve Renault şirketlerinin ihtiyaçları için geliştirilmişti.

İtalyan AVSQ standardı da benzer şekilde İtalyan otomotiv sektörü için geliştirilmişti ve bu standard da Kalite Yönetim Sistemi’ni esas almıştı ve Romeo, Lancia, Maserati, Fiat ve Ferrari şirketlerinin ihtiyaçları için geliştirilmişti.

Bir de Alman otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren tedarikçi firmalar için geliştirilen Alman VDA 6 standardı bulunuyordu.

ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Standardı

Bütün bu standartlar ulusal nitelikte olmasına rağmen kısmen uluslararası alanda da kabul görüyordu. Ancak Uluslararası Standartlar Organizasyonu, bu standartları esas alarak ve yeknesaklığı sağlayacak ve uluslararası alanda kabul görecek olan ISO TS 16949 standardını yayınlamıştır. Neticede ISO TS 16949 standardının temelinde bu dört standart yer almaktadır ve hepsi de Kalite Yönetim Sistemi üzerine kuruludur.

ISO TS 16949 standarsı, otomotiv tedarikçi firmaları için teknik kriterleri uyumlaştırmakta ve otomotiv sektörüne ait koşulları tanımlamaktadır. Bu standarda göre sadece otomotiv yan sanayi tedarikçi firmalarına belge verilmektedir.

Otomotiv Kalite Belgesi sahibi işletmeler, kalite yönetim sistemi standardına ilave olarak şu gerekliliklere de uymaktadır:

  • Mühendislik şartnamelerinin kontrolü
  • Fabrika, tesis ve ekipmanların planlaması
  • Üretim ve tasarım çalışmalarında, hata türü ve etkileri analizinin yapılması
  • İş süreçlerinde verimliliğinin gözden geçirilmesi
  • Firmanın üretim kapasitesinin tesbiti ve ürün risk analizinin yapılması
  • Beklenmedik durumlar için acil eylem planlarının hazırlanması
  • Kontrol planlarının hazırlanması ve uygulanması

ISO TS 16949 standardı ve Otomotiv Kalite Belgesi konularında farklı bilgiler almak amacı ile, kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., yönetici ve çalışanlarına her zaman danışabilirsiniz.Otomotiv Kalite Belgesi Yaptırmak İstermisiniz