TekstilKaliteBelgesi

Tekstil Kalite Belgesi

TÜRCERT Belgelendirme
Organik Tekstil Kalite Belgesi 

Tekstil Kalite Belgesi

Hazır giyim ve tekstil sektörü, ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerinde her zaman önemli rol oynamıştır. Gelişmiş ülkelerin yaşadıkları sanayileşme sürecine önemli etkisi olan bu sektör, bugün de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarında aynı etkiye sahiptir. Günümüzde, üretim ve işgücü maliyetlerinin yükselmesi yüzünden tekstil üretimi gelişmekte olan ülkelere doğru kaymıştır. Gelişmiş ülkeler bugün, bir yandan arge çalışmalarına ağırlık verirken bir yandan da üretim süreçlerinde modernizasyon çalışmaları yapmaktadır. Diğer yandan hazır giyim ve tekstil sektörünün önemli pazarları durumuna gelmişlerdir. İşte bu noktada standartlaşma çalışmalarına ihtiyaç duyumuştur.

Bu arada 1990’lı yıllarla birlikte ekolojik tekstil anlayışı ortaya çıkmıştır. Ekolojik tekstil, insan sağlığı ve doğanın korunması açısından uygun tekstil üretimini esas almaktadır. Ekolojik tekstil ürünleri ile ilgili çalışmalar, tekstil ürünlerinin tüm yaşam sürecini kapsamaktadır. Hammaddenin elde edilmesinden, tekstil ürünlerinin müşterilere sunulmasına ve hatta atık olmasına kadar bütün süreçlerde kullanılan kimyasallar maddeler, işletmelerdeki gürültü seviyesi, bacalardan çıkan gazın çevre ve insan sağlığına etkileri gibi birçok konu ekolojik tesktil çalışmalarının esasını oluşturmaktadır.

Azotex Güvenli Tekstil Sistemi Standardı

Tekstil sektöründe standartlaşma çalışmalarına ilk örnek global organik tekstil standardıdır. Bu standart, organik tekstil sektöründe faaliyet gösteren birliklerin ortak bir çalışması olarak ortaya çıkmıştır ve organik olarak ürün yetiştiren ve üretimde organik elyaf kullanan üretici firmalar, faaliyetlerinde bu standardı kullanmışlardır.

Bunun yanında bir de Eko-Tex standardı bulunmaktadır. Bu standart, insan sağlığı için zararlı maddelerin analizlerini kapsamakta ve belli sınır değerler öngörmektedir. Bir tekstil ürünü, gerekli koşulları taşıyorsa, ilgili firma ürün üzerinde, Eko-Tex standardına göre zararlı madde içermez şeklinde bir etiket kullanabilmektedir.

Azotex Güvenli Tekstil Sistemi tasarlanırken, işte bu iki standart bir araya getirilmiştir. Azotex Güvenli Tekstil Sistemi standardı, yasal düzenlemelere uygun şekilde, insan sağlığını etkileyecek veya bozacak kimyasal içerikleri belli miktarlara kadar sınırlandırmış, yasaklamış ve kontrol altına almıştır.

Kısaca Tekstil Kalite Belgesi olarak ifade edilen Azotex Güvenli Tekstil Sistemi Belgesi’ne sahip olmak için Azotex testlerinin yapılması gerekmektedir. Ssistemin temel ilkeleri şu şekilde özetlenebilir:

      Tekstil ürünleri içinde bulunması yasaklanan azo boyar maddeler hiç kullanılmamış olmalıdır.

      Tekstil ürünleri içinde bulunması sınırlandırılan kimyasal maddeler ise ancak belirlenen sınırlar içinde kullanılmış olmalıdır.

Tekstil Kalite Belgesi ve Azotex Güvenli Tekstil Sistemi standardı konularında farklı bilgiler almak amacı ile, kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., yönetici ve çalışanlarına her zaman danışabilirsiniz.Tekstil Kalite Belgesi Yaptırmak İstermisiniz