mijn vocölçü

VOC-meting

Internationaal goedgekeurd en geaccrediteerd;
VOC-meetservices

VOC-meting

VOC staat voor English Volatile Organic Compound en staat voor vluchtige organische stoffen. VOS zijn vluchtige chemische stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Het onder controle houden van deze vluchtige organische stoffen is uitermate belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van werknemers en voor de bescherming van het milieu. Om de VOS-emissies te verminderen, worden op nationaal en internationaal niveau verschillende wettelijke voorschriften en normen vastgesteld.

Deze vluchtige chemicaliën zijn over het algemeen geurloos en kleurloos en zijn meestal samengesteld uit gassen. De bron van VOS, dat vluchtige organische chemische componenten is die onder normale omstandigheden verdampen en met lucht vermengen, zijn oplosmiddel, verdunner en soortgelijke van aardolie afgeleide producten die vooral worden gebruikt in reinigingsmiddelen en verven. Dit zijn schadelijke stoffen voor milieuomstandigheden en de menselijke gezondheid. VOS veroorzaken vervuiling, vooral in luchtvervuiling, bodem en grondwater. Het directe effect van VOS op de menselijke gezondheid komt met name voor in omgevingen binnenshuis. Een VOS-waarde kan bijvoorbeeld duizend keer hoger worden gemeten in een geschilderd gebied dan in een buitenkant. Daarom verdient het in de verfsector de voorkeur watergedragen verven te gebruiken met een veel lagere VOC-waarde.

Vanwege de schade veroorzaakt door VOC's aan het milieu en de menselijke gezondheid, moeten de wettelijke voorschriften worden nageleefd bij de productie van veel producten, vooral in producten voor gebruik binnenshuis.

Vluchtige organische stoffen veroorzaken ernstige schade aan de vorming van ozon op leefniveau. Het is ook chronisch bij de mens en leidt tot ziekten zoals kanker, aandoeningen van de luchtwegen (COPD), hoofdpijn, vermoeidheid en huid- en oogirritatie.

Wat is de omvang van VOC-metingen?

Er zijn ook richtlijnen 2004 / 42 / EC en 1999 / 13 / EG in het kader van harmonisatie met de Europese Unie.

Richtlijn 2004 / 42 / EG heeft betrekking op de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen uit organische oplosmiddelen die worden gebruikt in bepaalde verven, vernissen en producten voor voertuigvernieuwing. De 1999 / 13 / EG-richtlijn heeft betrekking op de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen als gevolg van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde activiteiten en voorzieningen. Deze twee richtlijnen ondersteunen elkaar.

Tegenwoordig zijn er veel bedrijven die de uitstoot van vluchtige organische stoffen in de lucht veroorzaken. Organische chemie, rubber, rubber, plastic, asfaltproductie, glasvezel, afvalwaterzuivering, elektronica, verfspray, farmaceutische en textielbedrijven en alle bedrijven die organische oplosmiddelen gebruiken, zijn de toonaangevende.

De eerste wettelijke regeling voor vluchtige organische stoffen in ons land is de verordening inzake de bescherming van de luchtkwaliteit, gepubliceerd in 1986. Voor het eerst beperkt deze verordening de emissies van organische gassen en dampen die vrijkomen in de lucht, en de ondernemingen die de in deze verordening beschreven activiteiten uitvoeren, zijn onderworpen aan emissievergunningen. Een aantal problemen en tekortkomingen die zijn ondervonden bij de implementatie van deze methode zijn geëlimineerd door de verordening inzake de beheersing van industriële luchtverontreiniging die is uitgegeven in 2004. Met deze verordening is de reikwijdte van de ondernemingen die oplosmiddelen gebruiken en VOC-emissies veroorzaken, uitgebreid. Met de verordening inzake de beheersing van luchtverontreiniging veroorzaakt door fabrieken die zijn uitgegeven in 2006, krijgen de aan autorisatie onderworpen bedrijven de tijd die zij nodig hebben om hun milieu-investeringen te voltooien. Bovendien zijn de reductie van vluchtige organische stoffen en de eliminatie van fouten als gevolg van emissiemeting opgenomen in deze verordening in overeenstemming met de EU-richtlijn 1999 / 13 / EG. Ten slotte heeft de verordening inzake de beheersing van industriële luchtverontreiniging, uitgegeven in 2009, de grenswaarden voor emissies en luchtkwaliteit van de ondernemingen bepaald om de volksgezondheid en de natuurlijke omgeving te beschermen tegen de gevaren van verontreiniging.

onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc.biedt meetservices in overeenstemming met nationale en internationale normen en met een onpartijdige benadering en voldoet aan de normen van TS EN ISO / IEC 17020 Algemene criteria voor de werking van verschillende soorten inspectieorganisaties. U kunt meer informatie over VOC-metingen of andere metingen van onze organisatie opvragen.

 

 VOC-meettest