Windsnelheidsmeting

Windsnelheid Meting

Internationaal goedgekeurd en geaccrediteerd;
Diensten voor het meten van windsnelheden

Windsnelheid Meting

De laatste tijd is er meer aandacht voor hernieuwbare energiebronnen. Hierbij wordt vooral windenergie veel gebruikt. Het belangrijkste is echter efficiëntie in dergelijke systemen. De manier van efficiëntie en een hoog niveau van energieproductie in windenergiesystemen is door middel van regelmatige meet- en monitoringstudies.

Windmetingen moeten van hoge kwaliteit en conform de normen worden uitgevoerd. Op meerdere punten in het gebied waar de windturbine komt te staan, dienen metingen te worden verricht. Vooral als er een hoogvermogensysteem wordt geïnstalleerd, is het erg belangrijk om windmetingen te hebben om een ​​nauwkeurige en efficiënte investering te doen.

Windmetingen zijn gebaseerd op vele meteorologische variabelen zoals windsnelheid, richting, luchttemperatuur, vochtigheid en drukniveau. Bovendien moet de meethoogte worden bepaald op basis van de topografische kenmerken van de plaats waar het systeem zal worden geïnstalleerd.

De soorten, het aantal en de hoogten van meteorologische meetinstrumenten die bij metingen worden gebruikt, worden volledig bepaald in functie van de meetbehoeften. Metingen worden met bepaalde tijdsintervallen herhaald en regelmatig geregistreerd. Deze gegevens worden naar een centrum gestuurd en statistisch geëvalueerd.

Windmetingen moeten langs ten minste één weg worden uitgevoerd om goed gebruik te maken van wisselende seizoensomstandigheden.

Tijdens het uitvoeren van windsnelheidsmetingen, windsnelheidssensor, windrichtingssensor, hava temperatuursensor, relatieve vochtigheidssensor, druksensor en öEr wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals een meetrecorder. De belangrijkste sensoren die bij windmetingen worden gebruikt, zijn anemometer- en richtingssensoren. Deze apparaten moeten een kalibratiecertificaat hebben.

Windmeetsystemen kunnen op drie verschillende manieren worden gemaakt om de snelheid en richting van de wind te bepalen: mechanisch (anemometer), ultrasone methode of met op laser gebaseerde apparaten. Daarnaast worden er ook verschillende methoden gebruikt in de windmeetbranche. Met deze methoden worden resultaten verkregen over de veranderingen en richting van de windsnelheid.

Wat is de reikwijdte van windsnelheidsmetingen?

In 2012 is door het Ministerie van Staatsbosbeheer en Waterstaat het meetstandaardcommuniqué voor vergunningaanvragen op basis van wind- en zonne-energie uitgebracht. Dit communiqué regelt de principes met betrekking tot het maken en evalueren van wind- en zonnemetingen die moeten worden uitgevoerd binnen het bereik van de norm.

Volgens het communiqué moeten bij windmeetstations de volgende waarden met een interval van vijf seconden worden gemeten of berekend:

  • Gemiddelde, standaarddeviatie, minimum- en maximumwaarden voor windsnelheid
  • Gemiddelde en standaarddeviatiewaarden voor windrichting

Gemiddelde, minimale en maximale waarden voor andere parameters moeten worden geregistreerd met tussenpozen van één of tien minuten.

Sommige van de nationale en internationale normen waarmee rekening moet worden gehouden tijdens deze studies, kunnen als volgt worden vermeld:

  • TS EN 61400-1 Windturbines - Deel 1: Ontwerprichtlijnen
  • TS EN 61400-2 Windturbines - Deel 2: Kleine windturbines
  • TS EN 61400-4 Windturbines - Deel 4: Speciale vereisten voor versnellingsbakken
  • TS EN 61400-12-1 Windturbines - Deel 12-1: Meting van energieprestaties van elektriciteitsopwekkende windturbines
  • TS EN 61400-12-2 Windturbines - Deel 12-1: Vermogensprestatiemetingen van windturbines die elektriciteit opwekken door te werken met het windsnelheidsmeetsysteem over het motorhuis
  • TS EN 61400-11 Windturbines - Deel 11: Meettechnieken voor akoestische ruis
  • TS EN 61400-13 Windturbines - Deel 13: Meting van mechanische belastingen
  • TS EN 61400-21 Windturbines - Deel 21: Meting en evaluatie van energiekwaliteitskenmerken in netgekoppelde windturbines

onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., levert meetdiensten in overeenstemming met nationale en internationale normen en met een onpartijdige benadering, en tijdens zijn activiteiten voldoet het aan de principes van TS EN ISO / IEC 17020 Algemene criteria voor de werking van verschillende soorten inspectie-instellingen. Meer gedetailleerde informatie over windsnelheidsmetingen of andere metingen kunt u bij onze organisatie opvragen.Wilt u een Windsnelheidsmeting laten testen?