EMC-test

EMC / EMI-tests

Internationaal goedgekeurd en geaccrediteerd;
EMC elektromagnetische compatibiliteitstestservices

EMC-test

De uitdrukking EMC bestaat uit de initialen van de uitdrukking Electromagnetic Compatibility in het Engels en betekent elektromagnetische compatibiliteit. Als de producten geschikt worden bevonden als resultaat van de tests die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 89/336/AT uitgegeven door de Europese Unie, wordt een conformiteitscertificaat afgegeven door de organisatie die de tests uitvoert.

De ontwikkeling van technologieën brengt veel innovaties en gemakken in het menselijk leven. Vooral elektrische en elektronische apparaten zijn een integraal onderdeel van het leven geworden. Tot voor kort werd de energie- en datatransmissie geleverd door kabels, maar tegenwoordig zijn draadloze transmissiemethoden veel gebruikelijker.

Hoewel nieuwe systemen schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu, hebben ze ook invloed op elkaar. Bijna alle elektrische en elektronische apparaten stoten tijdens het werken enige elektromagnetische energie uit naar de omgeving. Deze energie, waar apparaten tijdens het werken door worden beïnvloed, wordt elektromagnetische interferentie genoemd. Het vermogen van apparaten om te blijven werken in de elektromagnetische omgeving zonder interferentie te veroorzaken of erdoor te worden beïnvloed, wordt elektromagnetische compatibiliteit genoemd. In eenvoudiger bewoordingen is elektromagnetische compatibiliteit dat een apparaat geen invloed heeft op een ander apparaat terwijl het in werking is of niet wordt beïnvloed door de werking ervan.

De EMC-test wordt uitgevoerd om deze toestand te bepalen. Problemen met elektromagnetische interferentie komen tegenwoordig op elk moment van het dagelijks leven voor. Een voorbeeld is de ruis of interferentie die wordt veroorzaakt door oproepen naar mobiele telefoons via luidsprekers van radio of televisie.

Tegenwoordig wordt veel nadruk gelegd op elektromagnetische compatibiliteit. Veel sectoren, van lucht- en ruimtevaarttechnologie tot geneeskunde, verschillende industriële toepassingen en de automobielsector, moeten voldoen aan EMC-normen. In deze richting zijn vele nationale en internationale standaarden ontwikkeld. Deze normen beperken voornamelijk het niveau van elektromagnetische energie dat door het apparaat wordt uitgezonden of de energie die het door de omgeving wordt beïnvloed. Elektromagnetische compatibiliteitstests worden uitgevoerd in overeenstemming met de testtypes en methoden beschreven in deze normen.

Wat is de reikwijdte van EMC-testen

In het kader van de nieuwe aanpak-richtlijnen heeft de Europese Unie de volgende voorschriften uitgevaardigd waaraan machines en elektrische apparaten onderworpen zijn:

      2006 / 42 / AT Machinerichtlijn

      2006 / 95 / AT laagspanningsrichtlijn (LVD)

      2004 / 108 / EG Elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn (EMC)

Tijdens elektromagnetische compatibiliteitstests worden zowel deze voorschriften als gerelateerde normen als uitgangspunt genomen.

In dit verband zijn de volgende normen in aanmerking genomen tijdens de EMC-testen van elektrische en elektronische apparaten:

  • TS EN 61000-6-2 Elektromagnetische compatibiliteit (emu) - Deel 6-2: algemene normen - immuniteit voor industriële omgevingen

      TS EN 61000-6-4 Elektromagnetische compatibiliteit (emu) - Deel 6-4: Algemene normen - Emissienorm voor industriële omgevingen

      TS EN 60601-1-2 Elektrische medische apparatuur - Deel 1-2: algemene specificaties voor basisveiligheid en vereiste prestaties - Aanvullende norm: elektromagnetische storingen - specificaties en tests

      TS EN 55024 Apparaten voor informatietechnologie - Immuunkenmerken - Meetmethoden en limieten

      TS EN 55014-1 Elektromagnetische compatibiliteit - Specificatie voor huishoudelijke apparaten en soortgelijke apparaten - Deel 1: Emissie

      TS EN 55014-2 Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen voor huishoudelijke en soortgelijke apparaten, elektrische apparaten en soortgelijke apparaten - Deel 2: Immuniteit - Productfamiliestandaard

      TS EN 62052-11 Elektrische meetapparatuur (aa) - Algemene regels, tests en testomstandigheden - Deel 11: Meter

      TS EN 61326-1 Elektrische apparatuur voor meting, controle en laboratoriumgebruik - Emu-vereisten - Deel 1: Algemene voorwaarden

 

onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., biedt testdiensten in overeenstemming met nationale en internationale normen en met een onpartijdige benadering, en tijdens zijn activiteiten voldoet het aan de principes van TS EN ISO / IEC 17020 Algemene criteria voor de werking van verschillende soorten inspectie-instellingen. Uitgebreidere informatie over EMC-testen of andere testen kunt u bij onze organisatie opvragen.Wilt u een EMC Test ondergaan?

Ons bedrijf zal de beste keuze voor u zijn om uw EMC-test te laten uitvoeren door gebruik te maken van alle technologische faciliteiten met onze internationaal gevalideerde, geaccrediteerde en goedgekeurde deskundige ingenieurs en apparatuur. U kunt uw aanvraag indienen door ons online testaanvraagformulier in te vullen. We zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de EMC Test certificering.