Verlichtingsmetingen

Verlichtingsmetingen

Internationaal goedgekeurd en geaccrediteerd;
Verlichtingsmetingen Meetdiensten

Verlichtingsmetingen

Verlichting is een van de belangrijkste factoren die de productiviteit van werknemers in werkomgevingen beïnvloeden. Om te zorgen voor een veilige werkomgeving, om comfortabeler en gemakkelijker visueel werk te kunnen doen en om een ​​geschikt gezichtsveld te creëren, moet er voldoende licht in de werkomgeving zijn. Het creëren van een veilige werkomgeving voor bedrijven heeft de hoogste prioriteit. Het verbeteren van de arbeidsveiligheid en het zichtbaar maken van gevaren op de werkplek is alleen mogelijk in goed verlichte werkomgevingen.

De visuele impact van een goed verlichte omgeving is zeker groot. Om ervoor te zorgen dat de werknemers zich beter voelen, moet het lichtniveau in de werkomgeving voldoende zijn. Zoals in het begin werd gezegd, heeft verlichting op de werkplek een grote invloed op de productiviteit van de werknemers en dus op het bedrijf.

De geschiktheid van de verlichting voor het werk in de ondernemingen is een belangrijke factor bij het voorkomen van arbeidsongevallen op de werkplek. Om te begrijpen of de verlichting voldoende is of niet, worden er lichtintensiteitsmetingen in de omgeving gedaan. Volgens deze meetresultaten, die onpartijdig en onafhankelijk worden uitgevoerd door verschillende test- en inspectieorganisaties, moeten de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen als de verlichting van de omgeving niet voldoende wordt bevonden voor een veilige werking.

De algemene benadering van verlichting is om zoveel mogelijk gebruik te maken van daglicht. Als dit niet kan worden bereikt, is het noodzakelijk om gebruik te maken van andere verlichtingstools. Het aan te leggen verlichtingssysteem moet in ieder geval in balans zijn met het gebruik van daglicht. Dit is zowel belangrijk voor de ooggezondheid van de werknemers als voor de kosten van het bedrijf.

Wat is de reikwijdte van verlichtingsmetingen?

In het huidige verlichtingssysteem zijn de intensiteit van de verlichting en de lichtverdeling in de werkomgeving recht evenredig met het snel, veilig en comfortabel werken van de medewerkers. Hoe hoger de lichtintensiteit, hoe meer details van het werk worden onthuld. Dit vermindert het risico dat werknemers fouten maken en worden blootgesteld aan arbeidsongevallen. In veel onderzoeken is vastgesteld dat het effect van voldoende verlichte werkomgevingen op de verbetering van de prestaties van werknemers groot is.

Er worden verlichtingsmetingen gedaan om te bepalen of de lichtintensiteit in de werkomgevingen van de ondernemingen passend en voldoende is. Afhankelijk van de sector en het werkterrein waarin ze actief zijn, moeten bedrijven goed verlicht zijn.

Volgens de principes van de Regeling inzake gezondheids- en veiligheidsomstandigheden bij het gebruik van arbeidsmiddelen, uitgegeven door het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid, zijn bedrijven verplicht om de omgevingen en uitrusting die door werknemers worden gebruikt met bepaalde tussenpozen en in overeenstemming met bepaalde methoden te testen en te inspecteren. Onder de metingen die in dit verband worden uitgevoerd, vallen ook metingen van verlichting of lichtintensiteit. Er zijn vele nationale en internationale normen die als basis dienen voor deze metingen. Enkele normen waarmee rekening wordt gehouden bij het uitvoeren van verlichtingsmetingen zijn de volgende:

·         TS EN 12464-1 Verlichting en verlichting - Verlichting van werkplekken - Deel 1: Werkplekken binnenshuis

·         TS EN 12464-2 Licht en verlichting - Verlichting van werkplekken - Deel 2: Buitenwerkplekken

·         ISO 8995-1:2002 (CIE S 008/E:2001) Verlichting van werkplekken - Deel 1: Binnen

·         ISO 8995-3:2006 (CIE S 016/E:2005) Verlichting van werkplekken - Deel 3: Verlichtingseisen voor veiligheid en beveiliging van werkplekken buitenshuis

·         COHSR-928-1-IPG-039 Meting van verlichtingsniveaus op de werkplek - Canadese voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het werk, deel VI

·         ISO/FDIS 8995-2:2005-09 Verlichting van werkplekken - Deel 2: Buiten

onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc.levert meetdiensten in overeenstemming met nationale en internationale normen en met een onpartijdige benadering. Bovendien voldoet het tijdens deze activiteiten aan de principes van TS EN ISO / IEC 17020 Algemene criteria voor de werking van verschillende soorten inspectie-instellingen. Meer gedetailleerde informatie over verlichtingsmetingen tussen metingen van de werkplekomgeving is op te vragen bij onze medewerkers.Wilt u een lichtmetingstest laten uitvoeren?