Lusimpedantiemeting

Cyclusimpedantiemeting

Onze deskundige ingenieurs en autoriteiten;
Lusimpedantiemeting Inspectie en controles

Cyclusimpedantiemeting

Het is erg belangrijk om regelmatige en nauwkeurige metingen uit te voeren om een ​​vlotte en continue werking van een elektrische installatie te garanderen. Een van de uit te voeren metingen is de lusimpedantiemeting. Om de conformiteitsrapporten te krijgen die nodig zijn voor de elektrische installatie, is het noodzakelijk om de lusimpedantie te meten.

De lusimpedantie wordt gemeten tussen de beschermende aarde (PE) en de voedingslijn (L). Deze meting wordt ook wel bronimpedantie genoemd. Als een elektrische installatie wordt beveiligd door overstroombeveiligingselementen, dan is het noodzakelijk om de lusimpedantie te meten. Huidige beveiligingselementen worden gebruikt vanwege foutstromen die optreden bij kortsluiting. In dat geval moeten de beveiligingselementen het circuit openen met het gewenste tijdsinterval. Hiervoor moet de impedantiewaarde tussen de fase en de PEN-geleider binnen de normen vallen. Alle metalen delen van de faciliteit worden gecombineerd met de beschermings- en neutrale geleiders en worden als een gemeenschappelijke geleider door het hele netwerk getrokken. Deze geleider is PEN-geleider.

Om de lusimpedantie te meten, neemt het meetapparaat een bepaalde stroom van de faseleiding en zendt deze via de aardleiding naar de aarde. Deze stroom die door de aarde gaat, keert terug naar het apparaat, dat wil zeggen de fasegeleider, van de werkende aarding. De som van de weerstandswaarden van alle lijnen die het in deze richting passeert, wordt de lusimpedantie genoemd.

Binnen deze som, dat wil zeggen de impedantiewaarde, zijn er de volgende waarden: beschermende aarding, aarding van de werking, weerstanden van de secundaire wikkeling van de transformator, weerstand van de fasegeleider en weerstand van de beschermende aardgeleider. De som van al deze waarden geeft de lusimpedantie.

Als de meting op deze manier wordt uitgevoerd, is de gemeten aardingswaarde correct. Omdat de beveiligingselementen zullen reageren op de kortsluitstroom die op deze lijn zal verschijnen. Als er bijvoorbeeld een kortsluiting is in de faselijn van een machinelichaam, bestaat het pad dat de stroom zal volgen uit deze vijf items.

Het belang van het meten van lusimpedantie

Als overstroomapparaten worden gebruikt voor beveiliging tegen indirecte aanraking in systemen met aardingstype TN, moet worden gecontroleerd of de geselecteerde aderdoorsneden geschikt zijn voor de stroom die nodig is voor elke uitschakeltijd. Voor bescherming bij indirect contact moet de lusimpedantie tussen de beschermingsgeleider en de hoofdgeleider en tussen de PEN-geleider en de hoofdgeleider worden bepaald. Of, als de installatie wordt beschermd door overstroombeveiligingselementen, moet de foutlusimpedantie worden gemeten. In geval van een fout moet de impedantiewaarde tussen PEN en fase de kleinste waarde hebben om het circuit binnen een bepaald tijdsinterval te openen. Deze waarde kan alleen worden verkregen door metingen uit te voeren met geschikte meetapparatuur. Aangezien er op dit moment netwerkspanningsschommelingen kunnen zijn, is het noodzakelijk om het gemiddelde van vele metingen te nemen. Lusimpedantiemetingen moeten worden uitgevoerd op het verste punt van een stroomcircuit.

In de bijlage (bijlage III) van de Regeling veiligheid en gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen, uitgegeven door het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid in 2013, valt het onderwerp meting van de lusimpedantie onder het onderwerp installaties. Dienovereenkomstig moeten de lusimpedantiemetingen van de geleiders worden uitgevoerd door elektrotechnici, elektrotechnici of hoge technici. Anders hebben de uit te voeren metingen geen waarde.

De wettelijke voorschriften waarmee rekening moet worden gehouden bij de uit te voeren controles worden als volgt uitgelegd:

  • Regeling aarding in elektrische installaties uit 2001
  • Regeling elektrische hoogspanningsvoorzieningen uit 2000
  • Regeling Elektriciteit Binneninstallaties uit 1984

Veel test- en inspectieorganisaties voeren lusimpedantiemetingen uit. Onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc. biedt ook lusimpedantiemetingen met een competente manager en medewerkers en een sterke infrastructuur.

 

 Wilt u een lusimpedantiemeting laten uitvoeren?