Kraan Inspectie

Kraaninspectie

Onze deskundige ingenieurs en autoriteiten;
Kraaninspectie en controles

Kraaninspectie

Historisch gezien werden kranen in de tiende jaar voor Christus door de Romeinen gebruikt. Van de tekeningen die bewaard zijn gebleven, hebben deze vroege kraanontwerpen een katrol aan de bovenkant van de mast. Een touw dat door de haspel gaat, wordt aan de lasten vastgemaakt en de last wordt met behulp van een door slaven aangedreven voetmolen de lucht in getild. De eerste door een katrol aangedreven kranen verschijnen in de vijftiende eeuw in Italië. Tegen de negentiende eeuw verschijnen deze keer kranen die werken met stoomkracht.

Kranen zijn krachtige machines die tegenwoordig het midden houden tussen hef- en transportmiddelen. Deze worden gebruikt om lasten op te tillen en van de ene plaats naar de andere over te brengen. Tegenwoordig heeft het een grote verscheidenheid aan typen, afhankelijk van de gebruiksgebieden, afmetingen en werksystemen.

Kranen, die grote kansen creëren voor bedrijven in bouwgebieden, grote zakelijke fabrieken en scheepswerven, zijn een machine die bestaat uit katrollen en touwen die op een lange arm zijn gemonteerd om een ​​zware last hoog te tillen. Afhankelijk van de door de kraan te hijsen last kan de lengte van de arm en het aantal haspels waarop de kabels worden gewikkeld variëren. Sommige kranen hebben de mogelijkheid om een ​​zware last op te tillen en deze zowel verticaal als horizontaal te verplaatsen. Kranen zorgen voor deze bewegingen met behulp van de motoren erop. Kranen van het werkplaatstype die met armkracht werken, hebben een lager hefvermogen.

Als het echter gaat om het optillen van een gewicht en het ergens naartoe verplaatsen, is er altijd de gevarendimensie van het werk. Om geen ongelukken te veroorzaken, moeten kranen regelmatig worden gecontroleerd. Maar meestal doen zich onverwachte situaties voor als gevolg van het gebruik van kranen door ongekwalificeerde of ongetrainde mensen of hun verkeerd gebruik en verkeerd gebruik, en soms het verwaarlozen van hun regelmatig onderhoud.

Controle- en inspectieprincipes van kranen

Overeenkomstig de bepalingen van de Regeling veiligheid en gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen zijn werkgevers verplicht rekening te houden met de bijzondere arbeidsomstandigheden op de werkplek en de gevaarlijke situaties op het gebied van gezondheid en veiligheid bij de keuze van de machines en uitrusting die in hun onderneming worden gebruikt, en ervoor te zorgen dat deze machines en uitrusting tijdens het gebruik geen gevaar opleveren. Als werkgevers er echter niet voor kunnen zorgen dat deze machines en uitrusting volledig veilig zijn voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, dan moeten ze in ieder geval de nodige maatregelen nemen om de risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., voert regelmatige controles uit van de kranen die zich tussen de hijs- en transportmiddelen van de ondernemingen bevinden en rapporteert de geconstateerde fouten en gevaarlijke situaties aan de onderneming. Met de regelmatige inspectie van de kranen op deze manier worden tijdig maatregelen genomen voor risico's die de veiligheid van de werknemers en de onderneming in gevaar brengen of de onderneming schade toebrengen.

In de bovengenoemde verordening zijn er criteria en relevante normen waarmee rekening moet worden gehouden tijdens controleperiodes en controles, afhankelijk van de typen en kenmerken van de kranen die in de onderneming worden gebruikt.

De normen waarmee rekening wordt gehouden bij de inspecties van kranen zijn:

  • TS 10116 Hijs- en handlingmachines - Kranen - Inspectie- en testmethoden
  • TS EN 12385-3 + A1 Staalkabels - Veiligheid - Deel 3: informatie over bediening en onderhoud
  • TS EN 13157 + A1 Kranen - Veiligheid - Handbediende hefwerktuigen
  • TS ISO 4309 Kranen - Staalkabels - Toepassingsregels voor inspectie en buitenbedrijfstelling
  • TS ISO 12480-1 Kranen - Veilige bediening - Deel 1: Algemeen

Onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc. heeft een competente manager en medewerkers en een sterke infrastructuur. Het biedt regelmatige inspectiediensten van kranen van alle afmetingen en capaciteiten op een kwalitatieve, betrouwbare en snelle manier.

 

 Wilt u een kraankeuring laten uitvoeren?