Over ons

Over ons

TÜRCERT-certificering
Bedrijfsinformatie over het bedrijf

Over ons

onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., werd opgericht in 2013 in Istanboel. Ons bedrijf, dat volledig is opgericht met binnenlands kapitaal, opereert binnen het kader van de TS EN ISO / IEC 17020 Algemene criteria voor de werking van verschillende soorten inspectie-instellingen. Het heeft ook de accreditatiebevoegdheid in overeenstemming met de genoemde norm.

TÜRCERT Technical Control and Certification Inc. handelt in overeenstemming met de nationale en internationale normen in haar activiteiten en toont een onafhankelijke en onpartijdige aanpak.

De managers en medewerkers van ons bedrijf hebben voldoende kennis en ervaring op het gebied van product-, service-, certificatie-, meet-, analyse-, test-, inspectie- en evaluatiestudies.

Product- en servicecertificeringsstudies

Vanaf het begin van de vorige eeuw tot heden wordt het belang van standaardisatie-inspanningen in het sociale en economische leven in de wereld en in ons land meer voelbaar. Overheden van landen doen meer moeite om standaardpraktijken te verspreiden en consumenten te beschermen. Product- en certificeringsstudies worden beschouwd als een effectief hulpmiddel om in korte tijd resultaten te behalen, in termen van direct contact met consumenten en het creëren van garantie voor consumenten.

Met de oprichting en werking van het Turkish Standards Institute krijgen producenten het besef hoogwaardige goederen en diensten te produceren volgens de normen en worden de veiligheid van leven en eigendom van de consument bewaard, worden vergelijkingen en selectie tussen producten en diensten voorkomen en wordt de misleiding van kwaliteit voorkomen.

In dit kader biedt ons bedrijf TÜRCERT Technical Control and Certification Inc. de volgende certificeringsdiensten voornamelijk aan bedrijven van alle sectoren en maten:

 • Certificering van productielocaties
 • Certificering van producten en diensten
 • Certificering van geïmporteerde producten
 • Certificering van laboratoria
 • Certificering van servicelocaties
 • Certificering van kwaliteitssystemen
 • Certificering van milieubeheersystemen

Certificatieactiviteiten zijn in essentie een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die bewijst dat een in een organisatie geïmplementeerd managementsysteem voldoet aan de relevante normen en effectief wordt beheerd.

Ons bedrijf TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., in overeenstemming met de normen gepubliceerd door nationale en internationale autoriteiten en allerlei soorten wettelijke voorschriften, voeren het certificeringswerk uit. In dit kader worden voor de producten test- en analysestudies, bewakingsdiensten, conformiteitscontroles en soortgelijke onderzoeken uitgevoerd.

Meting, analyse, testen, inspectie en evaluatiestudies

Ons bedrijf TÜRCERT Technical Control and Certification Inc. biedt niet alleen certificeringsdiensten, maar biedt ook meet-, analyse-, test-, inspectie- en evaluatiediensten in overeenstemming met de behoeften van ondernemingen.

Ondernemingen die in verschillende sectoren actief zijn, gebruiken veel machines, gereedschappen en apparatuur op basis van hun werkterrein. In overeenstemming met de door het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid uitgegeven Verordening betreffende de gezondheids- en veiligheidscondities bij het gebruik van arbeidsmiddelen, zijn ondernemingen verantwoordelijk voor het testen en inspecteren van de omgevingen en apparatuur die de werknemers gebruiken in bepaalde intervallen en in overeenstemming met bepaalde methoden. In deze context worden veel test-, inspectie-, meet- en analyseonderzoeken als voorbeelden uitgevoerd:

 • Hef- en transportmiddelen: kranen, platformen, pallettrucks, vorkheftrucks, liften, liften
 • Drukvaten: warmwater- en verwarmingsketels, compressoren en luchttanks, hydroforen en expansievaten, stoomketels, LPG-opslagtanks, industriële gasopslagtanks, LPG-tanks
 • Technische metingen en evaluaties: aardingsmeting, bliksemafleidermeting, elektrische paneelmeting, testoperaties van lekstroomrelais, isolatie- en isolatietests, stroomvoerende controle van geleiders, beeldvormingsdiensten met thermische camera's, meting van elektromagnetische velden, meting van ventilatie- en airconditioninginstallaties
 • Niet-destructief onderzoek: ultrasoon onderzoek, radiografisch onderzoek, vloeistofpenetratieonderzoek, magnetisch onderzoek, vacuümonderzoek
 • Hygiëne en sanitaire voorzieningen: voedselhygiëne, waterhygiëne, personeelshygiëne, apparatuurhygiëne, luchthygiëne, voedseltemperatuur- en pH-regeling, vochtigheids- en temperatuurregeling van omgevingen

Ons bedrijf TÜRCERT Technical Control and Certification Inc. is gebaseerd op nationale en internationale normen in al deze werken.

Wie we zijn

Betrouwbare service Een van de belangrijkste factoren bij het vormen van klanttevredenheid is betrouwbare service. Organisaties die klanttevredenheid kunnen creëren,...
Nauwkeurige rapportage Voor alle organisaties die test- en inspectiediensten leveren, is rapportage het belangrijkste onderdeel van het werk. Meten, analyseren,...
Neutrale service Over het algemeen is het het vermogen om onpartijdig te zijn, geen partij te kiezen bij gebeurtenissen en ontwikkelingen en onpartijdig te blijven. Onpartijdig zijn is...
Snelle service Onze leeftijd is de leeftijd van snelheid. Tijd is niet genoeg voor mensen steeds meer. Iedereen heeft haast om ergens te komen of zoiets. Maar...
Professionele service Er zijn een aantal criteria die aangeven of een organisatie professioneel is of niet. Bijvoorbeeld, die organisatie in het gebied dat zij bedient...
Waarom wij Tegenwoordig zijn product- en servicecertificeringsstudies of meet-, analyse-, test-, inspectie- en evaluatiediensten in ons land...
Vertrouwelijkheid, toewijding aan onafhankelijkheid, onpartijdigheid Onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., tijdens allerlei soorten product- en servicecertificeringsstudies of...
Turijnse morele principes Organisaties die nationale en internationale meet-, analyse-, test-, inspectie- en evaluatiediensten leveren, voldoen aan de ISO 17020-norm.
politiek Ons bedrijf TÜRCERT Technical Control and Certification Inc. is sinds de eerste dag van zijn oprichting...
Visie en missie Onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., in lijn met de visie en missie die het sinds de dag van oprichting heeft bepaald,...
Over ons Onze organisatie, TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., werd in 2013 opgericht in Istanbul. Helemaal lokaal...