ISO27001InformatieBeveiligingManagementSysteemTraining

ISO 27001 Informatiebeveiligingsmanagementsysteemtraining

Internationaal geldig en geaccrediteerd;
ISO 27001 Informatiebeveiligingsmanagementsysteemtraining

ISO 27001 Informatiebeveiligingsmanagementsysteemtraining

Nu internet en computernetwerken zo wijdverbreid zijn geworden, is het erg belangrijk geworden om informatiebeveiliging te waarborgen. Vandaag hebben bedrijven echter nog steeds niet de nodige en voldoende voorzorgsmaatregelen genomen op het gebied van informatiebeveiliging. Deze situatie bedreigt veel bedrijven, ook grote en internationale organisaties. In dit opzicht zijn er enkele verplichtingen opgelegd door wet- en regelgeving en zijn er in ieder geval de nodige maatregelen genomen om bedrijfs- en persoonlijke informatie te beschermen.

Aangezien de meeste bedrijven afhankelijk zijn van informatie, technologie en systemen, is informatiebeveiliging van cruciaal belang. Hieruit vloeit de noodzaak voort om informatieactiva tegen schade te beschermen. Aangezien informatiebeveiliging ook de zakelijke doelstellingen van bedrijven ondersteunt, hebben de studies en te nemen voorzorgsmaatregelen om de informatiebeveiliging te waarborgen een hoge prioriteit.

Informatiebeveiliging is een onderdeel van corporate governance en hangt nauw samen met de beveiliging van informatietechnologieën, fysieke beveiliging, risicobeheersing, bedrijfscontinuïteit en naleving van wet- en regelgeving.

Het is namelijk niet mogelijk om de risico's met betrekking tot informatiebeveiliging volledig uit te sluiten of voor elke situatie voorzorgsmaatregelen te nemen. In dit verband dient een risicoanalyse te worden gemaakt en de risico's te worden geëvalueerd en waar nodig dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te worden genomen. Allereerst mag niet worden vergeten dat de te doen investering om de informatiebeveiliging te waarborgen lager zal zijn dan de verwachte besparingen uit de te lijden verliezen. Het verminderen van de verliezen die voortvloeien uit de risico's die voortvloeien uit informatiebeveiliging heeft ook een positieve invloed op de financiële resultaten van de onderneming. Maar wat nog belangrijker is, het verhoogt het prestige en de reputatie van het bedrijf.

Informatiebeveiliging is een eis die alle beheers- en bedrijfsprocessen dekt. Om deze reden moet het zich verspreiden naar het hele bedrijf en moeten alle werknemers deze verplichting voelen. Alle werknemers moeten gevoelig zijn en belang hechten aan de integriteit, vertrouwelijkheid en bruikbaarheid van zakelijke en persoonlijke informatiemiddelen.

Al deze toelichtingen tonen het belang en de noodzaak van informatiebeveiliging aan. Daarom moet elk bedrijf de ISO 27001 Information Security Management System-norm begrijpen en een informatiebeveiligingsbeleid opstellen, rekening houdend met goede praktijken, en het bewustzijn vergroten door alle partijen in deze richting op te leiden.

De ISO 27001-norm heeft tot doel zich bewust te zijn van de bedreigingen die het bedrijf zal tegenkomen, het werk niet te onderbreken, geen verliezen te lijden in de problemen die zich kunnen voordoen, om de vertrouwelijkheid, toegankelijkheid en integriteit van de informatiemiddelen van de bedrijven onder alle omstandigheden te beschermen.

Reikwijdte van trainingen voor informatiebeveiligingsbeheersystemen

De ISO 27001 Information Security Management System-norm is gepubliceerd door de International Standards Organization en is een reeks normen die helpen bij het beschermen en beheren van waardevolle informatiemiddelen.

onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc.biedt trainingsdiensten en certificeringsstudies aan bedrijven die deze norm willen vastleggen en implementeren in hun ondernemingen. De trainingsprogramma's die voor dit doel zijn georganiseerd, zijn:

 • ISO 27001 Informatiebeveiligingsbeheersysteem Basistraining
 • ISO 27001 documentatie training
 • ISO 27001 interne audittraining
 • ISO 15504 Software Proces Evaluatie Training

Informatiebeveiligingsbeheersysteem Basistraining wordt gegeven om de basisconcepten van informatiebeveiliging uit te leggen, de basisprincipes van risicoanalyse en informatiebeveiligingsbeheersysteemstandaard te interpreteren en bij te dragen aan het opzetten van een effectief informatiebeveiligingsbeheersysteem. De hoofdonderwerpen van deze opleiding zijn:

 • Concepten en termen voor informatie en informatiebeveiliging
 • Risico analyse
 • Interpretatie van ISO 27001 standaardclausules
 • Beveiligingscontroles en voorzorgsmaatregelen
 • Kritische succes Factoren
 • documentatie
 • Certificatieproces
 • Case studies

Deze trainingen zijn meestal in twee dagen voltooid en succesvolle deelnemers ontvangen certificaten.

Onze organisatie, TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., biedt ISO 27001 Information Security Management System-training aan bedrijven met al haar managers en werknemers en haar sterke infrastructuur.

 

 Wilt u profiteren van onze ISO 27001 Information Security Management System Training?