doğruraporl Game

Nauwkeurige rapportage

TURCERT-certificering
Over de nauwkeurige rapportagebenadering van ons bedrijf

Nauwkeurige rapportage

Voor alle organisaties die test- en inspectiediensten leveren, is rapportage het belangrijkste onderdeel van het werk. De organisaties die meet-, analyse-, test-, inspectie- en evaluatiediensten leveren, verstrekken de verkregen informatie en de resultaten van het onderzoek aan de bedrijven die om deze diensten vragen vergezeld van het rapport. Als deze organisaties zijn geaccrediteerd door nationale of internationale accreditatie-instanties, dat wil zeggen dat zij zijn gemachtigd, worden hun rapporten geaccepteerd door alle nationale en internationale officiële en particuliere organisaties.

Meting, analyse, testen, inspectie en evaluatie worden vaak uitgevoerd zoals vereist door bestaande wettelijke voorschriften en in overeenstemming met gepubliceerde normen. Tegelijkertijd willen organisaties die een kwaliteits- en betrouwbaar product of dienst willen leveren, hun bedrijven en producten met bepaalde tussenpozen laten testen en onderzoeken.

Op dit punt zijn de inhoud en juistheid van de rapporten die aan het einde van het onderzoek moeten worden voorbereid van groot belang. Dit is erg belangrijk voor organisaties die allerlei certificeringsstudies voor producten en diensten uitvoeren of die meet-, analyse-, test-, inspectie- en evaluatiediensten leveren. onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc.heeft in dit verband de nodige voorzorgsmaatregelen genomen en voert zijn activiteiten uit met verantwoordelijkheidsgevoel en bedient al zijn klanten op een betrouwbare manier.

Om nauwkeurige rapportage te garanderen, heeft ons bedrijf TÜRCERT de voorzorgsmaatregelen vooral genomen op de volgende punten:

  • Sterk manager- en personeelpersoneel
  • Sterke technische achtergrond
  • Commitment voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid
  • ISO 17020-standaard en ISO 17020-certificaat

Ons bedrijf, TÜRCERT, heeft een voldoende aantal vaste medewerkers in de relevante expertisegebieden om de bovengenoemde activiteiten uit te voeren. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor testen, analyse en evaluatie beschikken over de juiste opleiding, kwalificaties, ervaring en voldoende kennis van de gebieden die hun werk vereist. De medewerkers in de uitvoerende functie hebben de vaardigheden om de resultaten te evalueren, professionele beslissingen te nemen over de naleving van de noodzakelijke voorwaarden en rapporten op basis daarvan op te stellen.

Alle medewerkers zijn goed geïnformeerd over de technologieën die geteste en geteste producten produceren en over eventuele defecten die kunnen optreden tijdens het gebruik van deze producten. Ze zijn ook op de hoogte van de afwijkingen van deze producten ten opzichte van normale gebruiksomstandigheden.

Ons bedrijf, TÜRCERT, neemt ook de nodige maatregelen om werknemers te trainen en zichzelf te verbeteren. Deze trainingen zijn georganiseerd volgens de vaardigheden, kwalificaties en ervaringen van de medewerkers. Medewerkers moeten gelijke tred houden met de zich ontwikkelende technologie. Medewerkers en managers die in deze omstandigheden zijn opgeleid, kunnen echter nauwkeurige rapporten maken.

De tweede voorwaarde voor nauwkeurige rapportage is een sterke technologische infrastructuur. Omdat, waar de infrastructuur onvoldoende zal zijn, de meet-, analyse-, test-, inspectie- en evaluatiestudies uit de vereiste gevoeligheid zullen worden verwijderd en er geen accurate rapportage aan de klanten zal plaatsvinden.

Uiteraard is het essentiële criterium voor accurate rapportage de verbintenis van het test- en inspectieorgaan tot onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De presentatie van de resultaten van de rapporten door een onpartijdige en onafhankelijke organisatie is het belangrijkste punt in termen van de personen of organisaties die diensten aanvragen, evenals de openbare of particuliere instellingen waar deze rapporten zullen worden gepresenteerd.

onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc.zet zijn activiteiten voort in het kader van TS EN ISO / IEC 17020 Algemene criteria voor de werking van verschillende soorten inspectie-instellingen en heeft het ISO 17020-certificaat.

In overeenstemming met deze norm omvatten toegankelijke test- en inspectierapporten of inspectiedocumenten alle uitgevoerde activiteiten. Deze rapporten bevatten alle resultaten van de metingen, analyses, testen, inspectie- en evaluatiestudies, hun geschiktheid en de informatie die nodig is om ze te begrijpen en te interpreteren. Bovendien moet alle informatie nauwkeurig, volledig en duidelijk worden gerapporteerd. Deze rapporten moeten worden ondertekend of goedgekeurd door bevoegde medewerkers van de organisatie. Ons bedrijf TÜRCERT handelt in overeenstemming met al deze principes in de juiste rapporteringsaanpak.