de rohsbelgelendir

RoHS-certificering

Internationaal goedgekeurd en geaccrediteerd;
RoHS-certificerings- en certificeringsdiensten

RoHS-certificering

De Richtlijn 2003-2002-EC, in januari goedgekeurd door de Raad van Europa 95, verbiedt het gebruik van de volgende stoffen in elektronische kaarten of elektronische vervaardigde producten:

 • Lood (Pb)
 • Mercurius (Hg)
 • Cadmium (Cd)
 • Plus 6-waardig Chrome (Cr6 +)
 • Polybromide bifenyl (PBB)
 • Polybromide bifenylether (PBDE)

De Raad van Europa heeft de richtlijn herzien in 2008 en het volgende aan de lijst toegevoegd:

 • Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP)
 • Butylbenzylftalaat (BBP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Diisobutyl ftalaat (DIBP)

De RoHS, die de naam van de richtlijn geeft, is de initialen van de richtlijn beperking van gevaarlijke stoffen en is bedoeld om het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen te beperken. Met deze richtlijn heeft de Raad van Europa de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur al voltooid.

De zware metalen en componenten die hierboven worden vermeld, worden om twee redenen gedekt door RoHS:

 • Deze elementen zijn elementen die de gezondheid van de mens bedreigen.
 • Als deze elementen op een ongecontroleerde manier aan het milieu worden vrijgegeven en niet kunnen worden gerecycled, zijn de risico's voor alle levende wezens en voor het milieu enorm.

Gebruik van RoHS-stoffen

Het is een prioriteit geweest om het milieu te beschermen bij de productie van elektrische en elektronische apparaten waar zware elementen worden gebruikt, en niet om producten te produceren die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens tijdens het gebruik van deze producten en in geval van afval. Televisies, radio's, lichtwerktuigen, gloeilampen, kleine handgereedschappen, divers speelgoed, entertainment- en sportuitrusting, informatietechnologie en telecommunicatieapparatuur, printapparatuur, verkoopautomaten, batterijen, batterijen, NiCd-batterijen, schakelaars, sensoren, Deze gevaarlijke stoffen worden gebruikt bij de productie van elektrolyse of verchroomde platen en vele andere elektrische en elektronische apparaten.

Richtlijn 2002-95-EG, uitgegeven door de Raad van Europa, legt bepaalde beperkingen op aan het gebruik van deze stoffen tijdens de productie. Dergelijke elektrische en elektronische apparaten raken oververhit wanneer ze worden gebruikt en zware metalen die in de richtlijn worden genoemd werken in op deze verwarming en brengen giftige stoffen in de lucht. Om deze reden was de RoHS-richtlijn bedoeld om de productiebedrijven te controleren.

Tegenwoordig is solderen de meest gebruikte verbindingsmethode bij de productie van elektrische en elektronische gereedschappen. Op basis van de beperkingen die door de richtlijn worden geïntroduceerd, zal worden gesoldeerd met tin en zilver of met tin en koper. Kwik wordt vooral gebruikt in batterijen. Om aan de richtlijn te voldoen, worden batterijen zonder kwik geproduceerd. Op dezelfde manier worden contactreinigers gebruikt om bijvoorbeeld een permanente geleiding te behouden in elektrische verbindingen, of om kabels en aansluitingen in auto's te reinigen of om televisie, radio en kleine handgereedschappen schoon te maken. Dergelijke reinigingsmiddelen bevatten ook dergelijke zware metalen en zijn schadelijk voor de menselijke gezondheid.

Toepassing van ROHS in ons land

In mei heeft het ministerie van Milieu en Bosbouw een verordening uitgevaardigd betreffende het beperken van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. In de praktijk wordt genoemde verordening kortweg aangeduid als de EEA-verordening.

Het doel van deze verordening is de natuur en de menselijke gezondheid te beschermen. Om dit te bereiken, is het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen die worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrische en elektronische apparatuur beperkt. De verordening omvat ook administratieve, wettelijke en technische voorschriften met betrekking tot de controle van geïmporteerde elektrische en elektronische goederen. In de tussentijd zijn in de verordening ook de principes met betrekking tot het terugwinnen en verwijderen van elektrisch en elektronisch afval zonder de natuur te schaden gereglementeerd.

De bijlage bij de verordening bevat de categorieën elektrische en elektronische goederen (bijlage 1A) en een gedetailleerde lijst van deze categorieën (bijlage 1B). De categorieën elektrische en elektronische goederen en enkele producten die in deze categorieën vallen, zijn:

 • Grote huishoudelijke apparaten (koelkasten, diepvriezers, wasmachines, wasdrogers, vaatwassers, kooktoestellen, elektrische kookplaten, magnetrons, elektrische kachels, elektrische ventilatoren, afzuigers, airconditioners)
 • Kleine huishoudelijke apparaten (stofzuigers, tapijtwasmachines, weef- en naaimachines, strijkmachines, broodroosters, broodroosters, slijpmachines, koffieautomaten, kapsels, haardrogers, tandenborstels, scheer- en massagereedschappen, polshorloges, weegschalen)
 • Informatie- en telecommunicatieapparatuur (hoofdframes, personal computers, laptops, printers, kopieertoestellen, faxapparaten, mobiele en bureaurekentellers, telex, telefoons, draadloze telefoons, mobiele telefoons, apparaten die audio-, video- en andere informatie verzenden)
 • Consumentenapparatuur (radio, televisie, videocamera's, audioversterkers, muziekinstrumenten)
 • Verlichtingsapparatuur (fluorescentielampen, met uitzondering van huishoudelijk gebruik, platte fluorescentielampen, compacte fluorescentielampen, hoogvermogen-ontladingslampen, voertuigen die worden gebruikt voor lichtuitstraling of lichtregeling, uitgezonderd gloeilampen met gloeidraad)
 • Elektrische en elektronische apparatuur (behalve grote en vaste industriële apparatuur) boren, zagen, naaimachines, draaibanken, molens, zandstralen, schuren, snijden, boren, gereedschappen, klinken, spijkeren, schroeven, lassen, soldeermachines, spuitgereedschap, grasmaaiers en tuinbouwgereedschap)
 • Speelgoed, amusement en sportuitrusting (elektrische trein- en raceauto's, draagbare videogameconsoles, videospellen, computers voor sport, zoals paardrijden, hardlopen, roeien, elektrisch of elektronisch sportuitrusting, muntautomaten)
 • Medische apparatuur (radiotherapie apparatuur, cardiologie apparatuur, dialyse machine, beademingstoestellen, apparatuur voor nucleaire geneeskunde, laboratoriumapparatuur, analyse apparatuur, voortplantingstesten, andere hulpmiddelen voor detectie, preventie, monitoring en behandeling van ziekten)
 • Meet- en regelapparatuur (rookmelders, warmteregelaars, thermostaten, meet- en weeginstrumenten die thuis of in laboratoria worden gebruikt, controle- en bewakingsinstrumenten die in industriële installaties worden gebruikt)
 • Verkoopautomaten (verkoopautomaten voor warme dranken, verkoopautomaten voor flessen of blikjes, verkoopautomaten voor vaste producten, geldautomaten)

In overeenstemming met de richtlijn van de Raad van Europa, bevat de EEA-verordening de elementen die schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid en het maximaal toegestane gebruik ervan:

 

Beperkte stoffen

Chemisch pictogram

Maximaal toegestane waarde

leiden

Pb

1 per duizend ppm

kwikzilver

Hg

1 per duizend ppm

cadmium

Cd

1 ppm

Plus 6-waardig Chrome

crxnumx +

1 per duizend ppm

Polybromide bifenyl

PBB

1 per duizend ppm

Polybromide bifenylether

PBDE

1 per duizend ppm

Bis (2-ethylhexyl) ftalaat

DEHP

1 per duizend ppm

Butylbenzylftalaat

BBP

1 per duizend ppm

Dibutyl ftalaat

DBP

1 per duizend ppm

Diisobutyl ftalaat

DIBP

1 per duizend ppm

ppm (parts per million) betekent één miljoen gewichtsdelen

 

Volgens de EEE-verordening kunnen fabrikanten de productie van elektrische en elektronische apparaten die deze verhoudingen overschrijden niet maken. Tijdens de analyses worden zeer speciale analyseapparaten gebruikt. Bovendien moeten fabrikanten de informatie en documenten die de producten die op de markt worden aangeboden gedurende vijf jaar aan de gespecificeerde criteria houden. Evenzo zijn producentenbedrijven verplicht om een ​​verklaring van overeenstemming over hun producten op te stellen en deze elk jaar tegen eind februari bij het ministerie van Milieu en Bosbouw in te dienen.

Producenten zijn verplicht om analyses uit te voeren om te bewijzen of hun producten beperkte of verboden elementen bevatten, zoals hierboven beschreven. Het RoHS-certificaat is een document dat is uitgegeven op basis van de resultaten van deze analyses.

onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., RoHS-certificeringsactiviteiten zijn gebaseerd op de toestemming verkregen van nationale en internationale accreditatie-instanties.RoHS-certificaat

Ons bedrijf zal de beste keuze voor u zijn om RoHS-certificering te verkrijgen met internationaal gevalideerd, geaccrediteerd en goedgekeurd, u kunt uw aanvraag indienen door het aanvraagformulier voor certificering in te vullen. We zullen u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de RoHS-certificeringsservice.