Systeemcertificering

Systeemcertificeringsdiensten

Internationaal goedgekeurd en geaccrediteerd;
Certificatie van managementsystemen en certificeringsdiensten

Systeemcertificering

Organisaties uit bijna elke sector hechten belang aan het realiseren van hun activiteiten binnen de kaders van bepaalde normen en om zo verspilling van tijd, arbeid en middelen in verschillende productiestadia te voorkomen. Deze normen, opgesteld door nationale en internationale organisaties, kunnen ook op verschillende manieren worden gegroepeerd op basis van product- en servicekwaliteit die aan de consument wordt aangeboden, managementsystemen die de activiteiten van ondernemingen reguleren, directe productkenmerken of sectorale basis.

Systeemcertificeringsonderzoeken zijn geplande en systematische onderzoeken die ervoor zorgen dat aan bepaalde vereisten wordt voldaan om de kwaliteit en betrouwbaarheid van een product of dienst te waarborgen. De basis van deze onderzoeken is het bepalen van de processen, workflows en taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers in de productiefasen van het product of de dienst, en het bewustzijn van de medewerkers over kwaliteit. Kortom, managementsysteemstandaarden stellen organisaties in staat te produceren in overeenstemming met bepaalde standaarden en technische voorschriften. Systeemcertificeringsonderzoeken zijn bedoeld voor het vaststellen en goedkeuren van deze conformiteit door onafhankelijke organisaties.

Systeemcertificeringsgebieden

De basisnormen die in het kader van systeemcertificatiestudies worden toegepast, kunnen als volgt worden opgesomd:

 • ISO 9001 kwaliteitbeheersysteem
 • ISO 22000 voedselveiligheidsbeheersysteem
 • ISO 14001 milieubeheersysteem
 • ISO 45001 managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk
 • OHSAS 18001 Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk
 • ISO 27001 Informatiebeveiligingsbeheersysteem
 • ISO 10002 klanttevredenheid managementsysteem
 • ISO 50001 energiebeheersysteem
 • ISO TS 16949 Automotive Quality Management System
 • ISO 39001 Road and Traffic Safety Management System
 • ISO 26000 Social Responsibility Management System
 • ISO 28001 Supply Chain beveiligingsbeheersysteem
 • ISO 14064 Broeikasgasberekenings- en verificatiebeheersysteem
 • ISO 20000 Information Management Service Management Systeem
 • ISO 22301 Business Continuity Management System
 • ISO 31000 Enterprise Risk Management System
 • ISO 15838 Customer Contact Center Management System
 • EN 15038 Translation Services Management System
 • FSC-COC-bosbeheersysteem
 • ISO 3834 lastechnologie managementsysteem
 • ISO 18513 Tourism Services Management System

Naast deze genoemde managementsystemen zijn er nog andere normen en worden er in de loop van de tijd nieuwe aan toegevoegd.

Doelstellingen van systeemcertificeringsstudies

Het sociale leven wordt steeds complexer in het licht van de duizelingwekkende ontwikkeling van wetenschap en technologie. Met de standaardisatiestudies wordt beoogd deze complexiteit te voorkomen door een set van uitgangspunten, criteria en uitgangspunten te stellen. Systeemcertificeringsstudies hebben tot doel:

 • Controleren of het geïnstalleerde systeem voldoet aan de vastgestelde normen
 • Om te controleren of het geïnstalleerde systeem effectief wordt gebruikt
 • Om te bepalen of de organisatie opereert in overeenstemming met de huidige wettelijke voorschriften
 • Om te bepalen of het gevestigde systeem continu aan de gestelde doelen zal voldoen of niet.
 • Een kans creëren voor de organisatie om potentiële ontwikkelingsgebieden te zien dankzij het gevestigde systeem

Met de standaardisatiestudies is er een vereenvoudiging gekomen in de werkzaamheden. In dit opzicht wordt het zowel als een sociaal werk als een economisch werk gezien. Om succesvol te zijn, is de bijdrage en medewerking van alle medewerkers van het laagste niveau tot het hoogste niveau in een onderneming vereist.

Voordelen van systeemdocumentatiestudies

Organisaties die een van de bovengenoemde managementsystemen in hun bedrijf opzetten en implementeren in overeenstemming met de activiteiten van de organisatie, en ook het certificaat van deze systemen behalen, zullen hun concurrenten in veel opzichten een stap voor zijn. Omdat bedrijfsprocessen en workflows volgens bepaalde standaarden worden uitgevoerd, zullen in de eerste plaats de productiekosten dalen. De productiviteit zal toenemen en de productie-efficiëntie zal worden gewaarborgd. Bij afwezigheid van een sleutelmedewerker kunnen werkzaamheden zonder onderbreking worden uitgevoerd. Productiefouten en verspilling worden geminimaliseerd. Financiële, sociale en milieurisico's worden geminimaliseerd. Onzekerheden worden weggenomen en nieuwe marktkansen worden gemakkelijker aangegrepen. De motivatie van medewerkers zal toenemen, en dienovereenkomstig zal de klanttevredenheid en -loyaliteit toenemen. Uiteraard nemen klachten van klanten af ​​en neemt het marktimago en de reputatie van de organisatie toe.

onze organisatie TÜRCERT Technische controle en certificatie Inc., voert de certificeringsstudies van allerlei managementsystemen op een snelle en hoogwaardige manier uit, op basis van de autoriteit die het krijgt van de relevante accreditatie-instellingen.

 

 Wilt u profiteren van onze systeemcertificeringsdiensten?

Certificering van managementsystemen

ISO TS 16949 Automotive Quality Management System Kwaliteitsmanagementsystemen stellen bedrijven in staat om een ​​hoog niveau van klanttevredenheid te creëren, te ontwikkelen en duurzaam te zijn.
ISO 27001 Informatiebeveiligingsbeheersysteem De wereld van vandaag is nu de wereld van informatie. Het gemeenschappelijke punt van bedrijven, organisaties, staten, mensen en de samenleving is in het informatietijdperk...
ISO 10002 klanttevredenheid managementsysteem Het concept van klanttevredenheid is tegenwoordig belangrijker voor bedrijven. Omdat klanten naar een bedrijf brengen en...
ISO 50001 energiebeheersysteem Er is een Indiaans spreekwoord. Er staat dat wanneer de laatste boom is omgehakt, wanneer de laatste rivier is vergiftigd en de laatste vis sterft...
OHSAS TS 18001 Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk Beroepsziekten en arbeidsongevallen zijn erg belangrijk, zowel vanuit menselijk en sociaal oogpunt als vanuit economisch oogpunt...
ISO 14001 milieubeheersysteem Milieuproblemen en het zoeken naar oplossingen daarvoor zijn een belangrijk vraagstuk dat niet alleen in ons land, maar in de hele wereld op de agenda staat. De wereld's...
ISO 22000-beheersysteem voor voedselveiligheid Als er tegenwoordig veel nieuwe ziekten de kop opsteken, is dat omdat de voedselveiligheid niet is bereikt. Goede voeding en...
ISO 9001 kwaliteitbeheersysteem Benaderingen van kwaliteit kwamen niet op in de twintigste eeuw, zoals wordt verondersteld. De kwestie van kwaliteit is van ouds...
ISO 45001 managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk Van de gevaren die zullen ontstaan ​​in verband met de uitvoering en uitvoering van het werk op de werkplekken en de schade aan de gezondheid...
ISO 26000 Social Responsibility Management System De verplichtingen van een bedrijf om de omgeving waarin het produceert of actief is te beschermen en te ontwikkelen, zijn sociaal...
ISO / IEC 20000 Informatietechnologie Service Management Computer, gebruikers voeren gegevens in met logische en rekenkundige bewerkingen, de resultaten van de operaties ...
ISO 28001 Supply Chain Management System De inputs verkrijgen die nodig zijn voor productieactiviteiten, deze verwerken om ze beschikbaar te maken voor klanten en meer ...
ISO 14064 Broeikasgasberekenings- en verificatiebeheersysteem De atmosfeer rond de aarde bestaat uit verschillende gassen. Kortgolvige stralen van de zon gaan door de atmosfeer...
ISO 39001 Road and Traffic Safety Management System De bevolkingstoename en de verkeersdichtheid op de snelwegen zorgen natuurlijk voor verkeers- en verkeersveiligheidsproblemen.