TSENISO15085Spoorwegvoertuigen en componentenbeheersysteem

TS EN ISO 15085 Beheersysteem voor spoorvoertuigen

Internationaal goedgekeurd en geaccrediteerd;
TS EN ISO 15085 Spoorwegvoertuigen en beheersysteem voor componenten, certificering en services

TS EN ISO 15085 Spoorwegvoertuigen en componentenbeheersysteem

De ISO 3834 Welded Manufacturing Competence Management System-norm is een systeemnorm opgesteld door de International Standards Organization om de juiste kwaliteitsomstandigheden van de gelaste productiebedrijven te bepalen op basis van de smeltlasmethode in metalen. Deze norm, die wordt toegepast in de productiesector, bepaalt de kwaliteitsomstandigheden van de producten die kunnen worden aangetast tijdens het lassen en lasgerelateerde bewerkingen. Hulpbronnen worden gebruikt in een aanzienlijk deel van de productieactiviteiten in ondernemingen.

De norm ISO 3834 Welded Manufacturing Competence Management System is eigenlijk een kwaliteitsnorm en zorgt ervoor dat de lasprocessen die tijdens de productie worden gebruikt ook van hoge kwaliteit zijn.

De ISO 3834-norm bestaat uit een reeks normen die zijn ingevoerd door het Turks Standards Institute. Deze normen zijn:

 • TS EN ISO 3834-1 - Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen materialen - Deel 1: Criteria voor selectie van het juiste niveau van kwaliteitseisen
 • TS EN ISO 3834-2 - Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen materialen - Deel 2: Uitgebreide kwaliteitseisen
 • TS EN ISO 3834-3 - Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen materialen - Deel 3: Standaard kwaliteitseisen
 • TS EN ISO 3834-4 - Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen materialen - Deel 4: Basis kwaliteitseisen
 • TS EN ISO 3834-5 - Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen materialen - Deel 5: Documenten vereist voor bevestiging van naleving van de kwaliteitseisen van ISO 3834-2, ISO 3834-3 of ISO 3834-4 normen

ISO 3834-normen dekken uitgebreide kwaliteitseisen voor laswerkzaamheden die zowel in gesloten faciliteiten van ondernemingen als op open bouwplaatsen worden uitgevoerd.

Wat is de norm TS EN ISO 15085 voor het beheer van spoorwegvoertuigen en componenten?

Naast de hierboven beschreven ISO 3834-standaardreeks is er ook de TS EN ISO 94-standaard, die is gebaseerd op de richtlijn 25/15085/EG van de Europese Unie.

De TS EN ISO 15085-norm is opgesteld voor de lasprocessen van metalen materialen die worden gebruikt bij de productie en reparatie van spoorvoertuigen en onderdelen. Het bevat de voorwaarden die nodig zijn voor het lassen van rollend materieel en onderdelen. Het is ook een belangrijke standaard voor spoorwegproductiebedrijven om te concurreren op internationale markten.

De norm EN ISO 15085, volledig ontworpen voor de spoorwegsector, heeft de in Duitsland toegepaste normreeks DIN 6700 vervangen. Uitgegeven door de European Standards Committee in 2007, is het bedoeld voor fabrikanten die zich bezighouden met de gelaste fabricage van rollend materieel, onderdelen en subassemblages. Het is niet alleen een verplichte norm voor landen van de Europese Unie, maar ook voor fabrikanten die spoorvoertuigen en onderdelen leveren in alle landen van de wereld, ook in ons land.

Dankzij de TS EN ISO 15085-norm worden processen die geschikt zijn voor lasmethoden en -processen voorbereid en geïmplementeerd in de onderneming. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de vastgestelde procedures, functiebeschrijvingen, werkstromen en functiebeschrijvingen. Zo worden mogelijke risico's tijdig opgemerkt, wordt tijdig ingegrepen bij gevaren en worden tijdig voorzorgsmaatregelen genomen in onverwachte situaties.

Belang van de TS EN ISO 15085-norm

Het belang van spoorvervoer neemt de laatste jaren toe in ons land. Afhankelijk van deze ontwikkeling is er een grote toename waar te nemen in de productie van spoorvoertuigen en hun onderdelen. Naarmate de vraag toeneemt, neemt het aantal bedrijven dat op dit gebied actief is met de dag toe. In het licht van deze ontwikkeling is de behoefte ontstaan ​​om productieprocessen en producten te beheersen.

Het belangrijkste punt bij het waarborgen van de betrouwbaarheid van spoorvoertuigen en onderdelen is de beoordeling van de geschiktheid van de fabrikanten en hun inspectie.

De meest gebruikte techniek bij de productie van spoorvoertuigen is de lastechniek. Daarnaast wordt de lijmtechniek, die ook een verbindingstechniek is, voornamelijk in de productie gebruikt.

Wat de lastechniek betreft, dekt de TS EN ISO 15085-norm elk stadium van de productie van spoorvoertuigen en componenten. Er is echter nog geen standaard toegepast voor de hechttechniek. Er wordt echter hard gewerkt om de in Duitsland gehanteerde norm DIN 6701 om te zetten in een Europese norm op dit gebied.

Certificering van TS EN ISO 15085-norm

De ISO 15085-norm bestaat ook uit een reeks normen die zijn ingevoerd door het Turks Standards Institute. Deze normen zijn:

 • TS EN 15085-1 Spoorwegtoepassingen - Lassen van spoorvoertuigen en componenten - Deel 1: Algemeen
 • TS EN 15085-2 Spoorwegtoepassingen - Lassen van spoorwegvoertuigen en componenten - Deel 2: kwaliteitsspecificaties en certificering van lasfabrikanten
 • TS EN 15085-3 Spoorwegtoepassingen - Lassen van spoorvoertuigen en componenten - Deel 3: ontwerpkenmerken
 • TS EN 15085-4 Spoorwegtoepassingen - Lassen van spoorvoertuigen en componenten - Deel 4: Fabricagekenmerken
 • TS EN 15085-5 Spoorwegtoepassingen - Lassen van spoorvoertuigen en componenten - Deel 5: Inspectie, tests en documentatie

Certificatiestudies worden uitgevoerd volgens de norm TS EN 15085-2.

Om spoorvoertuigen, hun onderdelen en diensten met betrekking tot deze voertuigen te kunnen exporteren naar landen van de Europese Unie, moeten bedrijven gecertificeerd zijn om internationale geldigheid te hebben.

Hierboven werd de TS EN ISO 3834-norm genoemd, een kwaliteitsmanagementsysteem dat is ontworpen voor de behoeften van gelaste productiebedrijven en gericht is op het waarborgen van de productkwaliteit. De TE EN 15082-norm is een certificeringssysteem dat op industriële basis wordt gebruikt en vereist dat het bedrijf de ISO 3834-norm implementeert.

Bedrijven die het ISO 15085-certificaat hebben, dat de inspecties voor de gelaste productie die ze zullen uitvoeren beginnen in de ontwerpfase van de productie en dat de selectie van de hoofd- en verbruiksmaterialen, de training van het laspersoneel, het verkrijgen van de lassersdocumenten , het bepalen van de lasmethodes, de gelaste productie en het product door gebruik te maken van destructieve of niet-destructieve testmethoden Het bewijst dat de norm wordt nageleefd bij het controleren van de kwaliteit.

Hoewel de certificeringsstudies worden uitgevoerd volgens de TS EN 15085-2-norm, wordt er gehandeld naar de certificaatniveaus die in de norm zijn gedefinieerd. In de norm EN 15085-2 worden certificeringsniveaus bepaald als vier groepen. Deze certificeringsniveaus (CL, certificeringsniveaus) zijn afhankelijk van de resourceprestatieklasse (CP) van de oorspronkelijke joins en subgroep. Voordat u een aanvraag indient bij een certificeringsinstantie om het TS EN 15085-2-certificaat te verkrijgen, moet het certificeringsniveau dat in de norm wordt beschreven, worden bepaald.

In de norm worden de certificeringsniveaus als volgt bepaald:

 • CL 1: Het wordt toegepast op de bedrijven die spoorwegvoertuigen van lasprestatieklasse A tot en met D en hun gelaste onderdelen in lasverbindingen produceren. Dit certificeringsniveau omvat ontwerp-, inkoop- en verkoopactiviteiten of inkoop- en montagewerkzaamheden.
 • CL 2: Het wordt toegepast op bedrijven die gelaste onderdelen van spoorvoertuigen produceren met lasprestatieklasse C2 tot D in lasverbindingen.
 • CL 3: Het wordt toegepast op bedrijven die gelaste delen van spoorvoertuigen produceren met lasprestatieklasse D in lasverbindingen.
 • CL 4: Het omvat bedrijven die spoorvoertuigen ontwerpen, kopen of verkopen.

Lassersvereisten in TS EN 15085-norm

TS EN 15085 De norm voor beheersystemen voor spoorwegvoertuigen en componenten bepaalt, net als in andere Europese normen, ook de kwalificaties van het personeel dat in productie en inspectie zal werken. Lascoördinatoren, lastechnici, lassers, operators en werknemers die de lasprocessen aansturen die zullen werken in de coördinatie van de gelaste productieactiviteit moeten een bepaald kennis- en opleidingsniveau hebben en deze situaties moeten worden gedocumenteerd.

onze organisatie TÜRCERT Technical Control and Certification Inc., TS EN ISO 15085 Spoorwegvoertuigen en componentenbeheersysteemcertificeringsonderzoeken worden uitgevoerd op basis van de autorisatie die is ontvangen van nationale en internationale accreditatie-instanties.

 

 Wilt u het TS EN ISO 15085-certificaat behalen?